Nesustok! Pasaulis platus!

Įgyti kokybišką vakarietišką išsilavinimą, nepaliekant savo šalies ir nepertraukiant savo darbo stažo, – būtent šios aplinkybės motyvuoja mokymo dalyvius rinktis Tarptautinio menedžmento instituto programas.

Šiemet sukanka 25 metai nuo Didžiosios Britanijos Atvirojo universiteto programų atsiradimo Lietuvoje. Esame dėkingi už galimybę bendradarbiauti ir kai kurias programas pasiūlyti lietuvių kalba. Vertinga viskas, ypač mokymo metodai.

Tuo jūs galite įsitikinti patys, tapdami mūsų studentais.

Efektyviai veikiančios organizacijos neįmanoma įsivaizduoti be jos vystymosi ir kadrų ugdymo keliant jų kvalifikaciją.

Nenutrūkstamas mokymasis reiškia savarankišką ugdymąsi. Tai reiškia suprasti save ir aplinkinį pasaulį. Tai reiškia įgyti naujus įgūdžius ir gebėjimus – vienintelį tikrąjį turtą, kurio niekada neprarasite. Tai reiškia investuoti į save.

Organizuojant studijas iš esmės pasikeitė mąstymas apie tai, kas yra procesas, suvokiamas kaip studijos.

Apie tai ir pakalbėkime

Šiuolaikiniame pasaulyje yra priimta, kad mokymosi procesas – vystymosi pagrindas. Tai individų vystymasis keliant jų kvalifikaciją ir sprendžiant organizacijos problemas. Keičiasi esmė, turinys ir studijų organizavimo metodika. Stabtelėkime prie svarbiausių pokyčių.
Pirmiausia, tai perėjimas prie integruoto mokymosi, vietoj atskirų temų, užduočių ir klausimų nagrinėjimo.

Antra, kaip svarbiausią ugdymo aspektą iškelti gebėjimą spręsti problemas, o ne ieškoti teisingų atsakymų.

Trečia, tai perėjimas prie aktyvių mokymo metodų, kai studentai yra žinių, informacijos kūrėjai.

Ketvirta, tai studentų mokymo proceso savikontrolė. Dėstytojai fiksuoja studijų proceso taisykles, o studentai remdamiesi šiomis taisyklėmis patys kontroliuoja, kaip jie mokosi.

 

Labai svarbu suvokti, kuo verslo studijos skiriasi nuo tradicinių

Verslo studijų tikslas kažko išmokti, o tradicinių – kažką ištirti. Organizuojant verslo studijas svarbiausia, kokios papildomos galimybės atsiveria studentui, kai jis kažko išmoksta. Verslo studijose atkreipiamas ypatingas dėmesys į kūrybą, ugdymą, vaizduotę, gebėjimą pasiekti rezultatą. Studentai mokosi kelti tikslus, ieškoti kelių juos pasiekti, numatyti galimus savo sprendimų ir veiksmų padarinius.

Verslo studijose svarbiau nei mokymosi turinys yra turinio perdavimo procesas, kuriam būdinga skirtingų mokymosi metodų įvairovė. Šie metodai įkūnija mokymo procesą. Studentai mokosi atpažinti ir šalinti problemas, kurios visada susijusios su situacijomis, yra konkrečios, kurioms spręsti, žinoma, žmogus turi turėti tam tikrų žinių. Realioje tikrovėje labai dažnai nėra teisingų atsakymų. Žmogus gauna tą rezultatą, kurio jis galėjo pasiekti, naudodamas tam tikrus problemų sprendimo būdus. Ir jo rezultatas bus tuo geresnis, kuo geriau jis geba spręsti problemas.

Verslo studijose dėstytojas vaidina ypatingą vaidmenį, jis čia yra labiau organizatorius ir padėjėjas nei mentorius ir globotojas. Dėstytojo uždavinys – organizuoti mokymo procesą, kad studentai būtų mokymo proceso kūrėjai.

Verslo pasaulis ypatingas ir žavus, jeigu pažinsite jo dėsnius. Mokymasis visą gyvenimą – tai sėkmingų žmonių, verslo savininkų, kūrėjų, save realizuojančių asmenybių formulė. Juos vienija noras nuolat tobulėti, būti inovatoriais, ieškoti naujų galimybių.

Į mokymąsi reikia žiūrėti kaip į nenutrūkstamą procesą ir svarbu eiti koja kojon su laiku ir kalbant apie turinį, ir apie mokymo metodus. Ir štai jau 25 metus mes taip dirbame! Prisijunkite ir jūs.

 

Juk čia kažkas yra, tiesa?.. Praktikos, asmenybės tobulėjimas, materialaus, intelektinio turto didėjimas…

Tikiuosi, jūs su mumis.

Dr. Jurij Sokol