20% nuolaida

+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Kviečiame į seminarą-stovyklą FinArt!

Atvirosios dirbtuvės FinArt 1, 2, 3, 4 ir 5

Finansinio valdymo menas - FinArt. Praktinis seminaras

Vyksta išankstinė registracija

Spalio 21-22. įvyks finansų valdymo meno specialistų stovykla „FinArt 1“.
Vieta: poilsio kompleksas „Margio Krantas“, Margio kranto g. 2, Penkininkų k., Trakų r.

.

Nuo finansų valdymo kokybės organizacijoje tiesiogiai priklauso valdymo sprendimų efektyvumas. Biudžeto sudarymo proceso išmanymas, kaštų apskaitos metodų supratimas, mokėjimas dirbti su finansinėmis ataskaitomis – visa tai padės sistemingai priartėti prie finansų valdymo proceso. Įgytos žinios ir įgūdžiai leis laisviau orientuotis ataskaitose ir priimti sprendimus remiantis gauta finansine informacija.

.

Praktinio seminaro pratimai:
 • Finansų valdymo įgūdžių tobulinimas, kas padidins rezultatyvumą ir Jūsų vaidmens supratimą.
 • Jūsų įnašo į savo organizaciją ir jos tikslų įgyvendinimo didinimas.
 • Finansų valdymo koncepcijų taikymas per problemų sprendimo technologiją.
 • Finansų valdyme naudojamų sąvokų, idėjų ir metodų įsisavinimas.

.

Užpildyti registracijos formą
Programos sudėtisAtvirosios dirbtuvės "FinArt 1, 2, 3, 4 ir 5"
Galima studijuoti pasirinkta seka.
2 d. – 8 ak. val.

Kursas "FinArt projektas"
Organizacijos finansinio veiklos tobulinimo projekto rengimas (pageidautina suderinus tematiką su darbdaviu).
2 mėn. – 60 ak. val.

* Galima pradėti nuo kurso "FinArt projektas".
KalbaLietuvių

 

Praktinis seminaras skirtas:
 • Skirtingų nuosavybės formų įmonių direktoriams ir direktorių pavaduotojams;
 • Finansininkams ir buhalteriams;
 • Struktūrinių poskyrių vadovams;
 • Vidurinės grandies vadybininkams;
 • Projektų vadovams ir vykdytojams;
 • "Finansų specialistai yra pagrindiniai ir gerai apmokami organizacijų darbuotojai".

