+370 618 12 537, info@tmi.lt, Panerių g. 39, Vilnius

Projektinių darbų menas - ProjektArt. Praktinis seminaras

Vyksta išankstinė registracija

Data: liepos 14-15 d. (ketvirtadienis-penktadienis)
Vieta: viešbutis "Margis", Ežero g. 39, Penkininkų k., Trakų r. Vyks projektinių darbų specialistų stovykla „ProjektArt 1“.

.

▪  siekti projekto tikslų: darbų apimtis ir sudėtis, vertė, laikas, kokybė, naudojant šiuolaikinius valdymo metodus ir technologijas;
▪  organizuoti, planuoti, vadovauti, koordinuoti projekto ciklo metu reikiamus išteklius.

.

Jums svarbu:

 • tapti projektinių darbų specialistu, užtikrinus verslo atsparumą ir plėtrą;
 • išreikšti save ir įsitraukti į reikšmingų profesionalų ratą;
 • pasiekti svarų materialinį ir socialinį lygį.

.

Organizacijai svarbu:

 • įgyti atsparumą ir vystytis;
 • remtis talentais ir darbuotojų bendradarbiavimu;
 • perimti geriausią pirmaujančių šalių patirtį.

.

Jeigu TAIP, tuomet...
Suteikite darbui reikšmingumo
WOW-projektai – tai...
 • Projektai, kurie yra reikšmingi.
 • Projektai, kurie išsiskiria iš kitų.
 • Projektai, kuriais jūs galite didžiuotis... visą gyvenimą.
 • Projektai, keičiantys kompaniją.
 • Projektai, atimantys žadą.
 • Projektai, priverčiantys jus/mane/mus/„juos“ šypsotis.
 • Projektai, išryškinantys vertybes, kurių suteikiate jūs... ir tai, kodėl jūs atėjote... į šį pasaulį. (Taip. Taip rimtai.)

.

WOW-projektai – tai... ne triukas, kad pritrauktumėte dėmesio.
WOW-projektai – tai... būtinybė.

Užpildyti registracijos formą

Veikite!

Projektinis darbas tapo funkcine sritimi, kur žmogus gali visą savo profesinę veiklą skirti vienam po kito projektui įgyvendinti. Todėl reikia turėti įgūdžių ir patirties pasiekti rezultatą per apibrėžtus: terminą, išteklius, kokybę. Tai svarbu visiems ir kiekvienam, kad ir kuo jie užsiimtų.

.

Programos sudėtis

Atviri ProjektArt seminarai 1; 2; 3; 4; 5

Studijuojama bet kuriuo eiliškumu, kurį nustato klausytojas. Rekomenduojama išklausyti visus seminarus, bet tai nėra būtina

8 ak. val. kiekvienas

Kursas „Projekt Start Up“ (Pro „Start Up“)Projekto pagal užsakovo tematiką parengimas. Temos pasirenkamos individualiai. Rekomenduojama pagal su darbdaviu suderintą tematiką

2 mėn. – 80 ak. val.

.

Mokymai skirti

Turintiesiems ir neturintiesiems darbo patirties su projektų valdymo specialistais
Įvairių tipų organizacijų personalui, ypač vadybininkams, įmonių savininkams, verslininkams, techniniams, moksliniams ir kitiems specialistams, norintiems išplėtoti valdymo įgūdžius ir užtikrinti karjeros perspektyvas. Projekto valdymo specialistai yra pagrindiniai ir gerai apmokami organizacijų darbuotojai.

 

.

