Mąstyti kritiškai? Taip!

Būk informuotas 24
.
🔶 Mąstyti kritiškai? Taip! 🔶
.
Kritinis mąstymas, kas tai apskritai yra?
.
Tai mąstymo sistema, kuri naudojama analizuojant reiškinius ir įvykius, kad vėliau būtų galima padaryti objektyvias išvadas ir pasirinkti veiksmų planą. Žmogui, išugdžiusiam kritinį mąstymą, būdingas įgūdžių rinkinys – pastabumas, susikaupimas nagrinėjant informaciją, analitiškumas, mokėjimas pagrįsti savo požiūrį. Štai 6 reikalavimai atsakant į klausimą: „Kaip tai – galvoti kritiškai?“
.
🔹 1. Lankstusis mąstymas
Šis kriterijus – vienas iš svarbiausių. Pasaulis keičiasi, kartu su juo turime keistis ir mes. Tai gebėjimas peržiūrėti savo sprendimus, atsisakyti seno požiūrio, jeigu jis pasirodė esąs neteisingas. Matyti pasaulį nevienpusiškai. Nenuleisti rankų, jeigu kas nors nepavyksta, nes visuomet yra kita alternatyva. Nelankstus žmogus – savo nuostatų ir stereotipų įkaitas. Jis nepripažįsta jokių kompromisų, yra kategoriškas ir nesukalbamas. Tik lankstusis mąstymas, charakteris ir elgesys padeda išvengti nereikalingų konfliktų ir papildomo streso.
.
🔹 2. Logiškas išdėstymas.
Gebėjimas protingai mąstyti, išskirti ir apibendrinti esmines objektų savybes, analizuoti, pateikti pagrįstas išvadas ir nuosekliai elgtis.
.
🔹 3. Pagrįsti svarstymai.
Kritinis mąstymas neįmanomas be įtikinamų argumentų. Kritiškai mąstantis žmogus niekuomet nepasakys: „Tai aš gi tau sakau!“, „Patikėk manim!“, „Pasakiau ir taškas!“, „Tai ir kvailiui aišku!“.
.
🔹 4. Netendencingas požiūris.
Mąstyti tarsi trečiuoju asmeniu, žvelgti savotiško trečiojo teisėjo akimis. Tai reiškia, nepriartinti logikos prie savo egoistiškų norų, siekti teisingumo, gebėti kontroliuoti savo emocijas. Netendencingam būti sunku. Mūsų ego kartais savanaudiškai veikia mintis ir poelgius. Norint to išvengti, reikia dažniau užduoti sau klausimus: „Ar šis mano sprendimas nepagrįstas mano asmeniniu suinteresuotumu?“, „Kaip pasielgtų žmogus iš pašalės?“ ir t. t.
.
🔹 5. Sutvarkytos mintys.
Padaryti tvarką mintyse – reiškia mąstyti sistemingai, nuosekliai, organizuotai. Protas neturi būti chaotiškas, negalima mąstyti padrikai: tuomet gimsta netvarkinga kalba, nesisteminiai sprendimai, dėl kurių gyvenimas tampa neorganizuotas.
.
🔹 6. Savarankiškas mąstymas.
Savarankiškai mąstyti reikia ne priešinantis, ne dėl kažko arba įrodant savo originalumą. Tai reikia daryti dėl savęs. Kitaip galvos už jus ir rinksis kiti. Tačiau visiškos autonomijos būti negali, tuomet tai bus izoliacija.
.
Kur gali prireikti kritinio mąstymo? Visur. Tai neišpūstas reikalas: gebėjimas kritiškai mąstyti reikalingas bet kurioje mūsų gyvenimo srityje – kaip vaikams ir paaugliams, taip ir suaugusiesiems.
.
Kaip suaugusiajam išmokti mąstyti kritiškai ir taikyti šį mąstymą?
.
Visos kvalifikuotos programos, kurias siūlo Tarptautinis menedžmento institutas, skirtos ugdyti patvarius kritinio mąstymo įgūdžius. Tai akivaizdus Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto, kuris pirmąkart pedagoginėje praktikoje sisteminiu lygmeniu pasiūlė probleminį metodą, nuopelnas. Tai veiksminga priemonė tiems, kas šiame gyvenime siekia ne vien būti, bet būti reikšmingam! Išmokite šios mąstymo technikos ir jūs! Renkamos mokymo grupės…

.
.
Kiti mūsų straipsniai