+370 618 12 537, info@tmi.lt, Panerių g. 39, Vilnius

Kursas "Projektų valdymas" (Pagrindinis lygis)

Vyksta išankstinė registracija. Vietų skaičius ribotas. Mokymai lietuvių kalba.

Kurso paskirtis: Projektinio darbo specialistų paruošimas, kurį patvirtina tarptautiniu mastu pripažintas AFW Akademijos Sertifikatas (Vokietija).

Baigimo dokumentas Prestižinis Vokietijos Ekonomikos ir Vadybos Akademijos Sertifikatas.

Mokymų pradžia2022 spalio 22 d.
Trukmė3 mėnesiai (140 val.)
Mokymų kalbaLietuvių
Užsiėmimų būdasZoom platforma – nuotoliniu būdu.
Užsiėmimų grafikas1. 2022-10-22 (šeštadienis)
2. 2022-11-05 (šeštadienis)
3. 2022-11-19 (šeštadienis)
4. 2022-12-03 (šeštadienis)
5. 2022-12-17 (šeštadienis
)
6. 2023-01-07 (šeštadienis)
7. 2023-01-21 (šeštadienis)
8. 2023-01-28 (šeštadienis) Egzaminas
Užsiėmimų laikasNuo 10 iki 14 val.
Mūsų garantijos

Esate naujas klausytojas? Ateikite į pirmąjį užsiėmimą ir įsitikinkite, ar kursas atitinka Jūsų lūkesčius. Kitu atveju įsipareigojame grąžinti sumokėtus pinigus per tris darbo dienas.

Kurso video pristatymas

PROJEKTŲ VALDYMAS

Šiandien projektinis metodas taikomas kiekviename versle - naujų produktų ir paslaugų diegimui, įmonės plėtrai ir naujų rinkų paieškai, verslo procesų valdymui bei optimizavimui. Kvalifikuoti projektų vadovai - tai šiuolaikinio verslo sėkmės garantas ir tiesiausias kelias į sėkmę.

Registruokitės iš anksto
ir gaukite nuolaidą!

Kurso turinys

RENGIMAS
projektų valdymo pradmenys; kas yra projektas; projektinio darbo pagrindai; projektų rūšys; projektinio darbo patirtis; projekto tikslai; SMART koncepcija; tikslų nustatymo metodas; tikslų išaiškinimas. Projektinių pasitarimų moderavimas: moderatoriaus vaidmuo, moderacijos procesas. Projekto išlaidų įvertinimas. Rizikų valdymas. Projekto paraiška. Treniruojamosios užduotys. Mokomoji užduotis (rašomasis darbas).

STRUKTŪRAVIMAS
projekto organizacinė struktūra; linijinis vadovavimas projektui; vadovavimas projektui iš štabo; projekto valdymas matricinėje organizacijoje. Sprendimų dėl organizacinės struktūros priėmimas; projekto kuravimas; projekto vadovaujantieji organai; kompetencijų matrica; daugelio projektų valdymas; darbo proceso organizavimas. Žmonės projektuose: idealus projekto vadovas; idealus projekto darbuotojas; projekto komanda. Projektai ir vadovybė. Įmonės taryba. Kviestiniai projekto dalyviai. Sutartys projektiniame darbe. Projekto dokumentacija. Pareigų paskirstymo žurnalas; kokybės valdymas. Išlaidų ir naudos analizė. Informacinių sistemų naudingumo analizė. Naudingumo analizės kriterijai. Praktinės vertės analizė. Lyginamoji sąnaudų apskaita. Sprendimų priėmimo balansas. „Sprendimų medis“. Pradinis susirinkimas. Įgaliojimų perdavimas: įgaliojimų perdavimo sąvoka. Užduočių, kompetencijų, atsakomybės perdavimas.

PLANAVIMAS
struktūrinis projekto planas; projekto struktūrinio plano kontrolinis lapas. Darbų paketai; atminties žemėlapis; darbų atlikimo terminų ir eigos planavimas. Išteklių planavimas, sąnaudų planavimas. Biudžetas ir finansinis planas. Sąnaudų įvertinimas. Gairės. Projektų valdymo programinė įranga: konstrukcija. Projektinis darbas. Rezultatų suvedimas. Laiko valdymas projektuose; asmeninio laiko valdymas; laiko valdymo ribos. Susirinkimai.

