Nuolaidos iki 15% iki rugpjūčio 15 d. Pasirinkite kursus
+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Mūsų dėstytojai

Aukštųjų kvalifikfcijų specialistai ir praktikai

Jurij Sokol

Dr. MBA, Open UK

Organizacijų valdymo srities konsultantas, verslo krypties išsilavinimas vadybos, projektų valdymo, asmenybės ugdymo srityje. Seminarai-praktikumai.

Lina Navickiene

Lina Navickienė

VU magistrė, IAB diplomas

Įmonės finansų vadovė. Praktikuojanti finansininkė. Tarptautinės buhalterių asociacijos – UK tjutorė (iab.org.uk). Verslo krypties išsilavinimas finansų apskaitos ir analizės srityje. Seminarų-praktikumų rengimas ir vedimas.

renata_zakazauskiene1

Renata Zakažauskienė

IAB-UK diplomas, IFA-UK diplomas, Projektų valdymas-DE diplomas.

Praktikuojanti finansininkė. VU ekonomikos bakalauras. Verslo krypties išsilavinimas finansų apskaitos ir analizės srityje 22 m. (IAB, IFA-UK). Teminių seminarų rengimas ir vedimas.

Jolita Naujienėlė

VGTU magistras, Open UK diplomas.

VU magistrė, diplomai IFA, IFRS for Professionals, IAB. Praktikuojanti finansininkė. Atestuota vidaus auditorė. Išsilavinimai ekonomikos krypties ir verslo ir vadybos krypties. Konsultavimas finansų apskaitos srityje.

aleksas_buturlis

Aleksas Buturlis

VGTU magistras, Open UK diplomas.

Statybos įmonės vadovas. Ekonomikos ir vadybos akademijos AFW Vokietija dėstytojas-konsultantas. Organizacijų konsultavimas projektų valdymo srityje. Mokomosios metodinės medžiagos ir teminių seminarų rengimas.

violeta_alando_4

Violeta Alando

VU magistrė, dimplomai IAB, IFA.

Praktikuojanti buhalterė-finansininkė, verslo krypties išsilavinimas finansų apskaitos ir analizės srityje (IAB, IFA-UK). Teminių seminarų rengimas ir vedimas.