Mokymų turinys

 • Projektinių darbų kompetencija
 • Suinteresuotos šalys ir jų poreikiai
 • Projektinių darbų šaltiniai
 • Tikslinis projektinių darbų trikampis
 • Problemų tipai ir jų klasifikacija
 • Valdymo modelis
 • Projekto vykdymo patikrinimas
 • Vaidmenų metodas – svarbiausia
 • Pradinių būsenų tyrimo technika
 • Organizacinių pertvarkymų modeliavimas
 • Struktūrinių ypatumų įvertinimas
 • Projekto santraukos struktūra
 • Projekto darbų situacinis planas
 • Pagrindas veikti
 • Reikalavimų ir asmeninių įgūdžių vertinimas
 • Tikslų nustatymas ir vidinės, išorinės prielaidos
 • Projekto gyvenimo ciklas
 • Logiškos schemos naudojimas etapams nustatyti
 • Sąnaudų, pelno ir nematerialios naudos nustatymas
 • Kūrybinio ir logiško mąstymo palyginimas
 • Kūrybingumo mokymas
 • Organizacinių pertvarkų modeliavimas
 • Projekto santvarkos „Organizacijos N išlaidų mažinimas“ rengimas
 • Kvalifikacinių standartų reikalavimai – NQS
 • Greitų pertvarkymų kompetencijos – Cockerill
 • Žmonių valdymas
 • Veiksmingas bendravimas
 • Kompanijos „Y-call“ patirties nagrinėjimas
 • Projekto komanda
 • Politiniai įgūdžiai
 • Derybų įgūdžiai
 • Skirtingų nuosavybės formų projektiniai darbai valstybinės kompanijos pavyzdžiu
 • Komandos narių įsipareigojimai
 • Motyvacija ir personalo parengimas
 • Projekto išteklių užtikrinimas
 • Rizikos valdymas
 • Projekto įgyvendinimo kontrolė
 • Procesų valdymas
 • Veiklos pertvarkymas remiantis „Good man“ kompanijos pavyzdžiu
 • Projektų finansinis vertinimas
 • Pinigų vertės pokytis laiko atžvilgiu – DCF ir NPV sąvokos
 • Nediskontiniai investicijų įvertinimo metodai
 • Įvadas į pajamų ir rizikos vertinimą
 • Nominalios ir realios pajamos
 • Mokestinės naštos įvertinimas
 • Įvadas į pinigų srautų diskontavimą (DCF)
 • Įvertinimo ribos nustatymas
 • Galimų piniginių srautų įvertinimas
 • Pinigų srautų lentelės sudarymas
 • Dar kartą apie NPV
 • Vidinė pelno norma
 • Jautrumo analizės ir scenarijų modeliavimo metodai

Vykdome žinių ir jų taikymo vienybę

Kurso tikslas:
„Organizacijos N gyvavimo ir vystymo užtikrinimo projekto rengimas“
Konkreti tema nustatoma vykdytojo ir pageidautinas jos suderinimas su aukščiausiuoju vadovu
Daugelio projekto temų pavyzdžiai pateikiami mokymo komplekte
Studijų trukmė – 2 mėnesiai (80 ak. val.), į kuriuos įeina:

 • dalyvavimas 2 seminaruose dėl projektinio darbo;
 • vieno rašomojo darbo rengimas;
 • diplominio darbo rašymas ir gynimas.

.

* grupė (5…8 žmonių) ir konsultuojantis dėstytojas atlieka organizacijos N projektinio darbo konsultanto vaidmenį ir kartu pasirašo, kad neskleis duomenų.
Galima įgyvendinti projektą nedalyvaujant grupei.

.

Kurso ištekliai:
diplominio projekto rengimo vadovas (75 p.);
projektų temų pavyzdžiai (40 p.);
projektinių darbų vykdymo vadovėliai (260 p.).

Švietimo programa sukurta remiantis metodu „Mokymasis per veiksmą“. Programa pateikta kaip „praktikos atvejai“ ir probleminis metodas, kurį pasiūlė Didžiosios Britanijos atvirasis universitetas. Mums svarbu, kad jūs ne tik žinotumėte ir suprastumėte, bet ir mokėtumėte naudotis, o taip pat gebėtumėte analizuoti, sintezuoti, vertinti tai, kas padaryta.
Studijos vyksta neatsitraukiant nuo pagrindinio darbo naudojant blended-learning (mišrių studijų) technologiją, į kurią įeina šie komponentai:

 • seminarai – akivaizdinė kolektyvinio mokymosi forma. Tobulina kolegialaus valdymo ir praktinių problemų kūrybiško sprendimo įgūdžius, skatina įgytų žinių ir gebėjimų kolektyviai permąstyti bei keistis patirtimi. Seminarai vyksta taikant aktyvius mokymo metodus (bendras diskusijas, dalykinius žaidimus, situacijų sprendimus);
 • mokymo medžiaga;
 • seminaro dalyviai aprūpinami popieriniais vadovėliais. Per 3-4 dienas dalyviams nusiunčiama probleminė situacija išankstiniam apgalvojimui;
 • kurso „Pro StartUp“ dalyviai

Individualūs mokymo medžiagos rinkiniai atlieka „antrojo dėstytojo“ vaidmenį ir lieka asmeniniam studento naudojimui. Juose atsispindi šiuolaikinės koncepcijos, pateikiami pavyzdžiai ir užduotys, leidžiantys vadybininkui žingsnis po žingsnio permąstyti ir gerinti valdymo veiklą, ugdyti kompetenciją ir tobulinti gebėjimus.

