Mokytis ar nesimokyti?

Apsvarstykite visus argumentus „už“ ir „prieš“, apsispręskite — mokytis ar nesimokyti ir ko mokytis. OU, IAB, IFA, AFW programos studijos suteikia unikalią galimybę įvaldyti išsivysčiusių šalių verslo elitui būdingą kompetentingumą, išplėsti dalykinių ryšių ratą ne tik Lietuvoje.
.
Nepaisant Jūsų apsisprendimo likti dabartinėse pareigose ar judėti toliau, tęsti studijas ar apkeliauti pasaulį, įgytas išsilavinimas pasitarnaus Jums kaip būsimų žinių pagrindas ir atrama, kur benublokštų Jus gyvenimas.
.
Siūlomose programose naudojamos ištobulintos europietiškos mokymo technologijos taikant šiuos metodus: kompetencijos, veiklos, orientuotą į asmenybę, orientuotą į problemas. Tai reiškia, kad galiausiai mes gauname profesionaliai parengtus specialistus, sparčiai tobulėjančius per praktiką.
.
Dėl naujo tipo studijų proceso Jūs būsite savojo laiko šeimininkas ir galėsite efektyviai spręsti savo asmenines, profesines ir mokymosi problemas.
„Norint groti arfa, reikia groti arfa“.
.
Jums bus suteiktas visas mokomosios medžiagos komplektas. Sėkmingai mokytis padės turininga informacinė terpė (informaciniai tinklai, duomenų bazės ir bankai), gerai organizuota individuali ir grupinė sąveika.
.
Aukštas praktinis kryptingumas. Jau pradiniame studijų etape Jūs galėsite diegti naujoves savo darbo vietoje, savo organizacijoje. Jums bus prieinama pažangiausia užsienio patirtis „iš pirmų rankų“. Mūsų mokomosios programos naujinamos kas 3-4 metus, operatyviai ir adekvačiai reaguojant į laiko iššūkius bei verslo aplinkos pokyčius.
.
Atviros studijos su parama — tai:
.
kokybiškai nauja, pažangi studijų forma, pagrįsta švietimo, profesinės ir socialinės terpių integracija bei pedagoginių ir organizacinių pagrindų vienybe, kurios funkcionavimą užtikrina ištisas kompleksas tarpusavyje susijusių technologijų, nulemiančių vienodą kokybę visame studijų tinkle, orientuota į dirbančių specialistų kompetentingumo ugdymą per aktualių gamybinių uždavinių sprendimą ir organizacijų vystymą per personalo ugdymą;
.
studijų forma, kuri leidžia organizuoti mokymąsi nuo bet kurio lygmens, per atstumą, nenutraukiant veiklos (yra atvira prieinamumo prasme);
.
neriboja studijų proceso formos — studijos įpintos į profesinę veiklą (yra atviros studijavimo formų pasirinkimo laisvės prasme);
.
orientuotos į besimokančiojo poreikius (yra atviros naujiems poreikiams);
.
vyksta plačioje komunikacinėje erdvėje tarp besimokančiųjų ir dėstančiųjų, tarp studentų ir dėstytojų grupių ir t.t. (yra atviros komunikacijų prasme);
.
numato įvairias bendravimo formas dėl mokymosi kelio pasirinkimo galimybės (yra atviros komunikacijų formų požiūriu);
.
sukuria sąlygas besimokančiųjų saviaktualizacijai dėl studijavimo kelio pasirinkimo galimybės (yra atviros užbėgančio už akių (pirmenybinio) mokymosi prasme).
 
VEIKITE! LIKIMAS JŪSŲ RANKOSE!