+370 618 12 537, info@tmi.lt, Panerių g. 39, Vilnius

Kursas "Projektų valdymas. Praktikumas” (Eksperto lygis)

Vyksta išankstinė registracija. Vietų skaičius ribotas. Mokymai lietuvių kalba.

Vokietijos Ekonomikos ir Vadybos Akademijos (AFW) kursas - Lietuvoje ypatingai geromis sąlygomis!

Kurso paskirtis: Projektinio darbo specialistų paruošimas, kurį patvirtina tarptautiniu mastu pripažintas AFW Akademijos Diplomas (Vokietija).
Kursas pagilina žinias ir ugdo projektų realizavimo įgūdžius, tačiau pagrindinis dėmesys skiriamas tinkamų projektų temų paieškai, pagrindimui ir įgyvendinimui.
Kurso paskirtis neapsiriboja procesiniu metodu, kursas nagrinėja organizacines problemas integraliai, tarp funkciniais požiūriais.
Didelė reikšmė teikiama gebėjimui taikyti žinias praktikoje, realistiškai vertinant, demonstruojant mąstymo griežtumą, taikant kritinį metodą, vadovaujantis intuicija ir inovatyviai mąstant.

Pagrindinis kurso tikslas – inovatyvaus mąstymo kokybės gerinimas, remiantis įgytomis žiniomis ir išsiugdytais įgūdžiais.

Mokymų pradžia2022 m. rugsėjo 10 d.
Trukmė3 mėnesiai (140 val.)
Mokymų kalbaLietuvių
Užsiėmimų būdasZoom platforma – nuotoliniu būdu.
Užsiėmimų grafikas1. 2022-09-10
2. 2022-00-00 (data tikslinama)
3. 2022-00-00 (data tikslinama)
4. 2022-00-00 (data tikslinama)
5. 2022-00-00 (data tikslinama)
6. 2022-00-00 (data tikslinama)
Užsiėmimų laikasNuo 10 iki 14 val.
Baigimo dokumentasPrestižinis Vokietijos Ekonomikos ir Vadybos Akademijos diplomas.

.

Mūsų garantijos

Esate naujas klausytojas? Ateikite į pirmąjį užsiėmimą ir įsitikinkite, ar kursas atitinka Jūsų lūkesčius. Kitu atveju įsipareigojame grąžinti sumokėtus pinigus per tris darbo dienas.

PROJEKTŲ VALDYMAS

Šiandien projektinis metodas taikomas kiekviename versle - naujų produktų ir paslaugų diegimui, įmonės plėtrai ir naujų rinkų paieškai, verslo procesų valdymui bei optimizavimui. Kvalifikuoti projektų vadovai - tai šiuolaikinio verslo sėkmės garantas ir tiesiausias kelias į sėkmę.

Registruokitės iš anksto
ir gaukite nuolaidą!

1. PROJEKTO PASIRINKIMAS:
preliminaraus pasirinkimo įvertinimas; projektai ir kriterijai. Projektinio darbo šaltiniai. Kas gali padėti ir kas gali sutrukdyti? Tyrimo metodai: kiekybiniai ir kokybiniai. Sąrankos formavimas: atsitiktinė sąranka; pasirinkimas pagal grupes; sąrankos dydis; tikrumas. Trianguliacija. Trianguliacijos formos. Duomenų rinkimas: pirminiai ir antriniai duomenys. Informacijos šaltiniai. Dokumentacija. Apklausos iranketavimas. Interviu. Stebėjimas. Fokuso grupės. Darbas su duomenimis. Duomenų tipai ir dažnumas. Duomenų skalių sudarymas. Vidurkių, koreliacijos, duomenų paskirstymo suvokimas. Duomenų paskirstymas. Standartiniai nuokrypiai. Tikimybė. Duomenų analizė irrezultatai. Projektų temų pavyzdžiai: užsakymų realizavimas; biudžetavimo, atskaitomybės tobulinimas. Personalo valdymo priemonių vertinimas; konkurencinių pranašumų valdymas; organizacinių reformų vertinimas; inovacijų valdymas; komunikacijų tobulinimas.

2. PROJEKTO RENGIMAS IR PLANAVIMAS:
paskirties ir tikslų apibrėžimas; galimybės ir grėsmės; sąnaudos ir nauda. Rizikos įvertinimasir rizikos valdymo strategijos. Situacinis planas. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto valdymo modelis. Projekto planavimas: Ganto diagramos; kritinis kelias. Sąnaudų, pajamų ir naudingumo įvertinimas.

3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS:
komandos narių pareigų apibrėžimas; personalo rengimas; monitoringas. Projekto vykdymo eigos ataskaitos; pasitarimai; kontrolė. Proceso valdymas. Rizikų analizėir problemų sprendimas.

4. PROJEKTO UŽBAIGIMAS:
užbaigimo planavimas, baigiamosios užduotys. Užbaigimo problemos. Projekto įvertinimas: projekto turinio suformulavimo, projekto planavimo, projekto įgyvendinimo etapuose. Formalusis įvertinimas. Rezultatų analizė ir ataskaita.