 • Po kiekvieno „ProjektArt 1, 2, 3, 4, 5“ seminaro suteikiama elektroninis sertifikatas.
 • Baigus kursą „ProjektArt StartUp“ bus įteiktas Tarptautinio menedžmento instituto diplomas:
  • atliktas vienas rašomasis darbas, įvertintas patenkinamai;
  • diplominio projekto gynimas.
Geriausios verslo patirties perėmimas – vertingas tikslas! Jeigu jūs norite ne vien būti, bet ir būti reikšmingas!

Programa


Ketvirtadienis liepos 14 d. 

Atvykimas, registracija

12.00-13.00

Pietūs

13.00-14.00

Dalyvių susipažinimas grupėse, tikslai,

14.00-14.45

Dalykinė situacija „Ko mus moko Hauso istorija“

14.45-16.00

Kavos/arbatos pertrauka

16.00-16.30

„Projektams būti!”

 • Pratimas „Projektas – tai…“
 • Pratimas „Trys finansinės atskaitomybės formos“
 • Magiškas tikslinis trikampis: kokybė, laikas, sąnaudos
 • Pratimas „Projektinės veiklos šaltiniai“
 • Pratimas „Klasikinis šešių etapų projekto valdymo modelis“
 • Projekto įgyvendinimo patikrinimas
 • Pratimas „Projekto planavimas“

16-30-18.30

Vakarienė

18.30-19.30

Laisvas laikas, pirtis

19.30-XX.XX


Penktadienis liepos 15 d.
Pusryčiai

8.00-9.00

„Efektyvus projekto vadovas“

 • Pratimas „Pagrindiniai projekto vaidmenys“
 • Dalykinė situacija „Urano sėkmė“
 • Dalykinis žaidimas „Kontraktas“

9.00-11.00

Kavos/arbatos pertrauka

11.00-11.30

„Organizacinių pokyčių modeliavimas“

11.30-12.30

Pranešimai „Kuriu organizacinę struktūrą“

12.30-13.30

Stovyklos rezultatai. Apibendrinimas

13.30-14.00

Pietūs

14.00-15.00

Išvažiavimas

15.00-15.15

.

Investicija

Seminaras "ProjektArt 1"

liepos 14-15.

* Dalyvio mokestis – 460 eurų (su nakvine) .

PVM netaikomas.

Įprasta kaina – 580 eurų (su nakvine).

* Šis dalyvio mokestis galioja iki liepos 7 d.

Kursas "ProjektArt projektas"Dalyvio mokestis – 2 300 eurų.

PVM netaikomas.

Užpildyti registracijos formą

Mokymus veda Aleksas Buturlis VGTU magistras, Open UK diplomas.

Statybos įmonės vadovas, keliautojas, buriuotojas. Ekonomikos ir vadybos akademijos AFW Vokietija dėstytojas-konsultantas.

Organizacijų konsultavimas projektų valdymo srityje. Mokomosios metodinės medžiagos ir teminių seminarų rengimas.

Atsiliepimai

"Mokydamiesi jūs galėsite ne tik perimti geriausią pasaulinę patirtį, atitinkančią aukščiausius standartus, bet ir gauti malonumą nuo bendravimo su kolegomis. Sėkmės!"

"Truputį grįžtant atgal, į seminaro pradžias, ir vertinant save po 3 mėnesių – akivaizdus atotrūkis, be abejo, progreso link"

"Užduotys nebuvo lengvos, ir tai labai gerai! Net ir kartodama kursą daryčiau klaidų, nes kiekvienas projekto atvejis unikalus"

"Atviri seminarai – galimybė pažinti kolegas, sutvirtinti komandinio darbo ryšį, puiki galimybė pasisemti patirties, „išmesti“ save iš komforto zonos, pakelti savivertę"

"Ačiū, Aleksai, už puikų dėstymą, motyvaciją, geras (naujas) žinias ir geras emocijas!"