20% nuolaida

+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Kaip gauti buhalterio profesionalo vardą?

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvestas buhalterio profesionalo vardas.

Juo galės vadintis asmuo, esantis Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės auditorius arba buhalterius vienijančios profesinės organizacijos narys, jei ši organizacija priklauso Tarptautinei buhalterių federacijai (IFAC).

Plačiau apie tai kalba L. Linartas, Apskaitos ir audito tarnybos direktorius: "...dabar į tokį titulą gali pretenduoti auditoriai ir apskaitos ekspertai, kurie įgijo tokių tarptautinėje erdvėje pripažintų profesinių asociacijų kaip ACCA, ICAEW, ICAS, NASBA sertifikuotų buhalterių pažymėjimus" (VŽ: 2015.06.02).

Į buhalterio profesionalo vardą gali pretenduoti tarptautinių profesinių organizacijų Intermational Association of Book-Keepers (IAB), Institute of Financial (IFA) ir Tarptautinio menedžmento instituto (TMI) programų absolventai.

 

Narystė IFA

Finansininkams buhalteriams yra du prieinami narystės lygiai:

Associate (AFA/MIPA)

 • AFA – bazinis narystės lygis: 3 metų darbo patirtis buhalterinės apskaitos srityje, profesionali kvalifikacija. *
 • Fellow (FFA/FIPA)

FFA – aukščiausias IFA narystės lygis: 10 metų darbo patirtis ir pastarieji 5 metai – vyresniųjų buhalterių lygis; profesionali kvalifikacija.

 

Žingsniai, padedantys tapti IFA nariu ir gauti vardą
 1. Kreiptis su prašymu el. paštu membership@ifa.org.uk
 2. Užpildyti anketą ir pateikti ją į IFA.

Pridėti:

 • patvirtintas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka kopijas;
 • gautą etikos kvalifikacijos pažymėjimą;
 • buhalterio kvalifikacijos, įskaitant sertifikatus ir mokymo programą, kopijas;
 • reziume: darbo stažas, išsilavinimo istorija;
 • kitų atitinkamų kvalifikacijų kopijas.

Apmokėti narystę: AFA – 130 svarų sterlingų arba FFA – 165 svarų sterlingų.

 1. Gauti IFA narystės sertifikatą.
 2. Išsiųsti prašymą ir dokumentus į „AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBĄ prie LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS“ – www.avnt.ltRamune.Grudzinskiene@avnt.lt.Dokumentai:
 • IFA narystės Sertifikatas bei patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą.
 • Sprendimo gavimas iš AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR BENOKUMO VALDYMO TARNYBĄ prie LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS“.

 

* Komentaras dėl kvalifikacijos

Nuo 2018 metų rudens IFA įtraukė praplėstus kvalifikacinius reikalavimus, į kuriuos įeina šios sritys:

 • Apmokestinimo principas

Apmokestinimo reikšmė įmonėms ir privatiems asmenims. Mokesčių mokėjimo taisyklės ir Lietuvos įstatymai. Sprendimai dėl mokesčių. Fizinių asmenų pajamų šaltiniai: darbas, kapitalas, pajamos iš žemės ūkio veiklos ir turto. Apmokestinimo padariniai.

 • Paskolų vadyba ir kontrolė

Paskolų valdymo ir kontrolės svarba bet kuriai organizacijai. Paskolos principo ir skolos valdymo suvokimas. Įsiskolinimų rinkimas. Rizikos sumažinimas.

 • Finansinė atskaitomybė, vidinė kontrolė ir verslo aplinkos sistemos

Kompetencija sudarant ir interpretuojant UAB finansinę atskaitomybę. Dvigupo įrašo principai. Finansinė atskaitomybė, TAS taisyklės ir principai. Informacija naudotojams ir jų interesai. Vidinė kontrolė ir organizcijų apskaitos sistemos.

