Nuolaidos iki 15% iki rugpjūčio 15 d. Pasirinkite kursus
+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

MBA - II pakopa "Veiksminga vadyba"

Vyksta išankstinė registracija. Vietų skaičius ribotas.

Tai programos „Vadybininkas-profesionalas“  tęsinys arba pirmasis etapas kelyje link MBA laipsnio, jeigu stojant buvo tenkinami šie reikalavimai: stojimo metu studentas turi aukštąjį išsilavinimą ir 3 metų veiklos patirtį.

Studijų trukmė - 12 mėnesių.

Registracijos pabaiga – rugsėjo 20 d.; kovo 20 d.
Užsiėmimų pradžia – lapkričio 1 d.; gegužės 1 d.

Programa MBA

Ši programa – tai ne vien bazinių žinių ir įgūdžių, bet ir asmenybės ugdymo kompleksas, nes taikomas nukreiptas į problemas metodas ir naudojama Europos mokomoji medžiaga; koncepcijos ir modeliai pritaikomi kiekvienai sričiai ir organizacijai

Registruokitės iš anksto
ir gaukite nuolaidą!

Programa skirta visų sričių ir lygmenų vadybininkų, sprendžiančių aktualias valdymo problemas, kompetencijos ugdymui.

 • Sukurti materialinės ir socialinės sėkmės pagrindą.
 • Išsiugdyti racionalaus, sisteminio, konceptualaus mąstymo įgūdžius.
 • Įgyvendinti reikiamas valdymo intervencijas ir priimti rezultatyvius sprendimus, susijusius su komandų, projektų, skyrių ir organizacijos valdymu.
 • Taikyti kurso koncepcijas jūsų dabartiniam darbui organizacijoje.
 • Pagilinti organizacinės strategijos suvokimą ir padidinti savo indėlį į jos formavimą.
 • Gebėjimus veikti įvairiuose lygmenyse. Remdamiesi savo pozicija, vaidmeniu, lūkesčiais ir rūpesčiais, geriau suvoksite platesnius, globalius klausimus, kurie gali turėti įtakos jūsų valdymo praktikai.
 • Išsiugdyti įgūdžius, reikalingus siekiant spęsti iškylančius uždavinius, atsižvelgiant į platesnius aspektus, įskaitant menedžmento tyrimo įgūdžius, teorijos studijų ir jos taikymo praktikoje įgūdžius, taip pat kūrybingo  –  nestandartinio – mąstymo įgūdžius sprendžiant vadybos klausimus ir problemas.
 • Vadybininkai – sistemų technikai priklauso geriausiai apmokamų darbuotojų kategorijai. Didžiosios Britanijos Atvirojo universiteto autorių komanda, rengdama šį kursą, orientavosi į didelį reikalų tvarkymo sąlygų dinamizmą šiuolaikiniame versle. Todėl šis kursas ypač aktualus būtent mūsų šalies vadybininkams, nes jiems labiausiai stinga patogių ir lanksčių reagavimo į pokyčius priemonių.
 • Tai programos „Vadybininkas-profesionalas“  tęsinys arba pirmasis etapas kelyje link MBA laipsnio, jeigu stojant buvo tenkinami šie reikalavimai: stojimo metu studentas turi aukštąjį išsilavinimą ir 3 metų veiklos patirtį.
 • Mokymo technologija numato nuolatinį orientavimąsi į savo praktinę veiklą. Jūs įgyjate galimybę analizuoti ir gerinti savo valdymo praktiką, labiau pasikliauti savo sprendimais, ugdyti reikiamus įgūdžius.
