Buhalteri, jūsų išėjimas

Šiandien finansinė atskaitomybė yra sudėtingesnė. Būtina atsižvelgti į vertybinių popierių, kuriuos turi kompanija, paskolų, pensinių ir socialinių įsipareigojimų ir net įmonės reputacijos vertę. Dažnai reikia apskaičiuoti vadinamąją tikrąją turto vertę, tai yra kainą, už kurią jį nupirktų laisvoje rinkoje. Toks vertinimo metodas taikomas vis dažniau, nes buhalterinės apskaitos standartai atitinka tarptautinius. Jau šiandien terminu „tikroji vertė“ vertinami tokie dalykai kaip nauda, kurią potencialus pirkėjas gauna įsigydamas kompanijos vertybinius popierius ir riziką, susijusią su jų valdymu. Akivaizdu, kad norint tiksliai įvertinti panašų turtą ir įsipareigojimus, reikalingi vis labiau patyrę buhalteriai ir ekspertai. Parengti tarptautinio lygio buhalterinės apskaitos specialistus galima ir Lietuvoje. Tarptautinis menedžmento institutas yra akredituotas geriausių Europos švietimo įstaigų – Finansų analitikų instituto (IFA) ir Didžiosios Britanijos tarptautinės buhalterių asociacijos (IAB) – mokymo centras. Į kompleksinę programą įeina trys kursai, ji prieinama lietuvių kalba. Programos turinys parengtas geriausių pasaulio mokslininkų ir akredituotas valstybinių Didžiosios Britanijos institucijų. Studijos vykdomos naudojant efektyvią švietimo technologiją – mokymasis kartu atliekant praktiką. Tai suteikia galimybę suderinti darbą ir studijas. Kvalifikacija patvirtinama tarptautiniu lygmeniu pripažintu diplomu.
.
Įmonių vadovams verta susimąstyti apie kompetentingų specialistų rengimą ir apie tai, kaip sumažinti riziką, kad oficialios jų kompanijų prognozės pasirodytų esančios netikslios arba neadekvačios. Atkreipkite dėmesį, kad buhalteriai, kurie atsako už šių vertinimų tikslumą, paprastai neturi jėgų išgaudyti visų klaidų. O jų padariniai būna gana liūdni ir akcininkams, ir vadybai – iki staigaus akcijų vertės kritimo ir vadovų atleidimo iš darbo.