+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Veiklos valdymas – mokymo valdymas (1 diena)

 • „Žiniomis pagrįsta ekonomika“ – terminas, reiškiantis naują ekonomikos vystymosi stadiją,
  kaip viešosios nuomonės pokytį, pripažįstant procesų, susijusių su žiniomis organizacijoje, svarbą.
 • Atskirų žmonių, organizacinio konteksto ir sąveikos su kitais asmenimis vaidmuo.
 • Išsilavinimas, mokymasis, vystymasis: teorija ir praktika.
 • Suaugusiųjų mokymosi ciklai.
 • Besimokančiųjų tipologija.
 • Įgūdžių ir gebėjimų ugdymas.
 • Mokymosi technikos.
 • Specialūs įgūdžiai.
 • Intelektiniai ir emociniai gebėjimai.
 • Realybės pažinimas – tobulėjimo pakopos.
 • Aktyvieji metodai: dalykinės situacijos, vaidmeniniai žaidimai, diskusija, refleksija.

Pagrindinės ugdomos kompetencijos

 • Žinios apie mokymosi, vystymosi, ugdymo dėsningumus organizacijos sąlygomis.
 • Mokymosi ciklų dėsningumų ir besimokančių suaugusiųjų tipologijos įvaldymas (Honey, Mumford).
 • Perėjimo prie naujų valdymo formų principų formulavimas remiantis „Studijų vadybos“ metodu.

Registracijos forma

arba tieisog parašykite mums klausimą