Rinkos galimybės

„Kiekvienas gyvena kažką parduodamas“, – atkreipė dėmesį rašytojas Robertas Luisas Stivensonas.
.
Esama labai talentingų pardavėjų. Jie gali gaudami sau naudos parduoti eskimui šaldytuvą, havajiečiui – kailinius, arabui – smėlio, o paskui iš jų supirkti viską už mažesnę kainą.
.
Geri pardavėjai atmena, kad yra gimę su dviem ausimis ir viena burna, o tai reiškia, kad jie turi dvigubai daugiau klausyti, nei kalbėti. Toliau pateikta istorija, kurioje parodoma, kuo didieji pardavėjai skiriasi nuo vidutinių.
.
Honkongo batų gamintojas susidomėjo, ar jo produkcijai yra rinka vienoje iš gerokai nutolusių pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje salų. Jis nusiuntė į salą priimantįjį užsakymus, kuris po greito patikrinimo telegrafavo: „Žmonės čia neavi batų. Čia rinkos nėra“. Nelabai patikėdamas jo teisingumu, Honkongo verslininkas nusiuntė į salą prekybos atstovą. Šis telegrafavo: „Žmonės čia neavi batų. Čia gigantiška rinka“. Baimindamasis, kad prekybos agentas per daug susidomėjo daugybės basų kojų vaizdu, gamintojas siunčia trečią žmogų, rinkodaros specialistą.
.
Rinkodaros specialistas pabendravo su genties vadu ir keliais vietiniais gyventojais, o po to telegrafavo: „Žmonės čia neavi batų. Todėl ant jų kojų daug žaizdų ir mėlynių. Aš parodžiau genties vadui, kaip batai padeda žmonėms išvengti šių problemų. Jis buvo sužavėtas. Jo vertinimu, 70 % žmonių nupirks batus po 10 $ už batų porą. Tikėtina, kad pirmaisiais metais mums pavyks parduoti 5 000 avalynės porų.
.
Batų pristatymas į salą ir prekybos organizavimas kainuos 56 $ už batų porą. Pirmais metais mes gavome 20 000 dolerių, kurie, įskaitant investicijas, suteiks 20 % investicijų rentabilumą (ROI), o tai 15 % daugiau nei mūsų įprastas ROI rodiklis. Nekalbant jau apie būsimas pajamas, kurias mes gausime atėję į šią rinką. Rekomenduoju veikti.
.
Šis pavyzdys gerai iliustruoja tą faktą, kad į veiksmingą rinkodarą įeina įdėmiai išnagrinėtos rinkos galimybės ir išankstinė finansinė ataskaita, pasiūlytos strategijos, rodančios, ar pajamos atitiks tikslinius kompanijos rodiklius.
Pagrindinis rinkodaros uždavinys yra pasiekti rezultatus šiandien ir kartu formuoti būsimą verslą. Rinkodaros specialistas turi turėti tokių įgūdžių kaip gebėjimas vystyti ir naudoti pasikartojančius modelius, mokėjimas „skaityti“ situacijas, būti disciplinuotam vykdytojui…
.
Rinkodaros specialistas turi vadovautis šūkiu: pardavinėkite naudą, rezultatus ir vertybes. Ar galima to išmokti? Taip, tai įmanoma, jeigu būsite į rinką orientuotas specialistas. Tam skirtas Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto kursas „Praktinė rinkodara“. Studijuojama lietuvių kalba, nepaliekant darbo vietos ir suteikiant jai naudos. Veikite! Įsiliekite į verslui reikšmingų žmonių ratą!
* Panaudota F. Kotlero straipsnio „Rinkodara nuo „A“ iki „Z“ medžiaga