Kad verslas taptų sėkmingas

Jūs suvokiate esamą verslo problemą – būtinybę kurti stiprias, darbingas komandas, kurių nariai pasitiki vieni kitais, efektyviai sąveikauja tarpusavyje.
.
Kodėl viena žmonių grupė yra efektyviai dirbanti komanda, o kiti tokie pat talentingi žmonės nesugeba funkcionuoti kartu? Atsakyti į šį klausimą labai nelengva. Tačiau sprendimas yra – įsisavinti (pereiti prie) projektinę struktūrą išsaugojant funkcinį metodą. Perėjimas suteikia galimybę 6–8 kartus padidinti darbo efektyvumą. Tai patvirtinta praktika. Tai struktūrinės priemonės. Jos susijusios su taisyklėmis, procedūromis, inovacinių idėjų paieškų organizavimu ir t. t.
.
Darbingų, sėkmingų komandų narius jungia vieningas tikslas. Atrodo, kad jie įtraukti į dorybių ratą, kuriame viena gera savybė išauga iš kitos, sudarydamos patikimą sistemą. Komandos nariams išugdoma pagarba vieni kitiems. Čia viešpatauja visuotinio pasitikėjimo atmosfera, nes kiekvienas pasitiki kitu. Palaikydami vienas kitą jie suranda naujų sprendimų.
.
Tokios verslo kultūros kūrimą reikia pradėti nuo kvalifikuotų Vokietijos vadybos ir ekonomikos akademijos (AFW) studijų pagal programą „Projekto valdymas“. Studijuoti galima Lietuvoje lietuvių kalba. Šiuo metu renkamos studentų grupės. Gyvename Lietuvoje, o mokomės Vokietijoje. Verslui reikalingi specialistai, gebantys atlikti darbus per tam tikrus terminus, turėdami tam tikrus išteklius ir pateikdami tam tikrą kokybę. Tapkite paklausiu specialistu. Veikite!