Kas nors esate nustebęs?

„…kompanijos, kuriose praktikuojamas grupinis darbas ir bendradarbiavimas, rodo geriausius rezultatus“ (D. Maister). Kas nors esate nustebęs? Tačiau naujovė yra ta, kad tai patvirtina matematinė statistika.
.
Praktika nustatytas organizacinės kultūros su pelno rodikliais tarpusavio ryšys. Šiais laikais yra matematinių įrodymų, kad tokios korporacinės kultūros sudedamosios kaip „tobulumo siekimas“, „aukšti standartai“, „savitarpio supratimo su klientais kokybė“, „sąžiningas apmokėjimas“, „nusitaikymas į ilgalaikiškumą“ ir kt. turi nemažai įtakos kompanijos finansinei gerovei.
Priklausomybė atrodo taip: pavyzdžiui, darbuotojai pradeda kitaip vertinti kriterijų „paslaugų ir santykių su klientais kokybė“ – „gerai“ vietoj „greičiau neblogai“ – finansiniai rodikliai pagerėja dvigubai! Svarbūs ir kiti faktoriai – „kompanijos moralinė dvasia“, „darbuotojų pasitenkinimas darbu“, „tarpusavio pagarba“ ir t. t.
.
Taip pat žinoma, kad finansinė sėkmė labiau priklauso nuo jauno personalo nuomonės, nei nuo nuomonės labiau prityrusių darbuotojų, o padidėjus pačiai kompanijai kai kurie labai svarbūs rodikliai, pavyzdžiui, tokie kaip „įsipareigojimas, entuziazmas ir pagarba“ beveik visada blogėja. Tai – rimtas signalas verslo vadovams.
.
Kuriant efektyvią organizaciją reikia susitelkti į sisteminį metodą. Šis metodas yra naujosios programos „MBA Start Up“ pagrindas. Šią programą sudaro geriausia išsivysčiusių šalių patirtis ir šiuolaikinė suaugusiųjų švietimo technologija.
.
Vokietijos AFW akademijos programa „Projekto valdymas“ yra veiksminga priemonė komandiniam metodui įsisavinti. Visiems mums bus naudinga išvystyti įgūdžius pasiekti rezultatus per numatytus: laiką, išteklius, kokybę.
Renkamos studentų grupės. Mūsų pasiūlymas vertas, kad jį priimtumėte. Nuo vadybininkų kvalifikacijos lygio priklauso, kaip mes visi gyvensime. Kas nors esate nustebęs? Veikite! Mes ne pasakojame, mes mokome!