Mokytis arba…

Viena iš pagrindinių švietimo tendencijų – autorinės žmogaus pozicijos formavimas: įgyti įgūdžius mokytis, kelti tikslus, rinktis tinkamas studijų programas, formas, metodikas. Studentai tampa savo ugdymosi programos autoriais.
.
Didėja užklausos dėl įgūdžių tobulinimo: mokėjimas atrasti tinkamą profesiją, reflektuoti, palaikyti savo emocinę būseną. Ugdymasis tampa gilesnis, nei tiesiog profesinių įgūdžių mokymasis.
.
Kaip parinkti tinkamą studijų formatą
1. Pagalvokite, ką jūs norite pakeisti gyvenime, karjeroje, aplinkoje, Kai mes užsibrėžiame tikslus, mes formuojame užklausą pokyčiams. Be to negalima žengti toliau.
2. Suskirstykite užklausą į mokymosi uždavinius, nuspręskite, kas svarbu.
Mes negalime per mėnesį išugdyti dešimt įgūdžių, reikia rinktis kelias kryptis ir jau pagal jas derinti tinkamus instrumentus ir mokymosi formas.
3. Pasvarstykite, kokios ateities jūs norėtumėte.
Kai žmogus ateityje mato nepageidaujamų padarinių elementus ir suvokia, kad tai jam nepatinka, jame užgims vidinė motyvacija. Tai ženklas to, ką reikia keisti ir baigti tobulinti.
4. Rinkitės konkretiems tikslams – rasti darbą, įgyti statusą, išsiugdyti įgūdį – tinkamas mokymosi formas.
Studijos panašios į santykius. Jūsų negalima tiesiog išmokyti. Jūs ateinate su savo tikslais į sąlygas, kurias sukūrė kompanija.
5. Norėdami suprasti, kad kursas arba formatas jums netinka, pabandykite pakeisti mokymosi sąlygas: sumažinkite tempą, pakeiskite namų darbus, padidinkite trukmę. Jeigu jūs išbandėte kelis kartus, bet nieko neišėjo, galima išeiti. Ugdymosi proceso metu mes pereiname kelias stadijas. Viena iš jų – pasipriešinimas. Jį galima supainioti su netinkamu formatu, todėl svarbu kurso organizatoriui kalbėti apie savo pageidavimus ir sunkumus.
6. Mokymosi resursai turi palaikyti ir padėti įveikti sunkumus. Jeigu programos organizatoriai nepasirengę jūsų klausyti, pasirinkite papildomą kursą, korepetitorių arba pakeiskite formatą.
.
Lietuvoje gaji tam tikra nuostata, kad žmogus, įgijęs kažkokią specialybę, turi dirbti pagal ją iki pensijos. Iš tiesų yra normalu keisti profesiją net suaugus. Europoje arba Jungtinėse Amerikos Valstijose nieko nestebina, kad žmogus, sulaukęs 40–50 metų, gali pakeisti specialybę – pasimokyti ir užsiimti visai kitokia veikla.
.
Mūsų šalyje mažai kas keičia specialybę. Iš dalies dėl to kaltos įmonės. Jos nesiunčia darbuotojų į persikvalifikavimo kursus. Taip pat mūsų šalyje yra mažai įmonių, kurios suteikia kokybiškas persikvalifikavimo paslaugas.
Ne norėdami pasireklamuoti, o sakydami tiesą mes užtikriname kokybiškas studijas – ir turinio, ir pedagogikos, tiksliau andragogikos, atžvilgiu. Tuo galėjo įsitikinti daugelis.
.
Dėl mūsų naudojamos technologijos studijos tampa prieinamos daugeliui žmonių, plečia jų galimybes tobulėti ir kilti karjeros laiptais. Pavyzdžiui, studijos kartu atliekant praktiką, studijos per veiksmą, projektinis, į asmenybę orientuotas metodai. Galiausiai pateiksime garsaus pedagogo A. Grosso poziciją. Nuolatinis mokymasis yra paties žmogaus valdoma saviugda. Jis padės suvokti save ir aplinkinį pasaulį. Padės įgyti naujų įgūdžių ir naujų gebėjimų – vienintelį turtą, kurio jūs niekada neprarasite. Tai reiškia, kad jūs investuojate į save. Nuolatinis mokymasis reiškia džiaugsmą dėl atrastų dėsningumų, kurie iš tiesų vyksta, dėl sau atrastų naujų pasaulio grožybių, dėl potraukio kurti, vienam arba kartu su kitais žmonėmis.
.
Taigi, viskas aišku. Jūsų ėjimas, ponai!