+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Konceptualūs įrankiai

- tai jūsų organizacijos sėkmės paslaptis

Organizacijų vystymas

ANDREJAUS TESLINOVO programa.

Programa parengta Mokslinės-konsultacinės grupės „DBA-concept“ (Maskva) ir metodologiškai remiama profesionalais.

Programos pagrindą sudaro sėkminga organizacijų ir veiklos vystymo vadybos praktika. Programos rengėjai – organizacijų
ir veiklos vystymo vadybos ekspertai, verslo mokymo technikų specialistai.

Tai edukacinis projektas, skirtas plėtoti atsakingų už organizacijų vystymą vadybininkų profesines kompetencijas.

Vedėjas – verslininkas, tyrinėtojas, verslo bestselerių apie koncepcinį projektavimą ir ugdomąjį valdymą autorius

ANDREJUS TESLINOVAS (Rusija), profesorius, techninių mokslų daktaras.

 • Mokslinės-konsultacinės grupės „DBA-concept“ generalinis direktorius (www.dba-concept.ru);
 • Rusijos liaudies ūkio ir valstybinės tarnybos akademijos prie RF prezidento
 • (Verslo ir dalykinio administravimo instituto) profesorius;
 • Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto tjutorius (www.open.ac.uk);
 • TMI LINK mokslinis konsultantas (www.ou-link.ru).

Vystyti organizaciją – reiškia perkelti ją į naujas, dar nepažintas būsenas.

Vystymo technikos iš esmės skiriasi nuo funkcionavimo palaikymo technikų.

Vystymo sąvoka + Vystymo įvaldymas + Vystymosi valdymas. To verta mokytis.
Jums atsivers gyvybingumo, sėkmės paslaptys!

ORGANIZACIJŲ VYSTYMAS

Tai edukacinis projektas, skirtas plėtoti atsakingų už organizacijų vystymą vadybininkų profesines kompetencijas. Vedėjas ANDREJUS TESLINOVAS verslininkas, tyrinėtojas, verslo bestselerių apie koncepcinį projektavimą ir ugdomąjį valdymą autorius

Kursas "VYSTYMO DIREKTORIUS - "Organizacijų vystymosi valdymo technologija"

1 modulisVerslo vystymo strategijų parengimas ir diegimas
Nuo organizacijų vystymosi dėsningumų prie vairių vystymo strategijų bei sprendimų rengimo ir diegimo.
2 modulisOrganizacijų adaptavimo prie pokyčių būdai
Apie pagrindinių kompanijos savybių išsaugojimo mechanizmus pokyčių sąlygomis. Tai įmanoma padaryti, pritaikius keletą skirtingų technologijų ir priemonių.
3 modulisKompanijos organizacinių struktūrų vystymas
Pateikiamas atsakymas į klausimą, kokios organizacijos struktūros yra gyvybingesnės. Nuo paprasčiausių organizacinių struktūrų prie savaime besivystančių.
4 modulisVystymosi ir organizacinių pokyčių valdymas
Tinkamos kiekvienai naujai situacijai pokyčių valdymo technologijos pasirinkimas ir taikymas. Diametraliai priešingų vystomųjų pokyčių vadybos metodų bei technikų įvaldymas.

 

Modulius galima studijuoti atskirai.

business-310

Kas lemia efektyvumą?

Vadovai, vadybininkai, verslininkai dirba efektyviau, jeigu:

 • Apžvelgia visą situaciją - visuma yra daugiau, nei atskirų dalių suma;
 • Dirba atsižvelgdami į tarpusavio santykių sudėtingumą;
 • Nagrinėja situaciją iš įvairių pusių;
 • Taiko sisteminį požiūrį ir sisteminį mąstymą.

Naujomis sąlygomis reikia specialistų, gebančių efektyviai dirbti kintančios aplinkos neapibrėžtumo sąlygomis.

businessman-175

Kaip veikti sudėtingoje realybėje?

Galima pamėginti išvesti verslo sėkmingumo receptus. Mes mokomės tik iš tos patirties, kuri tampa mūsų gyvos refleksijos, mūsų gyvos kritikos ir sąmoningo apibendrinimo objektu. Būtent tokie vadybos ir verslo patirties apmąstymo produktai pateikiami Andrejaus Teslinovo programoje.

business-office-9

Keisti ar vystyti organizaciją?

Mokomoji medžaga (PDF)

Turinys:

 • Koks pokytis organizacijoje laikytinas vystymu?
 • Dvi organizacijų vystymo logikos.
 • Trys patarimai vadovui.
 • Kaip pasirinkti vystymo kelius?

Šią medžiagą parsisiųskite po registracijos

Programos paskirtis

 • Programa skirta vadybininkams, vykdantiems kompanijų vystymo funkcijas.
 • Programa naudinga vadybininkams ir analitikams, įeinantiems į strategines grupes ir pasinėrusiems į vystymo
  procesus organizacijose.

