Nuolaidos iki 15% iki rugpjūčio 15 d. Pasirinkite kursus
+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Kursas "ETIKOS kodas"

Buhalterio profesijos ypatumas yra tas, kad buhalteris įsipareigoja dirbti atsižvelgdamas į visuomenės interesus, todėl buhalterio  profesionalo pareiga yra tenkinti ne tik atskiro kliento ar darbdavio poreikius. Veikdamas visuomenės interesų vardan, buhalteris profesionalas turi laikytis Etikos kodekso reikalavimų.

.

1. Kursas skirtas tiems, kas:
 1. siekia žinių, laikytis etikos normų, taisyklių, tinkamo požiūrio dirbdamas buhalteriu, auditoriumi, finansininku;
 2. nesustodamas vystosi ir profesionaliai auga;
 3. siekia gauti „profesionalaus buhalterio“ vardą ir būti įtrauktas į elitinį sąrašą (www.avnt.lt).
.
2. Kurso turinys

Kurso šerdis – International Federation of Accountants (IFAC) parengtas reikšmingas darbas. Būtent – International Ethics Standards Board for Accountants (Profesionalių buhalterių etikos kodekso vadovas). Standarte ne tik paaiškinama finansininko etinių normų esmė, bet ir kruopščiai analizuojami jų laikymosi reikalavimai ir sąlygos.

Išplėstinis kurso turinys

 1. Įvadas į Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybą;
 2. Tarptautinės buhalterių federacijos vaidmuo;
 3. Šio vadovo taikymo sritis;
 4. Turinio pakeitimai palyginti su 2015 m. vadovo versija;
 5. Turinys;
 6. Pratarmė;
 7. A dalis. Bendrosios Kodekso taikymo nuostatos;
 8. B dalis. Praktikuojantys buhalteriai profesionalai;
 9. C dalis. Samdomi buhalteriai profesionalai;
 10. Sąvokų apibrėžtys;
 11. Įsigaliojimo data;
 12. Kodekso pakeitimai.
.
3. Mokymo procesas
 • Savarankiškas darbas su mokomąja medžiaga.
 • „Mokymo vadovo“ ir atestacijos reikalavimų (išsiunčiama apmokėjus egzamino paslaugas) studijavimas.
 • Egzaminas: raštu, 3 valandos, lietuvių kalba, normų ir monitoringo reikalavimai IFA (UK).

Po sėkmingų studijų išlaikę egzaminą jūs gausite Tarptautinio menedžmento instituto sertifikatą.

.
4. Studijų komponentai:
 • Egzaminai vyksta kartą per mėnesį (trečiadienį). Studentas pats pasirenka mėnesį.
.
5. Ką suteikia kursas?
 • Esminių profesionalaus buhalterio etikos normų žinių.
 • Galimybę tapti profesionalų bendruomenės, Institute of Financial Accountants (www.ifa.org.uk), vienijančios profesionalius buhalterius iš 90 šalių, nariu. IFA yra visateisis ir International Federation of Accountants (IFAC) (www.ifac.org/) narys.
 • Buhalterio, auditoriaus, finansininko narystė IFA suteikia galimybę tapti elitinės Lietuvos grupės „Profesionalus buhalteris“ dalimi (www.avnt.lt)
.
6. Kurso kaina:

Investicija – 180 eurų.

Į kainą įskaičiuota:

 • atestacijos vykdymas: egzaminas, darbų vertinimas, įskaitant ir IFA monitoringą;
 • administracinis aptarnavimas, įskaitant egzamino užduočių ir atsakymų vertimą, darbų siuntimą į monitoringą, sutarčių sudarymą...
 • mokomoji medžiaga (el. variantas)