Studijos Mykolo Romerio Unversitete, TMI yra patalpintos čia http://www.mruni.eu/lt/studijos/

 

Apie VTMT

 

Valstybinės teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Jos paskirtis yra atlikti teismo medicinos ekspertizes pagal teismų nutartis ir tyrimus pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis bei fizinių ir juridinių asmenų prašymus, diegti naujus tyrimo metodus ekspertinėje praktikoje, vykdyti mokslo tiriamąją ir taikomąją bei metodinę veiklą teismo medicinos srityje.

 

Svarbiausieji Valstybinė teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiklos tikslai ir uždaviniai:

 

    * Teikti teismo medicinos paslaugas.

    * Vykdyti mokslo tiriamąją ir taikomąją bei metodinę veiklą.

    * Užtikrinti teismo ekspertų kvalifikacijos teikimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

    * Užtikrinti bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis.

 

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys:

 

   * Naujausių biotechnologijų taikymas, kuriant šiuolaikines medicininių-biologinių ekspertizių tyrimų metodikas;

    * Mirties priežasčių ir laiko nustatymas, taikant specifinius ir kompleksinius tyrimus, naujų metodikų paieška.

 

Atliekamų ekspertizių rūšys:

 

   * Mirusių žmonių kūnų ir jų dalių ekspertizės

    * Gyvų asmenų ekspertizės

    * Deontologinės ekspertizės

    * Toksikologinės ekspertizės

    * Serologinės ekspertizės

    * Citologinės ekspertizės

    * DNR ekspertizės

    * Osteologinės ekspertizės

    * Medicinos kriminalistikos ekspertizės

    * Trasologinės ekspertizės

    * Metalų koncentracijos nustatymo biologiniuose objektuose ekspertizės

    * Histologinės ekspertizės

 

zemelapis, europos zemelapis, pusbrangiai akmenys, kauno zemelapis, vilniaus zemelapis, zemelapis, Naturali kosmetika, Veido kremai, Ekologiski produktai, Kosmetika inernetu, pasto kodai