Programa padeda

 • Ugdyti mąstymą, naujai pasirinkti gebėjimus ir priemones
 • Atskleisti gabumus
 • Plėtoti esamą arba įgyvendinti numatomą verslą

Programos pagrindą sudaro šios idėjos:

 • Intensyvus pasinėrimas į sėkmingoje verslo praktikoje taikomų vystymo vadybos priemonių sąranką – minimalios žinios
  apie bendruosius dalykus.
 • Šiuolaikinės vadybos praktikos ir teorijos žinios veiklos vystymo srityje – naudotinų vystymo direktoriaus priemonių
  repertuaras.
 • Sėkmingų sprendimų priėmimo priežasčių nustatymas ir elgsenos komplikuotoje rinkoje nagrinėjimas – sprendimų šaknų
  aptikimas.
 • Praktiškumas nuo pat pirmos koncepcijos.
 • Nuolatinis programos klausytojų dalyvavimas taikant bei išbandant priemones savo kompanijos veikloje.
 • Individualaus „pasinėrimo“ į organizacijų bei veiklos vystymo teoriją ir  praktiką gylio valdymas.

Remiantis šiomis idėjomis atrinktas kurso turinys ir parengta jo įvaldymo technologija.

Programoje taikoma intensyvaus mišriojo mokymo technologija (blended learning).

Programos trukmė – nuo 2 iki 4 mėn. Per šį laikotarpį surengiama:

 • Keturios akivaizdinės sesijos, kurių kiekvienos trukmė dvi dienos. Tai grupinis klausytojų darbas su mokomosiomis užduotimis,
  vadovaujant vedėjui. Sesijos pagrindas – turiningas gilinimasis į vystymosi problematiką, diskursai, darbas su pavyzdžiais,
  dalykiniai žaidimai, analitinės intervencijos.
 • Individuali valdymo uždavinių ir profesinių problemų sprendimo praktika, vadovaujant vedėjui – darbas su mokomąja medžiaga,
  atliekant specialias užduotis.
 • Nuolatinė uždara internetinė klausytojų ir vedėjų konferencija, kurios metu teikiamos konsultacijos dėl medžiagos įsisavinimo –
  forume www.dba-concept.ru
 • Individualios vaizdo konsultacijos (Skype-sesijos)
 • Recenzuojami kontroliniai rašomieji klausytojų darbai (pagal pageidavimą)
 • Internetiniai seminarai - „vebinarai“ (po vieną kiekviename modulyje)
Individuali vystymosi valdymo praktikaNuolatinė uždara grupės internetinė konferencijaIndividualios vaizdo konsultacijosInternetiniai seminarai (vebinarai)

 

Siekiant paremti programos įsisavinimą, kiekviename studijų modulyje suteikiamos šios papildomos galimybės:

 • Studijų metu nuolat vyksta edukacinės ir konsultacinės vedėjo sesijos.
 • Klausytojų iniciatyva gali būti organizuojami analitiniai (konceptualieji) darbai probleminiais jų realios praktikos klausimais.
  Šie darbai organizuojami kaip savarankiški konsultuojamieji projektai.

Mokomasis metodinis kompleksas

Programos mokomąjį metodinį kompleksą (MMK) sudaro:

 1. Programos įsisavinimo vadovas
 2. Mokymo priemonės (apytiksliai 70 – 100  puslapių kiekvienam moduliui)
 3. Praktinių užduočių bukletai
 4. Prezentacijų medžiaga

 

Dalyvauti programoje kviečiami vadybininkai, atitinkantys šias sąlygas:

 • Valdymo veiklos patirtis.
 • Pareiginis statusas –  vidutinio ir stambaus verslo įmonių vystymo direktorius; smulkaus verslo įmonių vystymo direktorius
  arba generalinis direktorius; gali būti padalinio vadovas, turintis perspektyvą užimti vystymo direktoriaus pareigas.
 • Pageidautina – studijų papildomo profesinio mokymo sistemoje patirtis (kvalifikacijos kėlimo, МВА, Executive MBA diplomas).

Programa ypač naudinga kompanijoms, turinčioms vystymosi krypties pasirinkimo laisvę ir pasirengusioms pokyčiams.
Programa nebus naudinga priklausomoms kompanijoms (dukterinėms įmonėms, integruotoms į verslo hierarchijas įmonėms ir pan.)

 • Apgyvendinimas vienviečiuose kambariuose, maitinimas, arbata/ kava, laisvalaikio renginiai, mokymo priemonės 80-100 psl.,
  dalomoji medžiaga.
 • Dviejų dienų trukmės seminarai-praktikumai – 420 €. PVM netaikomas.
 • Studijuojant dviem asmenims iš tos pačios kompanijos, trečiajam suteikiama 25 % nuolaida.
 • Apmokant prieš 15 dienų iki renginio pradžios – suteikiama 5 % nuolaida.
1 modulisPrograma „Vystymo direktorius“,
„Verslo vystymo strategijų rengimas ir diegimas“
2 modulisPrograma „Vystymo direktorius“,
„Organizacijų adaptavimo prie pokyčių būdai“
3 modulisPrograma „Vystymo direktorius“,
„Kompanijos organizacinių struktūrų vystymas“
4 modulisPrograma „Vystymo direktorius“,
„Organizacijų vystymosi ir organizacinių pokyčių valdymas“

 • Galima studijuoti atskirus modulius.