5. FINANSINIS PROJEKTŲ VERTINIMAS:
vertinimo metodai. Atsipirkimo terminas. Skaičiuojamoji pelno norma. Pinigų vertė laiko požiūriu. Diskontuoti pinigų srautai. Analizė DCF metodu. Grynoji dabartinė vertė (NPV). Sunkumai taikant NPV metodą. Vidinės grąžos koeficientas (IRR). Praktinės rekomendacijos: infliacija, apmokestinimas. Investicijos praktikoje. Nefinansinių vertinimo priemonių ir politinių procesų naudojimas.

6. KOMANDINIS DARBAS:
efektyvumo faktoriai. Projekto vadybininko vaidmuo. Komandos ir jų narių vaidmenys. Darbas su aukščiausiąja vadovybe ir suinteresuotomis šalimis. Santykių kūrimas organizacijose. Tarpasmeninės įtakos politika.

 • reguliarūs akivaizdiniai praktiniai seminarai (grupėse po 7-10 žmonių);
 • 1 dienos intensyvui sekmadieninė mokykla
 • savarankiškas darbas su interaktyvia mokomąja medžiaga;
 • du rašomieji darbai;
 • diplominio projekto parengimas ir pristatymas.

Galima pasirinkti vieną iš siūlomų studijų formų: dieninę-neakivaizdinę ar nuotolinę.

Dieninė-neakivaizdinė studijų forma

Taikoma šiuolaikinė studijų forma, kurios pagrindą sudaro asmeninė studento patirtis ir teorinė kurso dalis. Pagrindiniai komponentai:

 • Aktyvūs praktiniai seminarai – vyksta kas trečią savaitę, šeštadienį. Iš viso 6 praktiniai seminarai ir egzaminas. Vieno užsiėmimo trukmė – 4-6 valandos. Seminarus veda atestuoti dėstytojai, turintys aukštą kvalifikacijos lygį ir didelę praktinę patirtį.
 • Mokomoji medžiaga. Savarankiškas darbas su interaktyvia mokomąja medžiaga. Kurso pagrindą sudaro specialiai parengti vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, pratybų sąsiuvinių užduočių atsakymai. Mokomoji medžiaga lieka klausytojui.
 • Rašomieji darbai. Studentas atlieka 2 rašomuosius darbus. Darbai patikrinami ir grąžinami studentams su dėstytojo pastabomis ir komentarais.
 • Dėstytojai-konsultantai. Seminarus veda atestuoti dėstytojai, turintys aukštą kvalifikacijos lygį ir didelę praktinę patirtį.
 • Dėstytojo pagalba ir asmeninės konsultacijos telefonu, elektroniniu paštu.
 • Vienos dienos intensyvi sekmadieninė mokykla.
 • Diplominio projekto parengimas ir pristatymas.

 

Nuotolinė studijų forma

Ši studijų forma orientuota į turinčius mažai laisvo laiko, kurie dėl didelio užimtumo negali lankyti praktinių užsiėmimų. Jūs turėsite galimybę:

 • Dalyvauti įvadiniame seminare.
 • Dirbti su interaktyviu mokomuoju komplektu.
 • Atlikti rašomuosius darbus, kuriuos tikrins ir vertins dėstytojai-konsultantai.
 • Konsultuotis su dėstytoju telefonu ir elektroniniu paštu.
 • Dalyvauti vienos dienos intensyvioje sekmadieninėje mokykloje.
 • Parengti Diplominį projektą.
 • Dalyvauti Diplominio projekto pristatyme.
 • Dėstytojas-konsultantas veda akivaizdinius užsiėmimus, tikrina rašomuosius darbus ir konsultuoja studentus.
 • Mokymo medžiaga. Individualūs mokymo medžiagos rinkiniai (410 psl.) atlieka ,,antrojo dėstytojo“ vaidmenį ir lieka asmeniniam studento naudojimui. Juose atspindėtos šiuolaikinės koncepcijos, pateikiami pavyzdžiai ir užduotys, leidžiančios vadybininkui žingsnis po žingsnio permąstyti ir gerinti valdymo veiklą, ugdyti kompetenciją ir tobulinti gebėjimus.
 • Rašomieji darbai. Raštu atliekamos užduotys suteikia studentams galimybę ugdyti kurso koncepcijų praktinio taikymo įgūdžius, tobulinant asmeninę veiklą. Darbą vertina ir komentuoja dėstytojas-konsultantas.
 • Seminarai – akivaizdinė kolektyvinio mokymosi forma. Tobulina kolegialaus valdymo ir praktinių problemų kūrybiško sprendimo įgūdžius, skatina įgytų žinių ir gebėjimų kolektyvinį permąstymą bei keitimąsi patirtimi. Seminarai vyksta vieną-du kartus per mėnesį, taikant aktyvius mokymo metodus (bendras diskusijas, dalykinius žaidimus, situacijų sprendimus).
 • Informacinės technologijos padeda studentams sėkmingiau įsisavinti kurso programą, tobulina darbo virtualiose terpėse įgūdžius.
 • Intensyvus vienos dienos seminaras-treningas. Studentai turi galimybę susisteminti savo žinias ir tobulinti gebėjimus, dirbdami ,,izoliacijos režimu“.
 • Dviejų rašomųjų darbų atlikimas. Vertinami aspektai:
  • probleminių sričių pasirinkimas, ne mažiau nei dviejų projektų temų suformulavimas ir pagrindimas;
  • finansinio projektų vertinimo metodų įvaldymas;
  • diplominio darbo lygis remiantis nustatytais kriterijais.
 • Dalyvavimas intesnyviame seminare treninge.

