Nelengvas tai dalykas–elgesys | Kursai pradedantiesiems vadovams

Kursai pradedantiesiems vadovams

Kursai pradedantiesiems vadovams

Kursai pradedantiesiems vadovams

Harvardo verslo mokyklos profesorius Chris Argyris, beveik 50 metų tyrinėjantis žmonių elgesį stresinėse situacijose, nustatė kad streso sąlygomis žmonės vadovaujasi tam tikru šablonu. Jie bando, dažniausiai nesąmoningai, perimti situacijos kontrolę ir nugalėti. Reiškia priešinga pusė pasmerkta pralaimėti.
.
Kodėl taip sudėtinga greitomis peržiūrėti savo požiūrį į situaciją? Yra kelios priežastys ir visos jos gana rimtos.
.
Pirma, vienokių ar kitokių nuostatų žmogus dažnai laikosi nesąmoningai. O kaip galima išspręsti problemą, jeigu mes apie ją net neįtariame?
.
Antra, žmonėms būdinga manyti, kad aplinkiniai žvelgia į vykstančius dalykus taip pat kaip ir jie. Šis reiškinys vadinasi melagingo konsensuso efektu.
.
Mes nubrėžiame rėmus konkrečiai situacijai remdamiesi mūsų įsivaizdavimu apie pasaulį. Juk visi mes išsilavinę, sveikai mąstantys žmonės, kodėl gi tuomet kažkas turi matyti situaciją kitaip? Mes turime žinoti apie šias kliūtis, kad svarstydami apie problemą, sėkmingai jas įveiktume.
.
Kiekvienas iš jūsų gali išmokti šio meno – tinkamai elgtis stresinėje situacijoje. Tuo įsitikino programos „MBA Start Up“ absolventai. Studijuojant daug dėmesio skiriama ugdyti įgūdžiams, kurie priskiriami „minkštųjų“ kategorijai. Darbinės situacijos, vaidmenų žaidimai, taikomi studijų metu, yra gera pagalba. Tai suteikia galimybę išugdyti elgesio charakteristikas, kurioms esant matomas pasirengimas sąžiningai, atvirai kalbėtis sprendžiant sąveikos problemas.
.
Renkamos studentų grupės studijuoti pagal programą „MBA Start Up“. Juk gerai žinoma, kad:
.
pasėsite norą – pjausite įprotį;
.
pasėsite įprotį – pjausite charakterį;
.
pasėsite charakterį – pjausite likimą.
.
Veikite. Viskas jūsų rankose.