Mokėti pasitikėti

Sociologai socialiniu kapitalu vadina neformalias vertybes ir normas, kurias priima bendruomenė. Ir žodis „kapitalas“ čia vartojamas neatsitiktinai. „Socialinės vertybės, tokios kaip sąžiningumas, įsipareigojimų vykdymas, abipusis supratimas…, turi apčiuopiamą vertę ir padeda grupėms, kurios jų laikosi, siekti bendro tikslo (Frensis Fukujama).
.
Bendros vertybės sukuria pasitikėjimą tarp bendruomenės narių, o „pasitikėjimas“ tarsi tepalas, kurį panaudojus darbas tampa efektyvesnis. Nuo pasitikėjimo laipsnio priklauso kompanijos gerovė ir rezultatyvumas.
Į sąvoką „pasitikėjimas“ paprastai įdedamos trys skirtingos prasmės.
.
Pirma
Suvokiama kaip pasitikėjimas žmonėmis, kurie valdo verslą ir priima sprendimus.
.
Antra
Numanomas asmeninis pasitikėjimas, kurį darbuotojai jaučia tiesioginiams viršininkams. Ar jie sąžiningai elgiasi su pavaldiniais? Ar jie atsižvelgia į jų realius poreikius, kai priima sprendimus?
.
Trečioji reikšmė
Tikėti pačia kompanija, o ne konkrečiais žmonėmis. Ar gerai organizuoti verslo procesai, ar juose nėra prieštaravimų, ar jie atitinka visuotinai pripažintas normas? Ar organizacija įvykdo savo pažadus?
.
Šios trys sąvokos „pasitikėjimas“ traktuotės skiriasi viena nuo kitos, bet kartu jos ir tarpusavyje susijusios. Kaskart, kai pavaldiniai nusivilia vadovu, dingsta jų pasitikėjimas visa kompanija, o tai labai pavojinga. Gana sudėtinga pakeisti šalies etinius įgūdžius ir įpročius, bet atskirai paimtoje organizacijoje tai padaryti įmanoma.
.
Ar žinomas atsakymas į klausimą: „Pakanka vadovams (esamiems ir būsimiems) žinių, kad vestų verslą teisinga kryptimi?
.
Atsakymas aiškus – kvalifikuotos studijos pagal į praktiką orientuotą programą „MBA Start Up“. Geriausia Vakarų patirtis, neatsitraukiant nuo darbo vietos ir duodant naudos darbui. Kas gali būti geriau?
.
Neverta laikytis senamadiškų taisyklių. Reikia išmokti veikti nuosekliai, atvirai ir sąžiningai, nevengti sudėtingų problemų ir laiku jas spręsti.
.
Renkamos studentų grupės. Veikite! Kitaip… sėkmės nepamatysite.