Šiuolaikiškas raidos kelias

Vystymasis visuomet yra susijęs su dviem „realybėmis“ — išorinio pasaulio realybe ir vidinio asmenybės pasaulio realybe.

Mūsų asmeninė sėkmė galima tik sąveikaujant su kitais žmonėmis ir visu pasauliu, plečiant vidinio pasaulio erdvę.

Siekis maksimaliai išnaudoti abiejų šių realybių galimybes yra pagrindinė saviugdos paskata.

Mes padedame įgyvendinti šį Jūsų siekį!

Trys svarbiausios SAVIUGDOS idėjos
 1. Savianalizė ir mokymosi tikslų užsibrėžimas

Prieš bandydami sutvarkyti išorinį pasaulį, pirma turime įvesti tvarką savo viduje. „Vidinės tvarkos įvedimas“ reikalauja mūsų savianalizės ir savarankiškumo užsibrėžiant mokymosi tikslus. Tačiau tam prieštarauja paplitusi nuomonė, kad mokymas yra „didžių žmonių“ priesakų perdavimo priemonė. Mes grąžiname mokymą prie jo palaimingų ištakų.

 1. Asmenybės tobulinimas

Saviugda — tai asmenybės tobulinimas apskritai, o ne vien tik „darbuotojo“ treniravimas. Tai gali būti šeiminės padėties pokytis, santykių su aplinkiniais problemos arba įvairios „gyvenimo krizės“, susijusios su sveikata, amžiumi ar kt. Darbas ir su juo sietini žmonių tarpusavio santykiai yra svarbi gyvenimo dalis, tačiau jokiais būdais tai nėra visas gyvenimas. Mes padedame Jums susigrąžinti tikrąją darbo svarbą.

 1. Būti atsakingam

Žodžio „saviugda“ priešdėlis „savi-“ atspindi reikalavimą asmenybei reikšti savarankiškumą dviem aspektais. Visų pirma asmenybė privalo prisiimti pagrindinę atsakomybę už saviugdos valdymą. Antra — asmenybė turi siekti stiprinti savo gebėjimą kontroliuoti įvykius ir pasirengimą prisiimti atsakomybę už tai, kas vyksta. Mes padedame geriau suvokti šias aplinkybes.

 

KAIP IŠSIUGDYTI TINKAMĄ GYVENIMIŠKĄ POZICIJĄ?
… ją reikia auginti, o ne ieškoti tarp svetimų!

 

VIENINTELIS TIKRAS TURTAS…

Nenutrūkstamas mokymasis numato savarankiškai valdomą tobulinimąsi. Tai reiškia suvokti save ir supantį pasaulį. Tai reiškia įvaldyti naujus įgūdžius ir įgyti naujus gebėjimus — vienintelį tikrą turtą, kurio niekada neprarasite. Nuolatinis mokymasis reiškia džiaugsmą, patiriamą individualiai arba kartu su kitais žmonėmis atskleidžiant realių įvykių dėsningumus, malonumą atrasti naujas pasaulio grožybes, susidomėjimą kūryba.

(Gross, 1977, р. 16)

SAVARANKIŠKO PAŽINIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

Apibrėžimas, apibūdinantis mokymą ir mokymąsi kaip esamų žinių perteikimo procesą, nebėra funkcionalus; dabar mokymasis turėtų būti apibrėžiamas kaip visą gyvenimą trunkantis pažinimo procesas. Todėl svarbiausias dalykas mokant ir vaikus, ir suaugusiuosius — išmokyti ugdyti savarankiško pažinimo įgūdžius.

(Knowles, 1980, p. 41)

JAUNYSTĖJE ĮGYTI ĮGŪDŽIAI…

Sparčiai pasenstančios žinios ir ilgėjanti gyvenimo trukmė priverčia suvokti, kad jaunystėje įgyti įgūdžiai vargu ar išlieka aktualūs iki pat senatvės.

(Toffler, 1970, p. 368)

Džiaugiamės, kad mąstote apie mokymąsi.

Mes siūlome novatorišką, prieinamą ir intriguojantį TOBULINIMOSI kelią į verslo pasaulio suvokimą.

 

Šiuolaikinė andragoginė praktika 

Mūsų aukštasis mokslas sparčiai perėjo prie europinio modelio ir tai sukėlė tokias pasekmes:

 1. Žmonės studijuoja nebe penkerius, o ketverius metus, ir iš jų vieneri metai skiriami „praktikai“. Gaunamas produktas — neaukštas visuminių žinių ir gebėjimo naudotis jų įgijimo būdais lygis, tačiau stiprus orientavimasis į darbą geroje organizacijoje.
 2. Profesinio pasirengimo stygius. Objektyvi išvada — kompetencinis požiūris į švietimą dar neprigijo.
 3. Dalykų pavadinimus pakeitė terminologija iš praktikos, tačiau išliko programų skirstymas pagal mokslo šakas. Toks kompetencijų idėjos prasmės pakeitimas atsiskleis negreit.

Visiškai klaidinga manyti, kad mes siūlome neakivaizdinį mokymą. Tokio pavidalo neakivaizdinės studijos, koks yra žinomas daugumai žmonių, nėra efektyvios. Išsivysčiusiose šalyse jos nepraktikuojamos.