 • Mes siūlome lankstų metodą, kuris suteiks Jums galimybę mokytis namuose, darbe arba kelionėje. Savarankiškų medžiagos studijų derinimas su grupiniais užsiėmimais auditorijoje ir internetinėmis konferencijomis sudaro ypač efektyvios ir paklausios XXI amžiaus mokymo technologijos – blended-learning (mišraus mokymo) pagrindą. Tai galimybė naudoti įgytas žinias savo verslo praktikos tobulinimui jau studijų proceso metu. Studijuojant teks atlikti 7 kontrolinius rašomuosius darbus, 17 vystomojo valdymo užduočių ir išlaikyti 1 baigiamąjį trijų valandų trukmės egzaminą. Taip pat įvyks 8 akivaizdiniai vienos dienos trukmės užsiėmimai (tjutorialai) ir 1 privaloma išvažiuojamoji trijų dienų trukmės mokykla.
 • Mokomoji medžiaga - Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto pasididžiavimas. Naująją programą parengusi komanda (OU darbuotojai ir partneriai iš įvairių šalių) atrinko moderniausias teorijas, koncepcijas bei metodikas ir pateikė jas kompaktiškose knygose. Greta teoriją nagrinėjančių knygų į komplektą įtraukta speciali mokomoji medžiaga, kurioje pateikiamos žinios, padėsiančios jums įvaldyti kurso medžiagą ir išsiugdyti praktinius įgūdžius.
 • patogi studijų forma – nenutraukiant pagrindinės veiklos. Vietoj paskaitų - unikali mokomoji medžiaga ir užsiėmimai nedidelėse grupėse pagal patogų grafiką savaitgaliais;
 • įgyta aukščiausia profesinė kvalifikacija patvirtinama valstybiniu Anglijos diplomu;
 • programa suteikia plačias žinias ir įgūdžius, kurie šiandien yra būtini darbui versle;
 • verslo mokyklos programa nuolat naujinama, ji atspindi žinių ir praktikos pokyčius siekiant tenkinti verslo reikmes;
 • dėstytojai turi itin aukštą kvalifikaciją;
 • diplomai pripažįstami visame pasaulyje ir atitinka tarptautinius standartus;
 • tai orientuotas į praktiką metodas.
 • Išstudijuoti įvairias verslo ir organizacijos vystymui svarbias mokslo šakas.  Vadybininkui nepakanka būti vienos funkcinės srities specialistu ir mąstyti šios srities kategorijomis. Todėl akcentas daromas į visų veiklos aspektų integraciją siekiant spręsti sudėtingas valdymo problemas.
 • Pademonstruoti, kaip studijuojamo kurso schemas galima pritaikyti jūsų darbe ir jūsų organizacijoje.  Jūs mąstysite apie tai, kaip kurso idėjos gali būti pritaikytos jūsų organizacijoje, atliksite užduotis, kaip pavyzdžiu naudodamiesi savo organizacija!
 • Išplėsti valdymo problemų, glūdinčių už jūsų organizacijos ribų, suvokimą. Siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius, kurso programoje numatytas struktūrizuotų pratimų atlikimas ir dalyvavimas kompiuterinėse konferencijose.
Stojimo reikalavimai:
 • Studentai, kurie nestudijavo programos "Vadybininkas-profesionalas": aukštasis išsilavinimas ir 3 metų darbo patirtis
 • Studentai, kurie baigė programą "Vadybininkas-profesionalas" ir sėkmingai išlaikė egzaminą.
 • Numatoma, kad studijuodami jūs remsitės turima valdymo patirtimi, tačiau studijų metu nebūtinai turite dirbti vadybininku.
 • Stojant į šią studijų programą būtina užpildyti registracijos anketas, pasirašyti studijų sutartį ir pateikti mokymo dokumentų kopijas.

Registracijos pabaiga – rugsėjo 20 d.; kovo 20 d.
Užsiėmimų pradžia – lapkričio 1 d.; gegužės 1 d.

 

Kainos:
 • Programa "Veiksminga vadyba" (12 mėn.) - 3 095 eur.
 • Galima mokėti dalimis.
 • Studijuojant dviem asmenims ir daugiau iš tos pačios kompanijos, kiekvienam suteikiama 5 % nuolaida.