Projektinis metodas – kultūrinis poslinkis

Vadovavimasis projektinio metodo principais organizuojant žmonių veiklą gali padėti verslui padidinti pelną, jeigu bus naudojamas tas potencialas, kuris yra kiekvienoje kompanijoje ir kuris paslėptas organizacijos gelmėse. Kad būtų įveiktos perėjimo prie projektinio metodo kliūtys reikia vadovautis šiais principais.
.
Perėjimo procesą asmeniškai kuruoja vadovas ir jį palaiko vadyba.
Visa organizacija įtraukta į pokyčių procesą.
.
Procesą veda darbuotojų „žvaigždžių“ grupė, kurių tikslas – rezultatas.
Projektų idėjas įgyvendina darbuotojai, kurie jas iškėlė.
.
Idėjų nagrinėjimas turi būti pagrįstas faktais ir analize, o ne kieno nors nuomone.
Pokyčius priima visos jų paliestos šalys.
.
Reikia susitelkti į pelno didinimą, o ne tik į išlaidų mažinimą.1
.
Dalinis nebaigtas naujovių diegimas yra neleistinas.
.
Pokyčių procesas – tai ne tik eilinis projektas, naudingas finansiniu, bet ir kultūrinio pokyčio požiūriu. Pokyčių procesas ugdo naujus elgesio modelius. Vengimas diskutuoti ir pasipriešinimas inovacijoms jau yra tiesiog neįsivaizduojami. Kaip bus priimta projektinio metodo būtinybė, daugeliu aspektu priklauso nuo kvalifikuotų specialistų. Lietuvoje prieinama geriausia Vokietijos AFW-GE akademijos programa „Projekto valdymas“. Laikas nuo kalbų pereiti prie darbų. Veikite. Pasiekti rezultatą esant užsibrėžtiems laikui, ištekliams, kokybei – svarbu, kad ir kuo užsiimtumėte.
.
Renkamos studentų grupės.