+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Įmonės veiklos rodiklių valdymas (1 diena)

 • Vadyba plačiuoju ir tiksliniu aspektais: paskirtis, misija, vizija, vertybės, politika.
 • Tikslinis ir kryptingas planavimas.
 • Pagrindinės tikslų užsibrėžimo sritys.
 • Koncepcijos: „atotrūkio“, strateginės atitikties, įtampos analizė.
 • Veiklos rezultatų matavimas: sudėtingumas, daugiaplaniškumas, sąryšis.
 • Subalansuotų rodiklių sistema.
 • Veiklos rodiklių vadyba.

Ugdomos kompetencijos

 • Sisteminio mąstymo, integruoto požiūrio į organizaciją ir veiklos vertinimo įgūdžių ugdymas.
 • Nuostatų svarbos suvokimas.
 • Pažeidžiamumo zonų aptikimas.
 • Nuostatų formavimo metodų įvaldymas.
 • Pažangios patirties įvaldymas.

Registracijos forma

arba tieisog parašykite mums klausimą