Mokymasis kartu atliekant praktiką

🔹 Studijos, pagrįstos praktika, – jau nenaujas reiÅ¡kinys, jį galima stebėti profesionaliai mokantis komercinėse organizacijose ir pramoninėse įmonėse. Praktika pagrįsti vertinimai plačiai paplito rengiant medicinos personalą. Per pastaruosius deÅ¡imtmečius buvo vykdomi tyrimai ir analizuojami nauji darbo vietoje vykstančio mokymosi su praktine patirtimi idėjos metodai, susiję su ekonominės, socialinės ir technologinės aplinkos, kurioje vykdomas Å¡iuolaikinis verslas, pokyčiais. Naujas yra „aukÅ¡tojo mokslo srityje iÅ¡augęs pripažinimas fakto, kad studentai vysto gebėjimus, kuriuos vertina darbdaviai (Yorke, 2015, 6 sk.) ir kuriuos galima ugdyti pasitelkus glaudesnį teorijos ir dabartinės praktikos ryšį“.
Studijuodami pagal programas, kurias siūlo Tarptautinis menedžmento institutas (Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto švietimo tinklo dalyvis), jūs įdėmiai išnagrinėsite savo „darbo vietą“ ir panaudosite šį kontekstą norėdami parodyti savo gautas verslo funkcijų žinias. Toks uždavinys gali būti labai nelengvas. Galbūt bandant įterpti savo praktinę patirtį į teorinį kontekstą idėjos pasirodys išplaukusios, o proceso sudedamosios – nevienareikšmės. Tokiu atveju labai svarbu jūsų šiuolaikinės praktikos požiūriu išugdyti išmoktos medžiagos refleksijos įgūdį, kad būtų sukurti atitinkami ryšiai.
.
🔹 Dėl refleksijos ne tik lengviau gauti žinių (mokytis), bet ir padidinti savimonę bei augti asmeninėje ir profesinėje srityse. Visos Å¡ios savybės plečia jÅ«sų galimybes įsidarbinti Å¡iuolaikiniame versle.
.
🔹 Terminą „darbo patirtis“ galima naudoti plačiame kontekste. Jeigu esate samdomas darbuotojas arba dirbate savarankiÅ¡kai, jis gali pasirodyti paprastas ir tiesmukas. Jeigu Å¡iuo metu jÅ«s nedirbate, pavyzdžiui, todėl, kad esate įsipareigojęs Å¡eimai arba dėl karjeros pokyčių, jÅ«s galite turėti ir buvusio darbo patirties. Be abejonės, jÅ«s tiesiogiai susidurdavote su verslo funkcijomis kaip vartotojas, pacientas arba klientas. JÅ«s galite naudoti visus atvejus arba kelis iÅ¡ jų. Labai naudingas bÅ«das aktyvinti patirtimi pagrįstą mokymąsi – naudoti refleksijas ir užraÅ¡us. Tai padės jums praskaidrinti ir įgalinti mąstymą. Å is procesas gali bÅ«ti naudingas taip pat tuo, kad suteikia jums naują požiÅ«rį į jÅ«sų praktiką. Jis stimuliuoja mąstyti apie tai, kaip teorijos modeliai, apie kuriuos jÅ«s skaitote, susiję ir įsiterpia į tai, ką jÅ«s darote.
.
Praktika pagrįstas mokymasis – išties šviesa.