ĮGYVENDINIMAS
projektų kontrolė ir valdymas; kontrolingo sąvoka; projektų kontrolingas. Informavimas ir atskaitomybė. Projektų kontrolingo sėkmės faktoriai. Jėgų lauko analizė. Komunikacijos pagrindai: pagrindiniai modeliai. Pokalbio vedimo technika. Į partnerį centruota elgsenos linija. Pranešimai pirmuoju asmeniu. Aktyvus klausymasis. Klausimų formulavimo metodas. Grįžtamasis ryšys. Konfliktų valdymas. Pokyčių valdymas. Projektų krizės. Motyvavimas.

UŽBAIGIMAS
prototipai ir testai. Patirties išsaugojimas 1. Pristatymas. Baigiamasis susirinkimas. Žinių valdymas. Personalo atestacija. Patirties išsaugojimas 2.

PRAKTINIŲ SITUACIJŲ TYRIMAS
Premija už projektų valdymą. Projektų valdymas automobilių pramonėje: paskirties apibrėžimas. Volkswagen Passat – konstravimo proceso rėmimas. „Geriausias darbas“ projektų valdymo srityje remiantis „Įgyvendinimo variantų rengimo automobilių gamintojui“ pavyzdžiu. Ateities projektų valdymas: projektai globalizuotoje ekonomikoje. Daugelio projektų valdymas. Valdymas kritinių grandinių metodu.

 

Kurso nauda:

 • nustatyti pagrindines projekto charakteristikas;
 • paaiškinti svarbą esminių projekto matmenų: biudžeto, laiko ir kokybės;
 • nustatyti pagrindinius ryšius tarp projekto formulavimo ir veiklos srities iš vienos pusės bei strateginių ir operatyvių projekto globėjo tikslų – iš kitos;
 • aprašyti projekto esmę ir veiklos sritį tame detalizavimo lygmenyje, kuris būtinas efektyviam projekto planavimui;
 • aiškiai nustatyti savo įgaliojimų ir atsakomybės lygį už veiklą projekte, išteklius ir sprendimus;
 • paruošti sąlygojantį dokumentą arba projekto santrauką;
 • bendradarbiaujant su kitais dalyviais parengti planus projekto tikslams įgyvendinti;
 • išskirstyti darbą į uždavinius ir paruošti perdavimo procedūras;
 • nustatyti priklausymą tarp uždavinių ir sudaryti užduočių atlikimo grafikus;
 • paskirstyti vaidmenis su aiškiomis atsakomybės sritimis ir atskaitingumo ribomis;
 • pasirūpinti rezultatyviu personalo indėliu į projektą;
 • planuoti palankias personalo lavinimo galimybes;
 • paruošti ir suderinti pasitarimų rengimo grafikus bei atskaitomybės, kontrolės ir komunikacijos metodus;
 • pasirūpinti projekto įgyvendinimo veiksmų vykdymu;
 • vykdyti veiksmų ir atitinkamų resursų naudojimo stebėseną, o taip pat siūlyti rekomendacijas, koreguojančias planus;
 • palaikyti bendravimą su visomis suinteresuotomis projekto pusėmis;
 • nustatyti pagrindinius projekto pabaigos elementus ir aiškinti jų reikšmę;
 • planuoti veiksmingą projekto baigimą;
 • pasirūpinti, kad visiškai būtų pabaigtos visos projekto veiklos rūšys.
Nemokama knyga

Kaip vystyti verslą?

Sužinokite išstudijavę knygą "Projektų valdymo praktika".

"Šiuolaikinėje bendrovėje reikia valdyti būtent projektus, o ne procesus arba funkcijas"
Tom Piters

Knyga skirta tiems, kurie siekia sėkmingo verslo.

PDF knyga "Projektų valdymo praktika"

Gauti knygą nemokamai

Siųsti PDF knygą į el. paštą

Sutinku su asmens duomenų tvarkymo politika.

Užsakyti naujienlaiškį. Atsisakyti galėsite bet kada.

Neturite galimybės atvykti į programos prezentaciją?

Užsiregistruokite į nemokamą konsultaciją,
patogiu jums laiku ir vietoje.

IKI SUSITIKIMO!

 • reguliarūs akivaizdiniai praktiniai seminarai (grupėse po 8-12 žmonių);
 • Online užsiėmimai per Zoom platformą;
 • savarankiškas darbas su interaktyvia mokomąja medžiaga;
 • rašomieji darbai;
 • egzaminas – žodžiu ir raštu.

Galima pasirinkti vieną iš siūlomų studijų formų: dieninę-neakivaizdinę ar nuotolinę.

Dieninė-neakivaizdinė studijų forma.

