Kaip išmokti mokytis visą gyvenimą

Suaugusieji mokosi ne taip kaip vaikai. Jie mokosi panaudodami monoprocesą, kai klasėje yra dominuojantis autoritetas – mokytojas – ir jo klausanti auditorija, o žinių srautas juda tik viena kryptimi – nuo mokytojo iki mokinio. Na ir vaikai dabar jau mokosi kitaip suvokti pasaulį – panaudodami meną ir smalsumą.

Suaugusieji geriau mokosi panaudodami vadinamuosius projektinius-probleminius metodus. Mokymosi proceso metu problemos nagrinėjamos ir aptariamos remiantis naujomis žiniomis ir sukaupta patirtimi, kurios jokiu būdu negalima atmesti. Ji – geras ugdymo pagrindas.
Ar yra Lietuvoje švietimo įstaigų, atitinkančių „mokymosi kartu atliekant praktiką“ techniką, atitinkančių sąvoką „ugdymo mokykla“, o ne „atminties mokykla“, įstaigų, kuriose dėstytojo vaidmuo yra patobulintas – jis yra konsultuojantis dėstytojas? Konsultuojantis dėstytojas ne vien pateikia žinias, jis konsultuoja, tiria, yra mentorius, projektų vadovas.

Taip, tokių įstaigų Lietuvoje yra.

26 metus Tarptautinis menedžmento institutas yra Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto (The Open University, OU) pasaulinio švietimo tinklo dalyvis.

OU – pripažintas suaugusiųjų švietimo pradininkas ir lyderis. Perimdami geriausias švietimo technologijas mes panaudojome jas sudarydami visas esamas mokymo programas:

🔹 Profesionalus buhalteris

🔹 Projektinių darbų specialistas

🔹 Finansininkas

🔹 Rinkodaros specialistas

🔹 Organizacijos ir personalo valdymas

Mokymo metodo efektyvumą užtikrina daugybe dėkingų studentų. Įsitraukite ir jūs ir neabejingųjų ir veikliųjų gretas.

Renkamos naujos mokymo grupės studijuoti reikiamas specialybes.

Mokymasis – geriausia investicija į jūsų ateitį.

 

Kiti mūsų straipsniai