Profesionalumas ir projektai

Kai rinkoje akivaizdžiai yra paklausūs projektų vadybininkai, daugeliui sunku atsakyti į klausimą – ką gi tokio veikia profesionalai, kuo gi jie skiriasi nuo kitų?
.
1. Profesionalai siekia rezultatų.
Jų darbo kokybė akivaizdi. Jie yra labai įžvalgūs. Jie suvokia, kad atsakingumas – tai tikslo siekimas nepaisant atsirandančių sunkumų.
.
2. Profesionalai jaučiasi esantys dalis kažko didesnio ir atitinkamai elgiasi.
Jie siekia organizacijos arba kliento inovacijų sėkmės. Jie sėkmingai dirba komandoje.
.
3. Profesionalai suvokia, kad situacija gerėja, kai jie tobulėja.
Jie emociškai įsitraukia į darbą. Jis jiems reiškia daugiau nei tiesiog darbo užduotis. Jie visuomet pasiruošę mokytis, visuomet dėmesingi ir gerai pasirengę. Jie pasiryžę ginti savo požiūrį ir dirbti, kad jis būtų maksimaliai įgyvendintas.
.
4. Profesionalai siekia atrasti, kuo kiti yra svarbūs ir naudingi.
Jie pasirengę pasitikėti tais, kam to reikia. Jie teisingai įvertina kitų indėlį. Savo elgesiu ir veiksmais jie siekia įkvėpti aplinkinius, paskatinti pagerinimams.
Šiandien vis daugiau kompanijų uždavinius sprendžia rinkdamiesi projektinį metodą, kai reikia burti skirtingų krypčių ir funkcijų specialistų komandas. Norint veiksmingai bendradarbiauti, būtina įsitikinti, kad įgyvendinamo projekto uždaviniai ir tikslai visų dalyvių suvokiami kaip svarbūs. Bendro darbo dalyviams siekiant bendrų tikslų reikia vienas kito įgūdžių, patirties, žinių ir galimybių. Kiekvienas dalyvis suvokia, kad vienas žmogus neįveiks to, ką jie gali įveikti. Bendrų tikslų siekti yra neįmanoma be įgūdžių susiejimo. Kiekvienas darbo dalyvis yra savotiškas aktyvas, kuris įneša savo indėlį.
.
Tapti projektinio darbo profesionalu – turi būti kiekvieno savarankiškas pasirinkimas, tačiau tam turi paskatinti organizacijos kultūra. Vadovybės uždavinys – sukurti organizacijoje būtiną projektinio darbo kultūros terpę.
Profesionalumo kultūros kūrimas – geras asmenybės ir kompanijos tobulėjimo, motyvacijos didinimo, našumo kelias. Lietuvoje galima pasirinkti Vadybos ir ekonomikos akademijos (AFW, Vokietija) kvalifikacinio projektinio darbo specialistų rengimo programą. Programa siūloma lietuvių kalba. Ji skirta įgyti praktinių įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų įvairaus sudėtingumo projektams įgyvendinti.
.
Kvalifikaciją patvirtina Vokietijos švietimo dokumentai.