Kviečiame į mokymus

825_c

"Vystymo direktorius"

Organizacijų vystymosi valdymo technologija

Programa skirta vadybininkams, vykdantiems kompanijų vystymo direktoriaus funkcijas.

Programa naudinga vadybininkams ir analitikams, įeinantiems į strategines grupes ir pasinėrusiems į vystymo procesus organizacijose.

"Konfliktas - kaip valdymo galimybė"

Seminaras skirtas vadybininkams, siekiantiems profesionaliai elgtis konfliktų sąlygomis ir juos valdyti.

Užsiėmimas ypač naudingas vadovams, siekiantiems išsiugdyti pozityvų požiūrį į konfliktus ir įgyti žinių bei įgūdžių, padėsiančių veikiau ne šalinti konfliktus organizacijoje, o konstruktyviai valdyti konfliktus įvairiose jų raidos stadijose ir naudotis konfliktais kaip kompanijos ištekliais.

"Visuminės sėkmės strategijos marketinge"

Seminaras besigilinantiems į marketingo vadybos problemas vadovams ir praktikuojantiems marketologams

Marketingo uždavinių, priemonių ir organizacijos, orientuotos į vystymąsi konkurencijos sąlygomis, galimybių suvokimo plėtra. Marketingo strategijų įvairovės ir kompleksinių sprendimų įvaldymas.

Studentų atsiliepimai

„A.G. Teslinovas nustato aukščiausius profesinius tikslus bei standartus, aplenkdamas laiką ir dalydamasis puoselėjamais rezultatais. Bendravimas ir darbas su šiuo giliu žmogumi – didžiulė sėkmė.

Todėl nuoširdžiai džiaugiuosi už dalyvaujančius jo programoje, kuri yra visiškai nauja ir neįprasta šiuolaikinės menedžmento retorikos erdvėje.

Jūs nagrinėsite tokio mąstymo tipo pavyzdžius, kurį turi įvaldyti vadovai, vadybininkai, suvokiantys savo naująją vietą prasidėjusioje žinių epochoje.“

Sergejus Ščenikovas TMI LINK rektorius Didžiosios Britanijos OU profesorius, garbės daktaras

Seminarai, kursai - tai darbo programa vadybininkams. Atskiri orientuoti į praktiką renginiai apima aibę įvairių svarbių temų: tai strategijos klausimai, sėkmingo verslo ilgaamžiškumo dėsniai, organizacinės kultūros, struktūros, inovacinės aplinkos formavimas, konfliktologija kaip valdymo galimybė…

Programa numato kelionę po verslo pasaulį, joje pateikiami plataus diapazono pavyzdžiai, pratimai, dalykinės situacijos. Už visos šios įvairovės slypi tikslo vienybė.

Pateikti metodus, teorijas, nuostatas, kurios padės žmonėms išnaudoti savo intelektinį potencialą, kad mūsų nerimastingas pasaulis taptų geresnis.

Leonas Ustinovičius profesorius, habilituotas daktaras Vilniaus valstybinis technikos universitetas

Tikras meistras ir tikrojo meistriškumo pamokos!  Aukšta A. Teslinovo erudicija ir didelė gyvenimiška patirtis padėjo perteikti sudėtingą seminaro medžiagą visai auditorijai.  Medžiagą iliustruojantys praktiniai pavyzdžiai, situacijos – padėjo ją suprasti  ir įsisąmoninti. Dvi dienos pralėkė entuziastingai ir įdomiai, ačiū!

Marina Klopova Įmonės vadovė Vilnius

A. Teslinovo meistriškumo dirbtuvės sukrėtė daugeliu dalykų: giliu matymu ir įsigilinimu į tematiką, daugybe praktinių pavyzdžių, dėstymo stiliumi ir maniera, skaidrių bei dalomosios medžiagos paprastumu, sukurta draugiška ir šilta atmosfera, neformaliu bendravimu su vienminčiais. Ačiū organizatoriams už unikalią galimybę!

Vilija Bandzaitienė Įmonės vadovė Marijampolė

Mano lūkesčiai buvo ganėtinai kuklūs. O rezultatas – visa, kas pamatyta, išgirsta, apmąstyta, išgyventa drauge su kitais dalyviais, drįstu tikėtis, turės gilų poveikį organizacijos, kurioje dirbu, veiklai ir mano asmeniniam gyvenimui. Seminaras — kaip stebuklas, kaip gurkšnis tyro vandens, – kaip paskata gyventi, kurti, bendrauti. Ačiū „guru“ Andrejui Teslinovui ir visiems dalyviams.

Irina Safronova Skyriaus vadovė Vilnius

Trumpai tariant — apginkluoja verslo vystymo technologija, technika, metodais bei priemonėmis. Suteikia įkvėpimo ieškoti, veikti, tobulėti. Tai nepamirštama! Ačiū.

Redas Klupšas generalinis direktorius Panevėžys