Kas nors esate nustebęs?

„…kompanijos, kuriose praktikuojamas grupinis darbas ir bendradarbiavimas, rodo geriausius rezultatus“ (D. Maister). Kas nors esate nustebęs? Tačiau naujovė yra ta, kad tai patvirtina matematinė statistika. . Praktika nustatytas organizacinės kultūros su pelno rodikliais tarpusavio ryšys. Šiais laikais yra matematinių įrodymų, kad tokios korporacinės kultūros sudedamosios kaip „tobulumo siekimas“, „aukšti standartai“, „savitarpio supratimo su klientais kokybė“, […]

Idėjos ir darbas

Verslui, organizacijoms reikalingos idėjos. Inovacijos, žmogaus vaizduotės viršūnės – greičiausiai romantiškiausia verslo pusė. O romantiškiausia inovacijų sudėtinė dalis – nušvitimas, kurį patiria žmogus. Galbūt „eurika“ užima svarbią vietą versle, kad net užstoja kelią, kurį nueina idėja prieš tapdama realiu rezultatu. O taisyklė tokia: 99 % idėjos sudaro darbas ir tik 1 % – įkvėpimas. Taip, […]

Auginant verslą

Kad verslas būtų sustyguotas, reikia būti kompetentingam. Norint valdyti verslo augimą, naudinga pasisemti sėkmingų verslininkų, kurie jau praėjo panašų kelią arba išsprendė panašias problemas, patirties. Reikia įsiklausyti į mintis, kurias išsakė programos „MBA Start Up“ absolventas: „Reikia žinoti viską, kas sukurta vadybos tema geriausiuose pasaulio „minčių fabrikuose“, ir visa tai taikyti organizuojant verslą, bet, žinoma, […]

Rinkos galimybės

„Kiekvienas gyvena kažką parduodamas“, – atkreipė dėmesį rašytojas Robertas Luisas Stivensonas. . Esama labai talentingų pardavėjų. Jie gali gaudami sau naudos parduoti eskimui šaldytuvą, havajiečiui – kailinius, arabui – smėlio, o paskui iš jų supirkti viską už mažesnę kainą. . Geri pardavėjai atmena, kad yra gimę su dviem ausimis ir viena burna, o tai reiškia, […]

Mokėti pasitikėti

Sociologai socialiniu kapitalu vadina neformalias vertybes ir normas, kurias priima bendruomenė. Ir žodis „kapitalas“ čia vartojamas neatsitiktinai. „Socialinės vertybės, tokios kaip sąžiningumas, įsipareigojimų vykdymas, abipusis supratimas…, turi apčiuopiamą vertę ir padeda grupėms, kurios jų laikosi, siekti bendro tikslo (Frensis Fukujama). . Bendros vertybės sukuria pasitikėjimą tarp bendruomenės narių, o „pasitikėjimas“ tarsi tepalas, kurį panaudojus darbas […]

Kas keičia pasaulį

„MBA Start Up“ programos absolventas padovanojo mums puikią metaforą: „Instituto studentai, – pasakė jis, – panašūs į antis, plaukiančias veidrodiniu paviršiumi: iš išorės jie visai ramūs ir atsipalaidavę, tačiau po vandeniu iš visų jėgų iriasi kojytėmis. Ir būtent šis nuo svetimų akių paslėptas darbas suteikia jiems galimybę tvirtai laikytis ant vandens“. . Nesuklysime sakydami, kad […]

Naujo verslo kūrimas

Kad naujas verslas būtų sėkmingas, reikalinga atvirumo ir ieškojimų atmosfera, o štai didelės įmonės paprastai geriau prisitaikiusios brandžiam verslui, kuris funkcionuoja labai efektyviai ir nuspėjamai. Jeigu organizacijos vadovybė randa ir palaiko novatorius, jeigu ji skatina eksperimentuoti ir yra pasirengusi atleisti neišvengiamas tokioje veikloje klaidas, darbuotojai su džiaugsmu priims naujo projekto idėją. . Organizacijose, kuriose skatinami […]

Projektų valdymas

Projektinis metodas – kultūrinis poslinkis

Vadovavimasis projektinio metodo principais organizuojant žmonių veiklą gali padėti verslui padidinti pelną, jeigu bus naudojamas tas potencialas, kuris yra kiekvienoje kompanijoje ir kuris paslėptas organizacijos gelmėse. Kad būtų įveiktos perėjimo prie projektinio metodo kliūtys reikia vadovautis šiais principais. . Perėjimo procesą asmeniškai kuruoja vadovas ir jį palaiko vadyba. Visa organizacija įtraukta į pokyčių procesą. . […]

Projektų valdymas

Būtiniausi profesiniai 2023 metų įgūdžiai ir kur jų įgyti

Kompanijos nori sumažinti krizės smūgių poveikį, todėl ieško savo komandoms ne vien siauros specializacijos specialistų, o profesionalų, turinčių lanksčių techninių ir asmeninių įgūdžių ir gebančių kūrybiškai spręsti užduotis. Tokiu specialistu neįmanoma tapti iš karto, bet po truputį galima išugdyti būtinus įgūdžius. Šis nedidelis 2023 metų įgūdžių sąrašas byloja tik apie viena – įprotis nuolat mokytis […]

Savo rankomis

Daugelį rinkodaros funkcijų galima patikėti išoriniams vykdytojams. Tačiau tose srityse, kurios tiesiogiai susijusios su kompanijos rinkodaros strategija, darbų ranga negalima. Valdančioji verslo koalicija turi reguliariai bendrauti su užsakovais ir tai turi tapti neatskiriama organizacinės kultūros dalimi. Tie, kas išleidžia į gyvenimą rinkodaros strategiją, turi atsižvelgti į kliento požiūrį ir stebėti, kad būtų išsaugotas neapčiuopiamas kompanijos […]