 • Verslo aplinkos biudžetų sudarymas ir planavimas

Vadybinės apskaitos, koncepcijų ir priemonių suvokimas. Išlaidų analizės metodai. Biudžetas kaip planavimo, koordinacijos priemonė. Sąnaudų kontrolė. Veiklos ir aplinkybių prognozės ir biudžetai. Biudžeto suderinimas ir kontrolė. Valdymo priemonių inicijavimas.

 • Vadybinė informacija

Verslo valdymo finansinės informacijos rengimas. Gamybos (paslaugų teikimo) sąnaudų apskaitos procesai ir metodai. Informacijos naudojimas kainai nustatyti. Biudžetų rengimo metodai. Efektyvumo rodiklių pasirinkimas ir efektyvumo sistemos valdymas.

 • Buhalterinės apskaitos įstatymas

Pagrindinių Lietuvos įstatymų sričių supratimas. Sutartiniai teisiniai santykiai: santykiai ir padariniai šalims. Įstatymai, susiję su biržos tarpininkais, partneryste, bankrotais, sukčiavimu, pinigų plovimu, pranešimais apie buhalterius liečiančius pažeidimus. Darbo teisės aspektai.

 • Verslas. Finansai

Buhalterių ir finansinių funkcijų, užduočių vaidmuo ir svarba siekiant įmonės tikslų. Skirtingų verslo ir organizacinių struktūrų pobūdis, charakteristikos, pranašumai ir trūkumai. Finansinės informacijos įvertinimas. Operacijas palaikančios buhalterinės ir finansinės funkcijos. Juridinių ir fizinių asmenų finansavimo šaltiniai ir metodai. Buhalterio vaidmuo valdant verslą ir išlaikant jo stabilumą, atsakomybę ir etinę kultūrą.

 • Finansinė atskaitomybė

Dvigubos apskaitos įrašų valdymo metodas registruojant finansines operacijas. Nesudėtingos finansinės ataskaitos koregavimas ir rengimas. Klaidų atpažinimas ir taisymas buhalteriniuose užrašuose ir finansinėje atskaitomybėje. Skirtingų verslų (verslininkų, partnerystės, UAB) finansinės atskaitomybės rengimas ir pateikimas.

 • Garantija

Garantijų proceso ir etikos principų suvokimas. Vidinės kontrolės naudojimas ir vertinimas. Vidinės kontrolės svarba ir silpnųjų vietų atpažinimas. Mokėjimas vertinti klausimus, susijusius su privatumu, objektyvumu, interesų konfilktais, lojalumu, konfidencialumu ir nepriklausomybe.

 • Mokesčiai

Bazinės Lietuvos mokesčių žinios. Pelno, kapitalo augimo, paveldėjimo, pridėtinės vertės mokesčių (PVM) apskaičiavimas... Mokesčių apskaičiavimas...

 

Tarptautinis menedžmento institutas yra akredituotas:

ir turi išimtines teises vykdyti kvalifikacinį parengimą Lietuvos teritorijoje.
2016 m. TMI buvo apdovanotas garbės sertifikatu „Gold Centre“.

 

Mes pateikiame narystei būtinus finansinio valdymo ir buhlaterinės apskaitos sričių kvalifikacinius kursus pagal TAB, IFA ir Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto programas:

Siekiant narystės labai vertingi yra kitų Lietuvos švietimo įstaigų kvalifikacijos dokumentai. Pagal įsigaliojusią Bolonijos Deklaraciją Europos ir Europos Sąjungos (ES) šalys abipusiškai pripažįsta išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Dėl laukiamo Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES galimi 2018 08 20 įsakymo nr. V1–198 „Dėl buhalterių profesionalų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių tvirtinimo“ pokyčiai.

Blogiausia, ko galima tikėtis, – dalyvių pašalinimas iš asociacijos, kuri nėra ES narė, sąrašo. Tikėtina, kad įsakyme bus patikslinimas – vietoj ES rašyti Europa.

2018 08 20 įsakymas nr. V1–198 „Dėl buhalterių profesionalų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių tvirtinimo“.