Skrydžių analizė prieš startą

Dažnai projektai baigiasi nesėkme. Viena iš priežasčių yra ta, kad išankstinių aptarimų etape žmonėms būdinga slopinti jiems kylančias abejones ir baimes. O kas, jeigu priverstume labiausiai prityrusius darbuotojus atsiverti suteikę jiems galimybę ramiai išsakyti savo nuomonę apie silpnąsias projekto puses? Tuomet gerokai padaugės šansų pasiekti sėkmę. Praktikoje patvirtinta, kad įvertinant projekto perspektyvas, tarsi žvelgiant į jį iš ateities, tai yra taip, tarsi jis jau įvykdytas, išvadų tikslumas padidėja 30 %. Pakeistas regėjimo kampas keičia ir požiūrį į problemą. Analizė prieš startą kyla iš prielaidos, kad uždavinys jau neįvykdytas, todėl klausimas skamba taip: kas padaryta ne taip?
Atitinkamai projekto grupei reikia įtikinamai paaiškinti, dėl kokių priežasčių tai įvyko. Grupės dalyviai iš eilės, pradedant projekto vadovu, perskaito po vieną hipotetinės nesėkmės priežastį iš savo … .
.
Žvilgsnis iš ateities kažkokia prasme pranoksta tradicinius rizikos įvertinimo metodus ir padeda kovoti su kepures į viršų mėtančių įsijautusių darbuotojų nuotaikomis. „Skrydžių analizė prieš startą“ – viena iš kvalifikuotų projektinio darbo specialistų rengimo technikų mokantis pagal Vokietijos AFW akademijos programą „Projekto valdymas“. Programa prieinama Lietuvoje, lietuvių kalba. Renkamos studentų grupės. Verslui reikalingi specialistai, gebantys atlikti ir siūlyti tinkamus projektus organizacijai augti ir vystytis.
.
Norint atsikratyti ne itin malonaus jūsų projekto juodų dėžių šifravimo proceso, pasirūpinkite kvalifikuotu reikiamo specialistų skaičiaus mokymu. Praktikoje seniai įrodytas projektinio metodo efektyvumas organizuojant veiklą: augimas 60….800 %. Veikite! Viskas jūsų rankose.