Projekto valdymas. Laiškas-atsakymas draugui (DUK)

Brangusis drauge, jūs suvokėte, kokia svarbi yra kvalifikacija „Projektinio darbo specialistas“ ir sprendžiate dilemą, kaip patekti į elitinį profesionalų ratą. Mes pritariame jūsų ketinimams. Jūs, žinoma, žinote, kad projektinio darbo specialistų poreikis yra didelis ir jiems gerai mokama.

Projektinis darbas ir projektinis požiūris žmonių veiklos organizacijoje yra pasaulinė tendencija. Organizacijos, siekiančios tobulėti, vystytis, jau 30–40 metų yra taip apsiginklavusios. Žinoma, inovacijų buvo visada, bet projektinį požiūrį, kaip valdymo inovaciją, pradėta naudoti palyginti neseniai. Tai įvyko dėl kelių priežasčių.

Paminėsime kai kurias iš jų:

 • silpnas prisitaikymas prie organizacijos pokyčių;
 • beveik visko sutrumpėjęs gyvybinis ciklas;
 • auganti konkurencija;
 • prieštaravimai: darbas–žmogus.

Organizacijos priverstos tapti „plokščiomis“, gerai koordinuotos, suteikti lygias galimybes, perleisti teises (komandos, autonominės grupės, savivalda…), kad:

 • mažiausia užduotis – išgyventų;
 • didžiausia užduotis – ilgai tarnautų žmonėms.

 

Organizacijos siekia garantuoti:

 • ekonominę sėkmę;
 • atnešti naudos klientams;
 • atskleisti kompanijos kūrybinį potencialą;
 • pasirūpinti darbuotojų gerove.

 

Įgyvendinti šias užduotis trukdo projektinio darbo specialistų trūkumas ir vadovų nekompetentingumas kuriant į projektus orientuotą organizaciją.

Į jūsų užduotus klausimus atsako:

 

 1. Kur įgyti projektinio darbo meistriškumą?
 • Galimybių yra ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje, lietuvių kalba. Pirmiausia – tai Vokietijos lyderio – AFW akademijos programa „Projekto valdymas“.

Čia jūs rasite:

 • į praktiką orientuotą programą – geriausią Vokietijos patirtį;
 • studijas kartu su praktika. Pasirengimo apimtis – 220 ak. val. – garantuoja, kad įgysite reikiamų projektinio darbo įgūdžių ir gebėjimų. Ypač vertinga yra vystyti kūrybinius gebėjimus, ieškoti ir įgyvendinti organizacijai svarbius projektus.

 

Rekomenduojame jums kelti profesionalumą palaipsniui:

 • nuo Vokietijos Sertifikato iki Vokietijos Diplomo. Pagal užimtumą tai atitinka aukštosios mokyklos pusmečio semestrą mokantis neakivaizdžiai.
 • l„Projektų valdymas“ yra reikšmingiausia Vokietijos AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg programa. Ši programa turi valstybinį leidimą. Tai įrodo leidimo numeris 791201, išduotas Valstybinio neakivaizdinių studijų centro, esančio Kelne. Kokybės ženklas aukštai vertinamas visų, kas siūlo valstybės patvirtintas programas, o taip pat klientų, kurie domisi tokiomis programomis.
 • lKvalifikaciniai išbandymai (sertifikacija) atsižvelgiant į PMI (JAV) arba IPMA (Šveicarija) reikalavimus tinka tiems, kas savarankiškai mokėsi, turi darbo patirties ir kuriems reikia patvirtinti kvalifikaciją. Nedidelis pasirengimas prieš atestaciją labiau padeda įveikti psichologinius barjerus, nei ugdyti reikiamas kompetencijas.

 

2. Ar programos „Projekto valdymas“ turinys yra šiuolaikiškas?
 • Programos turinys iš principo tinka IPMA (International Project Management Association) vadybos projektų kanonams ir plačiąja prasme atitinka JAV PMI (Project Management Institute) kanonus. Tačiau nėra oficialių ekspertizių arba vertinimų. AFW akademija iškėlė šiai programai aiškius prioritetus: jie remiasi praktinėmis žiniomis ir projektų valdymo patirtimi. Pavyzdžiui, punktams, kurie praktikoje kelia ypatingų sunkumų, – tai dažniausiai komunikacija arba kitos žmonių sąveikavimo formos – skiriama daugiau dėmesio nei programinio aprūpinimo priemonėms.
 • Programos turiniu pasirūpino geriausi skirtingų verslo sričių specialistai, įskaitant projektinio darbo srities nacionalinės premijos laureatus. Daugiau nei 90 000 AFW akademijos absolventų prisidėjo prie Vokietijos verslo pranašumo. Tai turi tapti ir mūsų keliu!

 

 

3. Ar studijų technologija efektyvi?

 

Studijuojant įgyvendinama aplinkų idėja:

 • Mokymosi aplinka – aplinka, kurioje vyksta tiesioginės studijos dirbant su mokymo medžiagomis ir vadovaujant dėstytojui: interaktyvios mokymosi priemonės (> 800 psl.); projektinių darbų pavyzdžiai, įvairaus sudėtingumo projektinių darbų dalykinės situacijos ir kt.
 • Profesinė aplinka – aplinka, kurioje studijos sujungtos su profesionalia veikla: analizė, problemų diagnostika, tikslingumas, veiksmai realaus verslo sąlygomis.
 • Socialinė aplinka – aplinka, kurioje ugdomos naujos vertybės.

Šiuolaikinio pedagoginio požiūrio, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas suteikia galimybę pasiekti aukštą studijų kokybę. Susipažinkite su UAB „Juodasis gintaras“ direktoriaus Egidijaus Petriko nuomone:

„Studijuoti ir užsiimti verslu, mano dabartiniu požiūriu, – tai tarpusavyje susiję procesai. Studijos naudingos tuo, kad galima pasisemti geriausios Vakarų patirties ir suvokti verslą bei organizaciją kaip gyvą organizmą…“

 

 

4. Ar pripažįstami studijų baigimo dokumentai?

 

 • Europoje turi būti laikomasi Bolonijos konvencijos – vienoje iš šalių pripažintas specialistas turi būti pripažintas ir kitose šalyse. Išimtį sudaro teisininko, gydytojo profesijos, kurioms reikalingi papildomi patvirtinimai.

Priimdamas į darbą darbdavys vadovaujasi savo reikalavimais pretendentui. Neabejojama, kad įgijusieji Vokietijos kvalifikacijos dokumentus turi startinį pranašumą.

 • Mes neišduodame savo absolventams sertifikatų, kad mūsų programa atitinka IPMA kanonus ir mūsų sertifikatas gali būti pripažintas kaip Level D., tai reiškia, kad mes neišduodame ekvivalentiškumą patvirtinančių pažymų. AFW programos „Projektų valdymas“ kokybė yra geresnė nei Level D. Ji orientuota į Vokietijos visuomenės projektų vadybos standartus GPM (Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement) ir moko daugiau praktinio darbo (kompetencijos). Mūsų programoje įvykdytos kai kurios atitikmenys GPM standartui. Svarbus klausimas, dėl kokių motyvų klientai nori studijuoti projektų vadybą?

Kas pageidauja įgyti projektų valdymo kompetencijos, studijuoti AFW!