20% nuolaida

+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Verslo vystymas - projektinis metodas (1 diena)

Edukacinis projektas

VERSLO vystymas – tai edukacinis profesinių kompetencijų plėtojimo projektas, skirtas siekiantiems lavėjimo, tobulėjimo asmenims.

Seminaras pagrįstas perimta pažangia Vakarų šalių patirtimi. „Projektinis veiklos organizavimo metodas“ be kita ko suteikia galimybę įvaldyti šias tarptautinio lygio kvalifikacijas:

 • projektų vadybininkas (AFW - Vokietija diplomas)
 • МВА laipsnis - aukščiausia kvalifikacija.

Akivaizdinės-neakivaizdinės formos studijos (blended learning) Didžiosios Britanijos atvirajame universitete,
AFW akademijoje - Vokietija, neišvykstant iš šalies.

 

1. Paskirtis

Seminaras-praktikumas skirtas

 • tiems, kurie siekia tobulėti ir įvaldyti profesinį įvairialypiškumą, ieško vystymo vadybos pagrindų;
 • vadovams, įvairių lygių vadybininkams, verslininkams

 

2. Tikslai

Skatinti organizacijos ir personalo veiklos efektyvumo bei rezultatyvumo didinimą, įvaldant tarptautinio lygio kvalifikacinio rengimo
metodą bei galimybes.

Būtent:

 • Verslo vystymo metodų įvaldymas
 • Vystymo metodologijos suvokimas – loginiai pokyčiai
 • Vystomojo valdymo priemonių sąrankos naudojimo įgūdžiai – projektinis metodas
 • Verslo vystymo suvokimas per studijų Didžiosios Britanijos atvirajame universitete (OU), AFW akademijoje - Vokietija valdymą

 

3. Formatas

Praktines meistriškumo dirbtuves sudaro trumpos vedėjo mini paskaitos, dalykinės situacijos, pratimai, diskusijos ir demonstracinės prezentacijos.

Meistriškumo dirbtuvių dalyviams išduodama dalomoji medžiaga, apimanti grupėje ir namuose atliekamas užduotis, individualiai
ir susiejant su vykdoma profesine veikla.

 

4. Vedėjai

 • Jurij Sokol – mokslų daktaras, OU dėstytojas-konsultantas, turintis projektinio darbo ir verslo, mokslinės pedagoginės
  veiklos patirtį, daugiau nei 120 publikacijų, įskaitant mokymo priemones Lietuvos aukštosioms mokykloms.
 • Michailas Bugakovas  – mokslų daktaras, OU ir AFW dėstytojas-konsultantas, turintis verslo, mokslinės pedagoginės
  veiklos patirtį, daugiau nei 300 publikacijų, įskaitant mokymo priemones Lietuvos aukštosioms mokykloms.
 • Vladimir Mokšin – VVTU, МВА/Open magistras, OU dėstytojas-konsultantas, turintis valdymo ir mokslinės pedagoginės
  veiklos patirtį, daugiau nei 30 publikacijų, įskaitant mokymo priemones Lietuvos aukštosioms mokykloms.
 • Irina Safronova – МВА/Open magistrė, vyresnioji dėstytoja, AFW - Vokietija dėstytoja-konsultantė; turinti valdymo,
  verslo, pedagoginės veiklos patirtį.

 

5. Scenarijus

Verslo vystymo proceso „anatomija“

 • Verslo vystymo koncepcija...kas tai?
 • Praktiniai vystymo koncepcijos rengimo metodai
 • Rinkos metodas ir išteklių metodas
 • Verslo strategija ir organizaciniai pokyčiai

PAGRINDINĖS UGDOMOS KOMPETENCIJOS

 • Vystymo vaizdinių suvokimo būdų plėtra
 • Galimos vystymo krypties generavimas
 • Praktinio požiūrio į vystymą apibrėžimas
 • Perėjimas prie bendrovės sprendimų „portfelio“ įvertinimo

Vystymo technologija – loginiai pokyčiai

 • Du inovacijų modeliai.
 • Projektinio darbo technologija. Metodologija ir projektinio metodo šaltiniai.
 • Daugialypiai projektai (multiprojektai), portfelinis/programinis metodai.
 • „Projekto vadybininko“ veiklos rūšys, vaidmenys,  kompetencijų blokai ir elementai.
 • Virtualusis projektų valdymas.
 • Vystymo modelio įvaldymas
 • „Projektinio metodo“ koncepcijos įvaldymas verslo veikloje
 • Pokyčių metodologijų apibrėžimo įgūdžių plėtra
 • Pažintis su pagrindinėmis „projektų vadybininko“ veiklos rūšimis, vaidmenimis, kompetencijomis

Praktikumas – veiksmingas „projektinis metodas“

 • Tobulinimo nauda
 • Esamos ir norimos būklės apibrėžimas
 • Organizacinių priemonių rengimas.
 • „Projektinio metodo“ naudingumo pagrindimo įgūdžių įvaldymas
 • Diagnostikos praktika taikant Nadlerio- Tašmeno modelį
 • Funkcinio personalo veiklos organizavimo metodo tobulinimo įgūdžių plėtra

Verslo vystymas – mokymo vadyba

 • Kvalifikacinis parengimas kartu su verslo švietimo lyderiais
 • Didžiosios Britanijos atviruoju universitetu
 • AFW akademija - Vokietija
 • Lietuvių/rusų kalbomis.
 • Neišvykstant iš savo šalies.
 • Veiklos efektyvumo didinimas.
 • Tarptautinio lygio kvalifikacija.
 • Verslo išsaugojimas ir vystymas.
 • Vieningos komandos sukūrimas.

 

6. Meistriškumo dirbtuvės-praktikumo ypatumai

Turinio ypatumai

 • Visas susitikimo turinys pagrįstas naujausiais mokslo ir praktikos pasiekimais.
 • Diskusijos branduolį sudaro inovacinis modelis „Loginiai pokyčiai“. Būtent šio modelio pagrindu atskleidžiamas
  kūrybinis personalo potencialas ir sėkmė konkurencijos sąlygomis.
 • Daug dėmesio neskiriama klausimams, susijusiems su lyderiavimu, motyvacija, santykių valdymu, bendravimu,
  derybų vedimu ir komandinio darbo skatinimu.

Vedimo ypatumai

 • Perėjimo prie „projektinio metodo“ vykdant organizacijos veiklą receptus išves patys susitikimo dalyviai, padedami vedėjo.
 • Vedėjo argumentacija bus iliustruojama gausybe pavyzdžių iš mokslinės praktinės veiklos.
 • Neverta tikėtis akademinės paskaitos ir inertiško informacijos įsisavinimo. Renginio metu taikomas veikla pagrįstas metodas.
  Verta pasiruošti mąstyti, o ne „gauti informaciją“.

Registracijos forma

arba tieisog parašykite mums klausimą