Mokymų turinys

 • Tikrieji finansinės veiklos faktai – problemos, analizė, sprendimai.
 • Pagrindinių finansinių ataskaitinių dokumentų – būklės, įvertinimo, priemonių, veiksmų analizė ir interpretavimas.
 • Kaštų matavimas įmonėje.
 • Sąnaudų klasifikavimas.
 • Finansinių sprendimų priėmimas: subrangovo, duoto pelno siekimas, verslo organizavimas.
 • Sąnaudomis pagrįsta konkurencija.
 • Sąnaudų mažinimo valdymo priemonės.
 • Sąnaudų mažinimo projektavimas įmonėje N.
 • Grynųjų pinigų valdymas: sąnaudos, išlaidos, grynųjų pinigų išlaikymo priežastys.
 • Santykiniai finansinių ataskaitų rodikliai: paaiškinimas, analizė, vertinimas, sprendimai.
 • Finansinė informacija (realios situacijos) planuojant, kontroliuojant ir priimant sprendimus.
 • Biudžetas: paskirtis, valdymas, naudojimo praktika.
 • Biudžeto struktūra priklausomai nuo išlaidų ir pajamų analizės metodo. Veikla, pagrįsta lanksčiu biudžetu.Veiklos analizė remiantis biudžetu: griežtasis ir lankstusis biudžetai.
 • Veiklos rezultatų įvertinimas.
 • Verslo veiklos rezultatų analizė.
 • Modelio „Įėjimas-transformacija-išvestis“ taikymas: apyvartinių lėšų valdymas, veiklos vertinimas.
 • Balansas, balanso formato konvertavimas.
 • Ataskaitų palyginimas.
 • Finansinių ataskaitų analizė ir paaiškinimas.
 • Aptariami svarbiausius klausimai, susiję su finansinės informacijos naudojimu, organizacijos veiklos rezultatų vertinimu, finansinės informacijos interpretavimu ir geriausiu lėšų panaudojimu organizacijoje.
 • Apžvelgiami santykiniai rodikliai ir ugdomi  jų naudojimo analizuojant organizacijos veiklą gebėjimai.
 • Projektų finansinis vertinimas;
 • Pinigų vertės pokytis laiko atžvilgiu-DCF ir NPV sąvokos;
 • Ne diskontiniai investicijų įvertinimo metodai;
 • Įvadas į pajamų ir rizikos vertinimą;
 • Nominalios ir realios pajamos;
 • Mokestinės naštos įvertinimas;
 • Įvadas į pinigų srautų diskontavimą (DCF);
 • Įvertinimo ribos nustatymas;
 • Galimų piniginių srautų įvertinimas;
 • Pinigų srautų lentelės sudarymas;
 • Dar kartą apie NPV;
 • Bidinė pelno normal;
 • Jautrumo analizės ir scenarijų modeliavimo metodai.
 • Vykdome žinių vienovę ir jų pritaikymą;
 • Kurso tikslas – parengti projektą „Organizacijos N finansinės veiklos gerinimas“;
 • Temą pasirenka klausytojas ir pageidautina, kad ji būtų suderinta su aukščiausia vadovybe;
 • Projekto temų pavyzdžiai pateikiami mokymo medžiagoje.

.

Mokymų trukmė - 2 mėn., 60 ak. val., kas apima:

 • dalyvavimas 2 projektinio darbi seminaruose;
 • vieno rašomojo darbo parengimas;
 • Diplominio projekto rengimas ir gynimas.

.

Kurso "FinArt projektas" medžiaga:

 • Projektų finansinio vertinimo metodai.
 • Projektų temų pavyzdžiai.
 • Projektinių darbų mokymų medžiaga – 5 vnt.
 • Diplominio projekto rengimo vadovas.
 • Kurso studijų vadovas.

Mokymo programa paremta metodu „mokymasis per veiksmą“. Programoje pateikti „atvejai iš praktikos“ ir naudojamas į problemą orientuotas metodas, kuris buvo pasiūlytas D. Britanijos Atviruoju universitetu. Mums svarbu, kad Jūs ne tik žinotumėte ir suprastumėte, bet ir mokėtumėte taikyti praktiškai, o taip pat gebėtumėte sintezuoti, vertinti tai, kas atlikta. Studijos vyksta neatsitraukiant nuo pagrindinio darbo naudojant blended-learning (mišrių studijų) technologiją, į kurią įeina šie komponentai:

SeminaraiAkivaizdinė kolektyvinio mokymosi forma. Tobulina kolegialaus valdymo ir praktinių  problemų kūrybiškumo sprendimo įgūdžius, skatina įgytų žinių ir gebėjimų kolektyviai permąstyti bei keistis patirtimi. Seminarai vyksta taikant aktyvius mokymo metodus (bendras diskusijas, dalykinius žaidimus, situacijų sprendimus).
Mokymo medžiaga (tik "FinArt projektas")Individualūs mokymo medžiagos rinkiniai atlieka „antrojo dėstytojo“ vaidmenį ir lieka asmeniniam studento naudojimui. Juose atsispindi šiuolaikinės koncepcijos, pateikiami pavyzdžiai ir užduotys, leidžiančios vadybininkui žingsnis po žingsnio permąstyti ir gerinti valdymo veiklą, ugdyti kompetenciją ir tobulinti gebėjimus.
Rašomieji darbai (tik "FinArt projektas")Raštu atliekamos užduotys suteikia studentams galimybę ugdyti kurso koncepcijų praktinio taikymo įgūdžius, tobulinant asmeninę veiklą. Darbą vertina ir komentuoja konsultuojantis dėstytojas.
Konsultuojantis dėstytojasveda akivaizdinius užsiėmimus, tikrina rašomuosius darbus ir konsultuoja studentus.
 • Po kiekvieno seminaro “FinArt 1, 2, 3, 4 ir 5” išduodamas elektroninis Pažymėjimas.
 • Kursas “FinArt projektas” – bus įteiktas „Tarptautinio menedžmento Instituto“ Diplomas:
  • Atlikti vieną rašomąjį darbą, įvertintą patenkinamai;
  • Diplominio projekto teigiamas gynimas.

