Buhalteri – ar esate pasirengę likimo smūgiams?

Dar niekam šioje žemėje nėra pavykę išvengti likimo smūgių. Tai toks taškas, padėtis, būsena, kurią išmintingieji kinai įvardina kaip problemą, krizę, šansą.

Kiekvieno žmogaus gyvenime svarbus yra darbas, padėtis darbo rinkoje.

Ar čia pasitaiko nemalonumų ir nesklandumų?

Išties tai nederamas klausimas. Jie labai dažnai mūsų tyko, galbūt net prie mūsų namų slenksčio.

Kaipgi jų išvengti? Kaip jiems pasirengti?

Mano manymu, daugiausiai šansų turi tie, kurie yra savo srities profesionalai, tie, kurie pasiekė nesąmoningos kompetencijos lygį (įgytos žinios ir išlavinti įgūdžiai, užsidirbta patirtis), tie, kurie pasižymi profesiniu įvairialypiškumu. Profesinis įvairialypiškumas reiškia ne tik plačias žinias, turimos profesijos įgūdžius, bet ir gretutinių veiklos sričių išmanymą.

Siaura specializacija leistina tik darbo kelio pradžioje. Nors daugelis suaugusiųjų sau ją leidžia ir su šia kvailyste juos galima pasveikinti.

Panagrinėkime UNESCO duomenis – „per darbo gyvenimą daugelis žmonių 4-8 kartus keičia profesiją“. Ar tai dėl to, kad žmonės tapo lengvabūdiški, vėjavaikiški? Ne, tai netiesa. Tai aplinkybės pradėjo sparčiai keistis.

Per trumpą laiką žmonėms tenka išgyventi daugybę pokyčių“, Alvin Toffler

Galite paprieštarauti, kad daugelis žmonių lieka ištikimi savo pirmajai pasirinktai profesijai – gydytojai, teisininkai, pedagogai… Tai, tas tiesa, tačiau ar norėtumėte gydytis pas gydytoją, kuris prieš 20 metų baigė aukštąją mokyklą ir nuo tol nebesirūpino savo kvalifikacijos kėlimu?

Mokytis tik iš savo patirties, per praktiką įmanoma, tačiau toks mokymasis reikalauja didelių sąnaudų ir yra neefektyvus. Reiktų atsižvelgti į tai, kad mes ne visuomet teisingai išmokstame iš patirties gautas pamokas ir dažnai artimųjų rato gerosios patirties įvaldymas nevyksta, nes jos nėra.

Ar galite įsivaizduoti buhalterį, temokantį gerai rengti ataskaitas fiskalinėms institucijoms, kurios praktiškai nedaro poveikio organizacijos gyvybingumui, vystymui, augimui?

Veikiausiai galite ir veikiausiai pritarsite, kad aplinkybės skatina įvaldyti naujus vaidmenis:

  • tapti ekonomistu, gebančiu ne tik suprasti ir įvertinti bet kurį ūkinio gyvenimo reiškinį, bet ir numatyti jį, pasiūlyti įvykių raidos kelius;

  • išplėsti savo įgaliojimų ir pareigų, vadinasi ir žinių bei įgūdžių ratą. Ypatingą svarbą įgyja kompetencija, susijusi su Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) žiniomis bei taikymu.

Jeigu pritariate šiai nuomonei, tad ko gi delsiate?

Jūsų laukia programa „BUHALTERIS PROFESIONALAS“.

Patvirtinkite savo profesionalumą tarptautinio lygio diplomu!

Kuo daugiau sąveikaujame su Europa ir kitomis valstybėmis, tuo labiau mums reikalingi buhalteriai-finansininkai, gebantys tvarkyti reikalus bendrąja TFAS kalba.

Programa skirta buhalteriams, finansininkams, auditoriams, mokesčių inspektoriams. Ji taip pat bus naudinga analitikams, dalyvaujantiems organizacijų vystymo koalicijoje.

Be abejo, galima vadovautis principu „niekad nesakyki tuoj, jei gali atlikt rytoj“.


Rytoj bus jau per vėlu. Veikite! Laikas nestovi vietoje!


Pagarbiai

Dr., OU, TMI dėstytojas-konsultantas

Jurij Sokol