+370 618 12 537, info@tmi.lt, Panerių g. 39, Vilnius

Tarptautinis Menedžmento Institutas

Suteikia tarptautines akredituotas kvalifikacijas Lietuvos teritorijoje

Apie mus

Tarptautinis menedžmento institutas (TMI) įeina į geriausių Europos suaugusiųjų mokymo organizacijų švietimo tinklą. Jį sudaro:

 • Didžiosios Britanijos atvirasis universitetas;
 • Vadybos ir ekonomikos akademija (AFW, Vokietija);
 • Finansų analitikų institutas (IFA, Didžioji Britanija);
 • Tarptautinė buhalterių asociacija (IAB, Didžioji Britanija);
 • Tarptautinis vadybos institutas (LINK, Rusija).

 

Nuo 1994 metų Lietuvoje suteikiamos inovacinės studijų programos, išsiskiriančios aktualiu turiniu ir efektyvia studijų technologija. Kito tokios metodikos analogo Lietuvoje nėra.

1994 metais TMI pradėjo savo veiklą Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto Verslo mokyklos tinkle (125 pasaulio šalys, daugiau nei 400 mokymo centrų).

Nuo to laiko visame pasaulyje garsi aukščiausia verslo vadybos kvalifikacija (Master of Business Administration, MBA) tapo pasiekiama Lietuvos verslo bendruomenei. Aukšta mokymo proceso kokybė ir efektyvumas įrodo, kad prestižinį vadybos išsilavinimą galima gauti Lietuvoje nepaliekant darbo vietos.

2000 metais TMI buvo sėkmingai akredituotas, tapo vienu iš Tarptautinės buhalterių asociacijos mokymo centrų (IAB, D. Britanija; 90 šalių) ir pradėjo organizuoti tarptautinius buhalterinės apskaitos kursus.

Nuo 2007 m. TMI išplėtė bendradarbiavimą su Vadybos ir ekonomikos akademija (Vokietija) ir pradėjo bendrai rengti paklausius specialistus – projektų vadovus. Projektų vadybos mokymai siūlomi lietuvių ir rusų kalbomis neišvykstant iš Lietuvos.

2012 m. TMI gavo Finansų analitikų instituto (IFA, Didžioji Britanija) švietimo tinklo atestaciją.

Nuo 2013 m. TMI pradėjo glaudžiai bendradarbiauti su moksline-konsultacine grupe „DBA concept“.

Akademinis potencialas, kokybiškas dėstymas naudojant šiuolaikines mokymo technologijas (blended) suteikia galimybes pasiūlyti finansiniu požiūriu efektyvias programas ir patvirtinti kvalifikaciją Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Lietuvos dokumentais. Todėl vis didesnė dalis žmonių turi galimybę gyventi dar turiningesnį gyvenimą. Programos yra skirtos žmonėms, dirbantiems privačiame, visuomeniniame arba valstybiniame ekonomikos sektoriuose.

Praktika pagrįstas studijas itin vertina TMI studentai ir organizacijos, kuriose jie dirba. Aukšta mokymo programų kokybė, jų lankstumas ir nenutolimas nuo gyvenimo efektyviai tenkina studentų poreikius gauti papildomą išsilavinimą, persikvalifikuoti arba pakelti kvalifikaciją. Mes padėjome realizuoti save daugiau nei 3 500 žmonių.

Studijuojant programas iš klausytojų pareikalaujama daugiau atsidavimo ir intelektinių gebėjimų, bet nemažesnė sėkmė priklauso nuo dėstymo kokybės ir vykdomo proceso lygio.

 

Studijų pranašumai

 • Studentai turi galimybę valdyti savo mokymosi procesą. Skirtingai nei akivaizdinės studijos, akivaizdinių-neakivaizdinių (blended) studijų studentai patys renkasi, kada ir kur jiems mokytis.
 • Studijos gali būti tinkamai suderintos su užimtu studento darbo grafiku ir, kas itin svarbu, studentui studijų metu nebūtina išeiti iš darbo.
 • Skirtingai nei akivaizdinių studijų, akivaizdinių-neakivaizdinių studijų studentai gali iškart praktikoje taikyti gautas žinias.

Norint pagrįsti kursinius darbus ir užduotis, tyrimai gali būti atliekami tiesiog darbo vietoje, kartu užtikrinant nuolatinį teorijos ir praktikos tarpusavio ryšį.

 

Mūsų garantijos

Mes užtikriname, kad siūlome:

 • geriausią aktualaus kursų turinio ir efektyvaus studijų proceso derinį;
 • nuolat įtraukiamas naujoves į kursų tematiką, seminarus ir studijų technologiją.

 

Mes įsipareigojame

Siūlyti savo studentams ir jų organizacijoms geriausius jų problemų sprendimus ir suteikti jiems visapusišką palaikymą siekiant maksimalių rezultatų arba gaunant geriausias studijų vertybes – karjera darbe, darbo užmokesčio augimas, įsitraukimas į valdančiosios koalicijos ratą, praplėsti dalykiniai ir socialiniai ryšiai, įtraukiant verslą ir inovacijas.

 • Vykdydami savo veiklą mes vadovaujamės:
 • Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu.

 

PROFESIONALAIS NE GIMSTAMA, O TAMPAMA

Svarbiausias Bolonijos deklaracijos (ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo) principas yra tas, kad specialistas, vienoje šalyje dalyvėje laikomas kvalifikuotu, turi būti laikomas kvalifikuotu tos pačios profesijos specialistu ir kitose šalyse dalyvėse. Bolonijos deklaraciją ratifikavo visos Europos Sąjungos šalys, Rusija, Baltarusija, Ukraina...

Metai – tai 526 600 žmogaus gyvenimo minučių ir kiekvieną jų reikia išnaudoti potencialui didinti. JŪSŲ POTENCIALUI! Veikite. Laikas nelaukia!

Džiaugsimės matydami jus tarp savo studentų!