Buhalteri – ar jus esate pasirengę likimo išbandymams?

Niekas negali išvengti gyvenimo išbandymų. Tai yra taškas, padėtis, būsena, kurią išmintingieji kinai įvardija kaip problemą, krizę ar galimybę.

Daugiausia šansų turi tie, kurie yra savo srities profesionalai, tie, kurie pasiekė neatskiriamos kompetencijos lygį (turi žinių ir išlavintų įgūdžių, įgijo patirties), tie, kurie pasižymi profesiniu įvairiapusumu. Profesinis įvairiapusis mokėjimas reiškia ne tik plačias žinias ir gebėjimus savo sferoje, bet ir sugebėjimą veikti keliomis veiklos sritymis.

Siaura specializacija leistina tik karjeros pradžioje. Nors daugelis suaugusiųjų sau ją leidžia, tai gali būti sveikinama su tam tikra ironija.

Panagrinėkime UNESCO duomenis – „per darbo gyvenimą daugelis žmonių 4-8 kartus keičia profesiją“. Ar tai dėl to, kad žmonės tapo lengvabūdiški, vėjavaikiški? Ne, tai netiesa. Tai aplinkybės pradėjo sparčiai keistis.

„Per trumpą laiką žmonėms tenka išgyventi daugybę pokyčių“, Alvin Toffler

Galbūt galite prieštarauti, kad daugelis žmonių išlieka ištikimi savo pirmajai pasirinktai profesijai – gydytojai, teisininkai, pedagogai… Tai tiesa, bet ar norėtumėte gydytis pas gydytoją, kuris prieš 20 metų baigė aukštąją mokyklą ir nuo to laiko nebetobulino savo kvalifikacijos?

Mokytis tik iš patirties, per praktiką, yra įmanoma, bet toks mokymasis reikalauja didelių sąnaudų ir yra neefektyvus. Reiktų atsižvelgti į tai, kad mes ne visada išmokstame iš patirties gautas pamokas ir dažnai artimųjų patirties įsisavinimas nevyksta, nes jos tiesiog nėra.

Ar galite įsivaizduoti buhalterį, kuris mokėtų gerai rengti ataskaitas fiskalinėms institucijoms, bet jo darbas praktiškai neturėtų įtakos organizacijos gyvybingumui, plėtrai ar augimui?

Labai tikėtina, kad taip ir tikėtina, kad pritartumėte, jog aplinkybės skatina įvaldyti naujus vaidmenis:

  • tapti ekonomistu, gebančiu ne tik suprasti ir įvertinti bet kurį ūkinio gyvenimo reiškinį, bet ir numatyti jį, siūlyti įvykių raidos kryptis;
  • išplėsti savo įgaliojimus ir pareigas, tai reiškia ir žinių bei įgūdžių ratą. Ypatingą svarbą įgauna kompetencija, susijusi su Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS).

Jūsų laukia programa „BUHALTERIS PROFESIONALAS“.

Patvirtinkite savo profesionalumą tarptautinio lygio diplomu!

Kuo daugiau bendradarbiaujame su Europos šalimis ir kitomis valstybėmis, tuo labiau reikalingi buhalteriai-finansininkai, gebantys tvarkyti reikalus bendrąja TFAS kalba.

Programa skirta buhalteriams, finansininkams, auditoriams, mokesčių inspektoriams. Ji taip pat bus naudinga analitikams, dalyvaujantiems organizacijų vystymo koalicijoje.

Imkitės veiksmų!