Taikoma šiuolaikinė studijų forma, kurios pagrindą sudaro asmeninė studento patirtis ir teorinė kurso dalis. Pagrindiniai komponentai:

 • Aktyvūs praktiniai seminarai – vyksta ketvirtadieniais. Iš viso 9 praktiniai seminarai (3 iš jų online) ir egzaminas. Vieno užsiėmimo trukmė – 4-6 valandos. Seminarus veda atestuoti dėstytojai, turintys aukštą kvalifikacijos lygį ir didelę praktinę patirtį.
 • Mokomoji medžiaga. Savarankiškas darbas su interaktyvia mokomąja medžiaga. Kurso pagrindą sudaro specialiai parengti vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, pratybų sąsiuvinių užduočių atsakymai. Mokomoji medžiaga lieka klausytojui.
 • Rašomieji darbai. Studentas atlieka 6 rašomuosius darbus, 4 iš jų turi būti įvertinti teigiamai. Darbai patikrinami ir grąžinami studentams su dėstytojo pastabomis ir komentarais.
 • Dėstytojai-konsultantai. Seminarus veda atestuoti dėstytojai, turintys aukštą kvalifikacijos lygį ir didelę praktinę patirtį.
 • Dėstytojo pagalba ir asmeninės konsultacijos telefonu, elektroniniu paštu.
 • Baigiamasis egzaminas raštu ir žodžiu.

 

Nuotolinė studijų forma.

Ši studijų forma orientuota į turinčius mažai laisvo laiko, kurie dėl didelio užimtumo negali lankyti praktinių užsiėmimų. Jūs turėsite galimybę:

 • Dalyvauti įvadiniame seminare.
 • Dalyvauti Online užsiėmimuose per Zoom plarformą.
 • Dirbti su interaktyviu mokomuoju komplektu.
 • Atlikti rašomuosius darbus, kuriuos tikrins ir vertins dėstytojai-konsultantai.
 • Konsultuotis su dėstytoju telefonu ir elektroniniu paštu.
 • Dalyvauti baigiamajame egzamine.
 • Dėstytojas-konsultantas veda akivaizdinius užsiėmimus, tikrina rašomuosius darbus ir konsultuoja studentus.
 • Mokymo medžiaga. Individualūs mokymo medžiagos rinkiniai (640 psl.) atlieka ,,antrojo dėstytojo“ vaidmenį ir lieka
  asmeniniam studento naudojimui. Juose atspindėtos šiuolaikinės koncepcijos, pateikiami pavyzdžiai ir užduotys, leidžiančios vadybininkui žingsnis po žingsnio permąstyti ir gerinti valdymo veiklą, ugdyti kompetenciją ir tobulinti gebėjimus.
 • Rašomieji darbai. Raštu atliekamos užduotys suteikia studentams galimybę ugdyti kurso koncepcijų praktinio taikymo
  įgūdžius, tobulinant asmeninę veiklą. Darbą vertina ir komentuoja dėstytojas-konsultantas.
 • Seminarai – akivaizdinė kolektyvinio mokymosi forma. Tobulina kolegialaus valdymo ir praktinių problemų kūrybiško
  sprendimo įgūdžius, skatina įgytų žinių ir gebėjimų kolektyvinį permąstymą bei keitimąsi patirtimi. Seminarai vyksta vieną-du kartus per mėnesį, taikant aktyvius mokymo metodus (bendras diskusijas, dalykinius žaidimus, situacijų sprendimus).
 • Informacinės technologijos padeda studentams sėkmingiau įsisavinti kurso programą, tobulina darbo virtualiose terpėse įgūdžius.
 • šešių rašomųjų darbų atlikimas, iš jų mažiausiai keturių darbų rezultatas turi būti patenkinamas;
 • dalyvavimas dieninėje mokykloje;
 • kurso egzaminas: raštu – individualiai, žodžiu – projekto komandos sudėtyje.

Po sėkmingų studijų ir darbo su visais mokomaisiais raštais, išlaikę egzaminą Jūs gausite Vokietijos valstybinio švietimo
departamento patvirtintą AFW Akademijos Sertifikatą. Harcburgo sertifikatas – tai aukštas ekonomikos, vadybos ir administravimo žinių įvertinimas, pripažįstamas visame pasaulyje nuo septintojo dešimtmečio pabaigos ir iki šių dienų.

