Mesti iššūkį. Kaip?

Verslo plėtojimas priklauso nuo kompanijos gebėjimo generuoti ir vystyti idėjas. Inovacijos turi būti organizacinė norma, pagrįsta organizacine kultūra. Tokios iniciatyvos kaip TQM, Six Sigma, projektinis metodas visai gali būti laikomos inovacinėmis. Ekonominio nuosmukio metu kompanijos sumažina plėtros programas. Tačiau kai ekonomika išsivaduoja iš recesijos, kompanijos suvokia, kad negali neprisiimti inovacinės rizikos. Todėl jos stengiasi:
.
🔹 sukurti inovacinį metodą, kad adaptuotųsi;
🔹 daryti daugiau sunaudojant mažiau sąnaudų ir pastangų;
🔹 spręsti sudėtingas problemas;
🔹 siūlyti naujus sprendimus.
.
Toliau išskirsime keturias pagrindines problemas ir rekomendacijas, kaip jas spręsti.
.
1. Suinteresuotosios šalys nesupranta viena kitos. Ką daryti?
Įskiepyti smalsumą, t. y. sukurti galimybę rinkti ir kaupti informaciją. Apsiskaitymas, smalsumas ir platus akiratis turi būti skatinami vadovybės.
.
2. Viso sprendimų spektro kūrimas – nuo švelnių iki veržlių. Ką daryti? Mesti iššūkį kasdienybei, skatinti skirtingus požiūrius, bendradarbiauti su skirtingomis struktūromis, kurti komandos narių galimybes mąstyti plačiau.
.
3. Rizikos atmetimas. Inovacijos požiūriu rizikos atmetimas – pagrindinė problema. Baimė, nesėkmės – vienas iš pagrindinių inovacijų priešų. Ką daryti? Duoti laisvę. Vienas iš pagrindinių sprendimų – sumažinti rizikos tikimybę išsiaiškinus, ar yra kokių nors galimybių „galimai“ rizikai. Tai projektai, dėl kurių žlugimo kompanija patirs mažiausiai padarinių. Reikia suprasti, kad klaidos, žlugimas ir nesėkmės – tai natūralus procesas. Į juos reikia žiūrėti kaip į mokymosi proceso dalį.
.
4. Netinkamai įvykdytos užduotys. Ką daryti?
Laikykitės disciplinos. Sėkmingai įgyvendinantys ir valdantys projektus lyderiai formuoja ir išsaugo struktūrą ir atskaitomybę, kurie užtikrina, kad inovacinės užduotys bus įvykdytos.
.
Išgyventi šiuolaikiniame pasaulyje nevystant verslo beveik neįmanoma. Svarbiausias vaidmuo šiame procese skiriamas projektinių darbų specialistams. Todėl reikia paskatinti žmones, kad jie keltų kvalifikaciją. Juolab kad yra galimybių įsisavinti geriausią Vakarų patirtį neišvykstant iš savo šalies ir lietuvių kalba. Tai programos – „Projekto vadyba“, „MBA Start Up“, „Praktinė rinkodara“, „Finansinės veiklos valdymas“ ir kitos.
.
Veikite. Renkamos studentų grupės. Vystyti inovacinę kultūrą – esminis organizacijų uždavinys. Tam reikalingi profesionalai. Tai suteiks galimybę išeiti už priimtino mąstymo ribų, išmoti atlikti darbą iki galo. Kas gali būti svarbiau, nei pasiekti rezultatą per numatytus: terminą, išteklius, kokybę? Kuo beužsiimtumėte, jūs turite mokėti tai daryti.