Projekto vadyba. Galimybės ir grėsmės.

Organizacijos vis labiau suvokia, kad joms išgyventi reikalingos inovacijos. Paprastai skiriami radikalūs ir laipsniški pagerinimai. Radikalios inovacijos yra greičiau išimtis, palyginus su tuo, kad dominavimas ir bendra laipsniškų pagerinimų nauda yra gerokai svarbesnė. Atsižvelgiant į vertinimus, daugiau nei 4/5 visų pokyčių priskiriami laipsniškam ir evoliuciniam rangui. Tuo ir pagrindžiamas plačiai paplitęs projektinis požiūris į organizacijos veiklą.

Organizacijos visuomet siekė sumažinti savo išlaidas ir formuoti savo struktūrą taip, kad tai padėtų joms gerokai lanksčiau reaguoti į aplinkos pokyčius.

Panaudojant projektinį požiūrį kuriamos kompaktiškesnės organizacijos, turinčios plokščią organizacinę struktūrą ir ryškų decentralizacijos laipsnį.

.

Galimybės ir grėsmės

Paprastai projektai siūlo naujų galimybių kompleksą, pavyzdžiui galimybę teikti geresnę paslaugą arba padidinti efektyvumą. Vykdant projektą iškyla ir įvairių grėsmių, pavyzdžiui gamybos arba paslaugų teikimo nutraukimas pokyčių diegimo metu. Nuolatinės konsultacijos su suinteresuotomis šalimis padės atskleisti su projektu susijusias potencialias galimybes ir grėsmes.

Pažvelkime į istoriją.

.


Dresuotojas ir kupranugaris

Kartą dresuotojas išgirdo, kad niekas niekada nematė atbulomis einančio kupranugario. Kupranugariai vaikšto tik į priekį, bet niekada neina atbulomis.

Tuomet dresuotojas nusprendė, kad gali pasiekti tai, kas neįmanoma. Jis užsigeidė išmokyti kupranugarį vaikščioti atbulomis! Jam teko dirbti daug metų, kad tai pavyktų.

Toliau veiksmas rutuliojasi cirke. Salė buvo sausakimša, nes reklama ir visos žiniasklaidos priemonės pažadėjo, kad žiūrovai pamatys tai, ko dar niekada nematė.

Ir štai scenoje stovi mūsų bičiulis dresuotojas ir demonstruoja, kaip kupranugaris eina atbulomis. Tūkstančiai žmonių nustebę atsisuko vienas į kitą. Visiems (išskyrus dresuotoją) kilo ta pati mintis: „Ir kas iš to?“

Tai ir yra projekto, kuris niekam neturi reikšmės, demonstracija.


.

Kartais grėsmių galima išvengti, išnagrinėjus jas kaip darbo metodų tobulinimo galimybes. Dažnai grėsmės būna susijusios su silpnosiomis organizacijos savybėmis, kurios yra žinomos daugeliui suinteresuotųjų šalių, todėl į projektą galima įtraukti tam tikrų stipriųjų savybių plėtrą, kuri nulems platesnius pokyčius, nei buvo tikimasi nustatant pagrindinius projekto poreikius.

.

Ar projektas bus rezultatyvus?

Projektas, tenkinantis svarbų jūsų organizacijos poreikį, veikiausiai paskatins platesnių tikslų įgyvendinimą. Atsižvelkite į perspektyvą: kaip projekto tikslų įgyvendinimas gali išplėsti organizacijos galimybes? Dažnai būna naudinga aptarti tai su projekto rėmėju ir palyginti projekto tikslus su strateginiais organizacijos tikslais (Žr. paveikslėlį viršuje: pieš. „Blogos koordinacijos pavojai“).

Jeigu projekto paskirties ir tikslų atitiktis pagrindinei organizacijos veiklos krypčiai bus išnagrinėta pradinėje projekto stadijoje, projektą galima bus panaudoti platesnių uždavinių sprendimui ir padidinti išteklius, pripažįstant augančią projekto rezultatų vertę. Nustatyti projekto vertingumą organizacijai jums padės toliau pateikti klausimai:

  • Kokia projekto įgyvendinimo priežastis verslo požiūriu?
  • Koks projekto įnašas siekiant bendrųjų organizacijos tikslų?

Jeigu atsakę į šiuos klausimus, suprasite, kad projektas neteikia tiesioginės naudos organizacijos darbui, negalėsite būti įsitikinę projekto tikslingumu, nes bus sunku pagrįsti išteklių naudojimą.