+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Organizacijų vystymas - sisteminis metodas (1 diena)

Edukacinis projektas

Praktika rodo, kad aukštus organizacinius rodiklius galima pasiekti ne dėl to, kad pasiseka, o dėl savo unikalių savybių, padedančių įveikti sunkumus verslo sukūrimo ir vystymo procese.

Imkitės iniciatyvos ir šturmuokite aukštumas.

Mes siūlome aibę veiksmingų metodų, užtikrinsiančių organizacijos gyvybingumą, jos vystymą. Teorijų, koncepcijų, priemonių
pasirinkimas gana platus. Tačiau nuo ko pradėti! Rėmimasis sisteminiu metodu ir sisteminiu mąstymu veda į esmę – tarpusavio
ryšių ir tarpusavio priklausomybės suvokimą, VYSTYMOSI dėsningumų suvokimą. Verslo pasaulis bus nuostabus ir kerintis,
jeigu pažinsi jo dėsnius. O tai įmanoma! Pasaulinio lyderio Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto Lietuvoje programos
lietuvių/rusų kalbomis – tai šansas, kuriam nėra lygių.

Paskirtis

 • tiems, kurie siekia tobulėti ir įvaldyti profesinį įvairialypiškumą, ieško vystymo ir augimo valdymo pagrindų;
 • vadovams, įvairių lygių vadybininkams, verslininkams

Tikslai

Skatinti organizacijų ir personalo efektyvumo bei rezultatyvumo didinimą įvaldant aibę orientuotų į praktiką metodų:

 • sisteminį;
 • strateginio tikslų užsibrėžimo;
 • orientuotą į projektus;
 • kompetencinį;
 • patirties perėmimo

Formatas

Praktines meistriškumo dirbtuves sudaro trumpos vedėjo mini paskaitos, dalykinės situacijos, pratimai, diskusijos
ir demonstracinės prezentacijos.

Dirbtuvių dalyviams išduodama dalomoji medžiaga, apimanti grupėje ir namuose atliekamas užduotis, individualiai
ir susiejant su vykdoma profesine veikla.

Vedėjai

 • Jurij Sokol – mokslų daktaras, OU dėstytojas-konsultantas, turintis projektinio darbo ir verslo, mokslinės pedagoginės
  veiklos patirtį, daugiau nei 120 publikacijų, įskaitant mokymo priemones Lietuvos aukštosioms mokykloms.
 • Michailas Bugakovas – mokslų daktaras, OU ir AFW dėstytojas-konsultantas, turintis verslo, mokslinės pedagoginės
  veiklos patirtį, daugiau nei 300 publikacijų, įskaitant mokymo priemones Lietuvos aukštosioms mokykloms.
 • Vladimir Mokšin – VVTU, МВА/Open magistras, OU dėstytojas-konsultantas, turintis valdymo ir mokslinės pedagoginės
  veiklos patirtį, daugiau nei 30 publikacijų, įskaitant mokymo priemones Lietuvos aukštosioms mokykloms.

Turinys

Organizacijų vystymosi dėsningumai

 • Garsių vystymo pavyzdžių pamokos
 • Pagrindiniai natūralūs organizacijų vystymo „mechanizmai“
 • Organizacinių pokyčių dėsningumai
 • Situacijų – problemų tipai

 

Organizacijų vystymas – sisteminis metodas

 • Sudėtingumo samprata
 • Metodai: klinikinis, tiriamasis, sisteminis
 • Organizacinių sistemų, posistemių pavyzdžiai
 • Įgūdžių ir gebėjimų kategorijos

 

„Valdymo pagal tikslus“ koncepcija

 • Reikalavimai ir tikslų savybės
 • Tikslų užsibrėžimas pagrindinėse veiklos srityse
 • Sudedamosios tikslų koncepcijos dalys

 

Vystymas per „Orientuotos į projektus struktūros“ sukūrimą

 • Projektinės grupės – paskirtis
 • Projektinio metodo privalumai ir trūkumai
 • Specialistų profesinio pajėgumo komponentai: funkcinė analizė (NQS), asmeniniai (Bojacis)
 • Ypač efektyvus kompetentingumas

 

Vystymas per patirties perėmimą

 • Markideso modelis
 • Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto Lietuvoje švietimo galimybės

Registracijos forma

arba tieisog parašykite mums klausimą