Projektinio darbo metodas?

Žmonių veiklos organizavimas, remiantis projektinio metodo principais, gali padėti verslui didinti pelną, išnaudojant potencialą, kuris slypi kiekvienoje kompanijoje ir giliai jos struktūrose. Norint įveikti kliūtis, kylančias perėjant prie projektinio metodo, būtina vadovautis šiais principais:

Perėjimo procesą aktyviai kuria vadovas, o vadyba jį remia.
Visa organizacija dalyvauja pokyčių procese.

Pokyčius įgyvendina darbuotojų „žvaigždžių“ grupės, kurių tikslas – pasiekti rezultatą. Projektų idėjas įgyvendina tie patys darbuotojai, kurie jas pasiūlė.

Idėjų vertinimas grindžiamas faktais ir analize, o ne subjektyviomis nuostatomis.
Pokyčiai priimami įtrauktų visų suinteresuotų šalių.

Akcentuojamas pelno didinimas, o ne vien išlaidų mažinimas.

Dalinis ar nepakankamai baigtas naujovių diegimas yra nepriimtinas.

Pokyčių procesas – tai ne tik eilinis finansiškai naudingas projektas, bet ir kultūrinis pokytis. Jis formuoja naujus elgesio modelius. Diskusijų vengimas ir atsparumas inovacijoms yra nepriimtini. Kaip projektinio metodo būtina tapatybė priimama, daugeliu atvejų priklauso nuo kvalifikuotų specialistų. Lietuvoje galima pasinaudoti geriausia Vokietijos AFW-GE akademijos programa „Projekto valdymas“. Laikas pereiti nuo žodžių prie veiksmų. Veikite. Svarbu pasiekti rezultatą laiku, išnaudojant turimus išteklius ir siekiant aukštos kokybės.

Renkamos naujos studentų grupės kursams „Projektų vakdymas“ Plačiau>>>