Apie lapiną ir žąsis

Successful businessteam of three sitting in office and planning work

Kiekviena problema yra išsprendžiama, tiesiog reikia eiti į tikslą neabejojant. Netikite stebuklais, bet patikėkite savimi.

.
Perskaitęs kažkada seną pasaką, aš ją įsiminiau visam gyvenimui.
.
Kartą lapinas pamatė pievoje didelių riebų žąsų jauniklių pulkelį. Jis nusišypsojo ir tarė: „Kaip aš laiku! Jūs visi tokie gražūs ir įmitę. Štai dabar aš jus vieną po kito suėsiu“. Žąsys išsigandusios pradėjo gagenti, bėgioti ir gailestingai prašyti, kad jų pasigailėtų. Tačiau lapinas buvo nepalenkiamas. Galiausiai vienas žąsinas pasiryžo: „Jeigu jau mes, nelaimingieji, turime žūti pačiame jėgų žydėjime, suteik mums nors vieną malonę. Leisk paskutinįkart pasimelsti, kad nenumirtume nuodėmingi. Paskui mes išsirikiuosime, o tu išsirinksi pačią riebiausią, ją ir suėsi pirmą“. „Na ką gi, tai sumanu, – pripažino lapinas. – Sutinku.“ Tuomet pirmasis žąsinas pradėjo maldą, kurią sudarė vienas nesibaigiantis „ga-ga-ga!“. Ji vis niekaip nesibaigė, todėl kitas žąsinas nesulaukdamas savo eilės irgi pradėjo melstis: „Ga-ga-ga!“ Po jo – ir trečias, ir ketvirtas, ir greitai jau gageno visas pulkelis.
.
Ši istorija baigsis būtent tuomet, kai žąsys baigs melstis. Bet visa esmė ta, kad jos ir šiandien rėkia: „Ga-ga-ga!“
.
Į žąsis reikia žvelgti kaip į idealiai įkūnijančias pozityvų mąstymą. Jos moko, kad jėgų reikia semtis ne iš kitų geranoriškumo, o iš savęs. Jūs galite įgyti jėgų – specialisto jėgų, išėję kvalifikacines programas, kurias siūlo tarptautinis mokymo centras – Tarptautinis menedžmento institutas. Kas gali būti svarbiau už tobulėjimą? Veikite.