Dvasingumas ir kompetencija

Neteisingai vertindami žmones pagal dvasingumo–kompetencijos skalę vadovai daro rimtas klaidas: pavyzdžiui, pasitiki silpnais darbuotojais ir ne iki galo įvertina geriausius. Neteisingi vertinimai trukdo kompanijoms suburti stiprius, profesionaliu požiūriu, kolektyvus, kurti palankias sąlygas vertingiems specialistams ir atrasti verslui naudingas galimybes. Štai vienas gyvuojantis stereotipas: darbuotojai, kurie turi vaikų, laikomi, kaip ir pagyvenę žmonės, mažiau kompetentingi (ir dvasingesni) nei likusieji. Todėl jie rečiau paaukštinami ir jiems mažiau moka. Žmonės suvokia sielos šilumą ir kompetencijas „kaip porą“. Perteklius vieno kompensuoja trūkumą kito. Svarbiausia nepamiršti dviejų taisyklių.
.
1. Neskubėkite daryti išvadų
Vadovas turi suprasti, kodėl jis susidarė vienokią arba kitokią nuomonę apie žmogų. Vertinant bendradarbius pagal dvasingumo-kompetencijos skalę svarbu žiūrėti į juos kuo objektyviau.
.
2. Nesusiekite šių dviejų sąvokų
Sielos šiluma ir kompetencija – nėra viena kitą paneigiančios savybės. Viršininkas turi susimąstyti: tikėtina, kad šis darbuotojas moka puikiai bendrauti, o tai reiškia, kad sugebės dirbti su klientais.
.
Patikrinimas pagal „sveiką protą“ padės vadovams išsiveržti iš stereotipų nelaisvės, o studijos pagal programą „MBA Start Up“ atskleis daug kitų personalo vadybos nuostatų.
.
Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto (OU) programa prieinama Lietuvoje, lietuvių kalba. Pagal studijų turinį ir mokymo technologiją jai analogų Lietuvoje nėra. Pateiksime vieno absolvento, įgijusio MBA laipsnį pagal atvirojo universiteto programą, teiginį: „Tik dabar aš įsisavinau praktinius įgūdžius ir buvau paaukštintas“. Įsitikinkite tuo ir jūs.
.
Renkamos studentų grupės.
 
* Panaudota Ami Cuddy straipsnio „Aš mielas, bet nekvailas“ medžiaga