Projektinis metodas – didėjanti įtaka

Diverse Business People on a Meeting

Išskirtinis šiandienių valdymo formų bruožas – didėjanti darbo su projektais reikšmė. Tai susiję su didėjančia konkurencija, būtinybe keisti technologijas, mažinant sąnaudas…

Viskas, ką mes darome, susiję su pokyčiais. Bet koks projektas – tai priežastis keistis – reiškia, projekto valdymas – būtinas kiekvieno darbuotojo, siekiančio įnešti indėlį į verslo vystymąsi ir gauti tinkamą apdovanojimą, įgūdis.

Įprastos valdymo struktūros jau nesusitvarko, todėl vykdant vienkartinius, riboto laiko projektus turi būti suformuotos visą atsakomybę prisiimančios specialistų komandos. Įgyvendinant projektą suteikiama daugiau galimybių ir visai įmonei, ir atskiriems darbuotojams, taip pat ir vadovybei.

Neįmanoma pervertinti projektinio grupinio darbo pobūdžio svarbos, kai kiekvienas atskiras darbuotojas yra savarankiškai veikiantis, plačiai mąstantis specialistas, bendradarbiaujantis su taip pat plačiai mąstančia kitų specialistų komanda ir ieškantis naujų sprendimų. Ypač vertinami projektų vadovai, gebantys rasti balansą tarp techninių ir strateginių įgūdžių.

Talentų ugdymas

Verslinis mąstymas šiuo metu labai reikalingas projekto vadovams. Tai taip pat aktualu aukščiausiosios grandies vadovams, susijusiais su projektine veikla. Projektai dabar neatsiejamai susiję su bendrovės strategija ir jiems įgyvendinti reikia ypatingų įgūdžių: komunikacijos, analitinio mąstymo, techninių įgūdžių ir „verslininko protavimo“. Reikiamų įgūdžių daug gaunama studijuojant pagal Vokietijos ekonomikos ir vadybos akademijos programą „Projekto valdymas“. Pagal šią programą galima studijuoti Lietuvoje lietuvių kalba. Daugiau nei 90 000 akademijos absolventų dirba atsakinguose Europos projektuose.

Į programą įeina du tikslingi kursai – kompetentingumo paieškų įsisavinimas ir verslo vystymo projektų įgyvendinimas.

Pagal šią programą studijuojamos skirtingo sudėtingumo projektų valdymo užduotys: struktūrizavimas, darbų organizavimas, finansiniai aspektai, kontrolė, konfliktai, komandų formavimas, rizikos, sąnaudų valdymas….

Į studijas įeina interaktyvumas, dalykinės situacijos, verslo žaidimai. Taip suteikiama galimybė patrauklia forma suprasti pagrindinius projektinio metodo principus ir priemones, pademonstruoti jo pranašumą ir pasirengti praktiniam įgyvendinimui. Į programą įtraukta daugybė detaliai atidirbtų pasirengimo ir įvairaus pobūdžio projektų įgyvendinimo pavyzdžių. Esant būtinybei, programoje numatyta galimybė parengti ir apginti pagal studento organizacijos tematiką parengtą projektą.

Bendrovės, siekiančios vystytis, turi poreikį turėti projektinio darbo specialistų ir padeda savo darbuotojams įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų įgyvendinant įvairaus sudėtingumo projektus.

Portfelių ir programų valdymo svarba

Portfelių ir programų valdymas (portfolio anr program management) tapo svarbia daugelio bendrovių veiklos dalimi. Faktiškai programinis ir portfelio valdymas tapo esminiu sėkmingo bendrovės strategijos įgyvendinimo elementu. Ir gebėjimas susieti ir priderinti bendrovės portfelius ir programas prie jos strategijos yra itin svarbu ir projektų vadovams, ir funkcinei organizacijos vadovybei. Norėdamas suvokti projektų tarpusavio ryšius ir tarpusavio įtaką įgyvendinant projektą, projekto vadybininkas privalo atkreipti dėmesį į detales, suvokti organizacijos specifiką, o taip pat sugebėti iš šalies pamatyti visą organizacijos „projekto“ paveikslą. Šie įgūdžiai gali suteikti esminių pranašumų toms bendrovėms, kurios skatina, kad jų vadovai turėtų tokio pobūdžio mąstymą ir įsiklausytų į juos.

… vystymosi supratimas

… vystymo įvaldymas

… vystymo valdymas

KAS GALI BŪTI SVARBIAU? VEIKITE!