.

Baigę studijas gebėsite:

 • analizuoti finansines galimybes organizacijai plėstis ir vykdyti veiksmingą veiklą;
 • priimti sprendimus remiantis turima finansine informacija;
 • suvokti finansinių aspektų svarbą organizacijos veikloje ir jų įtaką vadybininkų darbui;
 • racionaliai spręsti užduotis, padedančias gerinti įmonės konkurencingumą ir verslo sėkmę, vykdyti socialinę bei ekonominę plėtrą naudojant gaunamą finansinę informaciją.

.

Neginčijama nauda. 5 faktoriai:

 • Praplėsti finansų valdymo turinį.
 • Plėsti kriterijų apimtį finansiniams sprendimams priimti ir įvertinti.
 • Formuoti kritinės analizės pagrindus finansinės veiklos srityse.
 • Stiprinti pakantumą neapibrėžtumui ir prieštaravimams.
 • Skatinti profesionalų tobulėjimą.

Programa "FinArt 1"

Penktadienis spalio 21 d.
Atvykimas, registracija12.00-13.00
Pietūs13.00-14.00
Dalyvių susipažinimas14.00-14.45
Finansinių ataskaitų analizė ir interpretacija
Case study „Clean Getaway" ir jos savininkai"
14.45-16.00
Kavos/arbatos pertrauka16.00-16.30
„Clean Getaway" – tęsinys16-30-18.30
Vakarienė18.30-19.30
Laisvas laikas /bendravimas/pirtis19.30-XX.XX
Šeštadienis spalio 22 d.
Pusryčiai8.00-9.00
Kaštų matavimas įmonėje
Case study „Gražūs baldai" ir kt.
9.00-11.00
Kavos/arbatos pertrauka11.00-11.30
Numatyto pelno siekimas
Case study "Smagūs siurprizai"
Case study "Šeimos pietūs"
11.30-12.30
Sąnaudų mažinimo projektavimas įmonėje N12.30-13.30
Stovyklos rezultatai

Apibendrinimas

13.30-14.00
Pietūs14.00-15.00
Išvažiavimas15.00-15.15

.

Mokymų kaina

Seminaras "FinArt 1"

Spalio 21-22 d.

* Dalyvio mokestis – 460 eurų (su nakvyne).

PVM netaikomas.

Įprasta kaina – 560 eurų (su nakvyne).

*Registruokitės dabar, ir gaukite iki rugsėjo 05 d. 100 eurų pigiau

Kursas "FinArt projektas"Dalyvio mokestis – 2 300 eurų.

PVM netaikomas.

Užpildyti registracijos formą

Atsiliepimai

"Mokymo priemonių ir užsiėmimų turinys labai vertingas, bet pateiktas tokia forma, kad informacija lengvai įsisavinama".

aleksas_buturlis
Aleksas Buturlis UAB "AABAF" vadovas

"Labai kokybiškai ir veiksmingai pateikta darbo su finansiniais duomenimis technologija".

inga_k
Inga Konvoj UAB "Lit-Invest" finansų direktorė

"Šią programą vertinu kaip būtina, naudinga ir ji neabejotinai nusipelno specialistų dėmesio".

Danas Mikailionis VMI skyriaus viršininkas

"Sustiprino mano pozicijas ir tarnybinio augimo gebėjimus".

A. Maistrova Vyr. buhalterė