 

TAI KITOKS MOKYMAS, BESISKIRIANTIS IR NUO AKIVAIZDINIŲ, IR NUO NEAKIVAIZDINIŲ STUDIJŲ…

Dirbdamas Edinburgo universitete, skaičiau paskaitas dviejų šimtų žmonių auditorijai. Galinėse eilėse sėdinčių žmonių veidų net įžiūrėti negalėjau. Būtent tai ir buvo nuotolinis mokymas.

Akivaizdinėje paskaitoje atstumas tarp lektoriaus ir studento gali būti neįtikėtinai didelis, nepaisant to, kad fiziškai jie yra arti vienas kito. Taip pat ir studentai — sėdėdami ant gretimų kėdžių, jie neturi galimybės dirbti komandoje. Atvirų studijų sistema sutvarkyta taip, kad žmogus galėtų analizuoti savo paties praktiką, turėdamas grįžtamąjį ryšį, pasinerti į profesinę terpę. Tai kitoks mokymas, besiskiriantis ir nuo akivaizdinių, ir nuo neakivaizdinių studijų. Dėstytoją ir studentus gali skirti tūkstančiai kilometrų, tačiau jie yra žymiai artimesni vieni kitiems, nei du žmonės, pasyviai sėdintys greta vienoje auditorijoje.

Džeimsas Flekas
Atvirojo universiteto Verslo mokyklos dekanas

 

Atviros studijos su parama — tai

 • kokybiškai nauja, pažangi studijų forma, pagrįsta švietimo, profesinės ir socialinės terpių integracija bei pedagoginių ir organizacinių pagrindų vienybe, kurios funkcionavimą užtikrina ištisas kompleksas tarpusavyje susijusių technologijų, nulemiančių vienodą kokybę visame studijų tinkle, orientuota į dirbančių specialistų kompetentingumo ugdymą per aktualių gamybinių uždavinių sprendimą ir organizacijų vystymą per personalo ugdymą;
 • studijų forma, kuri leidžia organizuoti mokymąsi nuo bet kurio lygmens, per atstumą, nenutraukiant veiklos (yra atvira prieinamumo prasme);
 • neriboja studijų proceso formos — studijos įpintos į profesinę veiklą (yra atviros studijavimo formų pasirinkimo laisvės prasme);
 • orientuotos į besimokančiojo poreikius (yra atviros naujiems poreikiams);
 • vyksta plačioje komunikacinėje erdvėje tarp besimokančiųjų ir dėstančiųjų, tarp studentų ir dėstytojų grupių ir t.t. (yra atviros komunikacijų prasme);
 • numato įvairias bendravimo formas dėl mokymosi kelio pasirinkimo galimybės (yra atviros komunikacijų formų požiūriu);
 • sukuria sąlygas besimokančiųjų saviaktualizacijai dėl studijavimo kelio pasirinkimo galimybės (yra atviros užbėgančio už akių (pirmenybinio) mokymosi prasme).

MES GERIAU MOKOME TUOS, KURIE MOKO!

 

Siūlomose programose naudojamos ištobulintos europietiškos mokymo technologijos taikant šiuos metodus: kompetencinį, veiklos, orientuotą į asmenybę, orientuotą į problemas. Tai reiškia, gal galiausiai mes gauname profesionaliai parengtus specialistus, sparčiai tobulėjančius per praktiką.

Dėl naujo tipo studijų proceso Jūs būsite savojo laiko šeimininkas ir galėsite efektyviai spręsti savo asmenines, profesines ir mokymosi problemas.
„Norint groti arfa, reikia groti arfa“.

Jums bus suteiktas pilnas mokomosios medžiagos komplektas. Sėkmingai mokytis padės turininga informacinė terpė (informaciniai tinklai, duomenų bazės ir bankai), gerai organizuota individuali ir grupinė sąveika.

Aukštas praktinis kryptingumas. Jau pradiniame studijų etape Jūs galėsite diegti naujoves savo darbo vietoje, savo organizacijoje. Jums bus prieinama pažangiausia užsienio patirtis „iš pirmų rankų“. Mūsų mokomosios programos naujinamos kas 3-4 metus, operatyviai ir adekvačiai reaguojant į laiko iššūkius bei verslo aplinkos pokyčius.

 

Mokytis ar nesimokyti?

 • Apsvarstykite visus argumentus „už“ ir „prieš“, apsispręskite — mokytis ar nesimokyti ir ko mokytis. OU, IAB, IFA, AFW programos studijos suteikia unikalią galimybę įvaldyti išsivysčiusių šalių verslo elitui būdingą kompetentingumą, išplėsti dalykinių ryšių ratą ne tik Lietuvoje.
 • Nepaisant Jūsų apsisprendimo likti dabartinėse pareigose ar judėti toliau, tęsti studijas ar apkeliauti pasaulį, įgytas išsilavinimas pasitarnaus Jums kaip būsimų žinių pagrindas ir atrama, kur benublokštų Jus gyvenimas.

 

VEIKITE! LIKIMAS JŪSŲ RANKOSE!

 

Jeigu dėl ko nors abejojate arba norite aptarti įvairias galimybes, mūsų specialistai visuomet pasirengę Jums padėti.

Skambinkite mums tel. (8 5) 213 04 52; 8 618 12537