Inovacijų pamokos

Kad verslas normaliai vystytųsi, jam reikalingos inovacijos. Tačiau kaskart kompanijos daro tokias pačias klaidas. Didžioji dalis klaidų atsiranda tuomet, kai susiduria du nesuderinami pageidavimai – išsaugoti esamą verslą ir vystyti naujas idėjas, kurios, gali būti, nulems kompanijos ateitį. Iš sėkmingos vystymosi patirties galima pasimokyti.
.
1. Nebūtina, kad kiekviena naujovė taptų hitu. Atminkite japonišką požiūrį: „Konkurencinėje kovoje mes atliekame tūkstantį mažų įkandimų“. Nedidelės inovacijos arba patobulinimai suteikia nemažai pelno.
.
2. Neužstrikite tik prie naujų produktų: perspektyvių idėjų galima rasti bet kurioje veiklos srityje – rinkodaroje, gamyboje, vadyboje, platinime…
.
3. Nevykdykite iškart daug projektų: energija išsisklaidys.
.
4. Sėkmingi novatoriai kuria „inovacinę piramidę“: jos viršūnėje – didelio masto projektai; po to – mažesnio kalibro perspektyvios idėjos; platus ratas dar šviežių idėjų arba inovacijų, kurios numato esamų produktų patobulinimą. Idėjos ir inovaciniai impulsai gali sklisti per piramidę arba iš viršaus į apačią, arba iš apačios į viršų.
.
Vykdant skirtingo sudėtingumo projektus reikalingi projektinių darbų specialistai. Kvalifikacinis tokių specialistų rengimas atliekamas pagal Vokietijos vadybos ir ekonomikos akademijos (AFW) programą „Projekto valdymas“. Ši programa prieinama ir Lietuvoje, studijos vykdomos lietuvių kalba. 2010 metais Vokietijoje ji buvo pripažinta geriausia studijų programa ir įnešė reikšmingą indėlį į verslo vystymąsi. Programos absolventai ne kartą tapdavo EFMD fondo Europos premijos „Verslo pranašumas“ laureatais. Lietuvos organizacijoms, verslui būtina perimti geriausią patirtį. Tokių galimybių esama. Renkamos studentų grupės. Veikite!