Sėkmingai baigę kursą, Jūs gausite AFW Akademijos Diplomą. Tai aukštas žinių ir gebėjimų įvertinimas.

 • Praktinių veiklos problemų sprendimas.
 • Darbo sudėtingomis sąlygomis įgūdžių ugdymas.
 • Praktinių užduočių sprendimo kokybės gerinimas įtvirtinant ir tobulinant projektų rengimo, planavimo, įgyvendinimo įgūdžius.
 • Finansinio projektų vertinimo metodų įvaldymas.
 • Įvairių projekto variantų kritinės analizės ir įgyvendinimo metodų plėtojimas.
 • Projektiniam darbui reikalingų tarpasmeninio bendravimo ir lyderiavimo įgūdžių ugdymas.

Jūsų investicija

Niekas negrįžta taip su kaupu, kaip investicija į save! (Aleksas Buturlis)

Kainos 2022 m. pavasario semestrui (EUR)
* PVM netaikomas
** Nuolaidos sumuojamos

Įprasta kaina

Speciali kaina iki rugpjūčio 15 d.

Mokant visą sumą iš karto**

1 500

-10%
1 500
1 350

-5%
1 500
1 425

 

Galimas dalinis mokėjimas. Į kainą įskaičiuota:

 • Akivaizdiniai užsiėmimai du kartus per mėnesį Zoom platforma – nuotoliniu būdu;
 • Perduodama nuolat naudotis mokomoji medžiaga, bukletai, padalomoji medžiaga;
 • Nuolatinis dėstytojo palaikymas, įskaitant seminarus, rašomųjų darbų tikrinimą ir vertinimą, konsultavimą rengiant diplominį darbą;
 • Registracija AFW-Vokietija;
 • Atestacija;
 • Ir jokių papildomų mokesčių!

Atsiliepimai

Noriu padėkoti kiekvienam iš Jūsų ir JŪSŲ ĮSTAIGAI - TARPTAUTINIAM MENEDŽMENTO INSTITUTUI, už suteiktas žinias tiek teoriniu, tiek praktiniu pagrindu.

Smagu tobulėti kitokių metodų pagrindu. Galiu pažymėti, jog tai ne tik įvertinimas gebėjimui priimti informaciją, ją "apdoroti" smegenyse, bet ir psichologinio atsparumo.

Kiek grįžtant atgal, į seminaro pradžias ir vertinant save po 3 mėnesių - akivaizdus atotrūkis, be abejo, progreso link.

Užduotys nebuvo lengvos ir tai labai gerai! Net ir kartodama kursą daryčiau klaidų, nes kiekvienas projekto atvejis unikalus.

Atviri seminarai galimybė pažinti kolegas, sutvirtinti komandinio darbo ryšį, puiki galimybė pasisemti patirties, "išmesti" save iš komforto zonos, savivertės pakėlimui.

Ačiū, Aleksai, už puikų dėstymą, motyvaciją, geras (naujas) žinias ir geras emocijas!

Ačiū, Jurijau, Liudmila už geras emocijas, šiltą bendravimą, gebėjimą motyvuoti ir palaikyti!!!

Geros kloties ir gražaus ateinančio pavasario!

Irma Dzindzelėtė

"Renkantis projektų valdymo kursą aš peržiūrėjau daug galimybių, ilgai galvojau ir galiausiai apsistojau ties Ekonomikos ir vadybos AFW akademijos ir Tarptautinio menedžmento instituto siūlomo kurso „Projektų valdymas“. Mano pasirinkimą lėmė:  optimalus kurso turinys; patogus studijų grafikas; siūlomo kurso statusas. Mokantis Jūs galėsite ne tik perimti geriausią pasaulinę patirtį, atitinkančią aukščiausius standartus, bet ir gauti malonumą nuo bendravimo su kolegomis. Sėkmės!"

Ramūnas Peceliavičius direktorius UAB "Viringas"

"Kursas labai įdomus ir gilus. Patiko visi seminarai, sprendėme daug praktiškų situacijų. Dėstytojas dirbo su kiekvienu dalyviu, laiko skyrė kiekvienam iš mūsų. Įgyjau motyvaciją mokytis kitų disciplinų, susijusių su šiuo kursu. Ačiū Jums!"

Simas Kargaudas direktorius UAB "Mantvilė"