 • Fundamentinių žinių apie projektų kūrimą ir struktūravimą, organizavimą, vadovavimą, projektų valdymo techniką (kitaip
  tariant, įgyjama šios srities kompetencija).
 • Įgyjami ir ištobulinami projektų kompleksinio rengimo, planavimo ir įgyvendinimo įgūdžiai. Išaiškinami pagrindiniai projektų
  įgyvendinimo sėkmės ir nesėkmės veiksniai.
 • Skatina organizaciją pereiti prie orientuotų į projektus metodų taikymo: koncentruotis į užduočių įvykdymą ir rezultatų
  pasiekimą; veikti kaip komanda; atlikti suderinimus planuojant; minimalūs nurodymai…

Investicija

Niekas negrįžta taip su kaupu, kaip investicija į save! (Aleksas Buturlis)

Kainos 2022 m. rudens semestrui (EUR)
* PVM netaikomas
** Nuolaidos sumuojamos

Įprasta kaina

Speciali kaina iki rugsėjo 8 d.

Mokant visą sumą iš karto**

1 620

-15%
1 620
1 377

-5%
1 620
1 539

 

Parama verslui

Norime būti naudingi Lietuvos verslui šiuo sunkiu pandemijos laikotarpiu.

Studijuojant TRIMS žmonėms iš vienos įmonės, mokate tik už DU (2 + 1 = 3).

Mūsų pasiūlymas skirtas ne „keleiviams“, o Lietuvos verslo „vairuotojams“.

Į kainą įskaičiuota

 • mokomosios medžiagos komplektas (640 psl.);
 • seminarų padalomoji medžiaga;
 • praktiniai seminarai su kavos-arbatos pertraukomis šeštadieniais;
 • asmeninės konsultacijos su dėstytojais-praktikais telefonu, el. paštu;
 • studento savarankiškų darbų mini-projektų tikrinimas, vertinimas bei rekomendacijų pateikimas;
 • studento registracija AFW-Vokietijoje;
 • jokių papildomų mokesčių už egzamino laikymą;
 • sėkmingai išlaikius egzaminą - kvalifikacijos patvirtinimas Harcburgo Sertifikatu (Vokietija).

Svarbu! Registruokitės be jokios rizikos! Jeigu artėjant mokymams sužinosite, kad dalyvauti nebegalėsite - Jūsų pinigus grąžinsime.

Atsiliepimai

Noriu padėkoti kiekvienam iš Jūsų ir JŪSŲ ĮSTAIGAI - TARPTAUTINIAM MENEDŽMENTO INSTITUTUI, už suteiktas žinias tiek teoriniu, tiek praktiniu pagrindu.

Smagu tobulėti kitokių metodų pagrindu. Galiu pažymėti, jog tai ne tik įvertinimas gebėjimui priimti informaciją, ją "apdoroti" smegenyse, bet ir psichologinio atsparumo.

Kiek grįžtant atgal, į seminaro pradžias ir vertinant save po 3 mėnesių - akivaizdus atotrūkis, be abejo, progreso link.

Užduotys nebuvo lengvos ir tai labai gerai! Net ir kartodama kursą daryčiau klaidų, nes kiekvienas projekto atvejis unikalus.

Atviri seminarai galimybė pažinti kolegas, sutvirtinti komandinio darbo ryšį, puiki galimybė pasisemti patirties, "išmesti" save iš komforto zonos, savivertės pakėlimui.

Ačiū, Aleksai, už puikų dėstymą, motyvaciją, geras (naujas) žinias ir geras emocijas!

Ačiū, Jurijau, Liudmila už geras emocijas, šiltą bendravimą, gebėjimą motyvuoti ir palaikyti!!!

Geros kloties ir gražaus ateinančio pavasario!

Irma Dzindzelėtė

"Renkantis projektų valdymo kursą aš peržiūrėjau daug galimybių, ilgai galvojau ir galiausiai apsistojau ties Ekonomikos ir vadybos AFW akademijos ir Tarptautinio menedžmento instituto siūlomo kurso „Projektų valdymas“. Mano pasirinkimą lėmė:  optimalus kurso turinys; patogus studijų grafikas; siūlomo kurso statusas. Mokantis Jūs galėsite ne tik perimti geriausią pasaulinę patirtį, atitinkančią aukščiausius standartus, bet ir gauti malonumą nuo bendravimo su kolegomis. Sėkmės!"

Ramūnas Peceliavičius direktorius UAB "Viringas"

"Kursas labai įdomus ir gilus. Patiko visi seminarai, sprendėme daug praktiškų situacijų. Dėstytojas dirbo su kiekvienu dalyviu, laiko skyrė kiekvienam iš mūsų. Įgyjau motyvaciją mokytis kitų disciplinų, susijusių su šiuo kursu. Ačiū Jums!"

Simas Kargaudas direktorius UAB "Mantvilė"