Suvokta realybė

Maždaug prieš 20–30 metų įsigijus profesiją galima buvo planuoti savo karjerą ir būti įsitikinusiam, kad artimiausiu metu joje niekas nepasikeis. Šiandien tokia situacija beveik negalima: nugrimzta į praeitį ištisos specialybės – pačių profesijų struktūra keičiasi didžiuliu greičiu. Pavyzdžiui, įsivaizduokite interneto rinkodaros specialistą, kuris neseka naujų platinimo priemonių ir aikštelių algoritmų – jis greitai taps nepaklausus rinkoje. Ši tendencija liečia ne tik IT specialistus: mokytojams reikia išmokti naudotis naujomis švietimo paslaugomis. Pardavimų vadybininkams – stebėti pokyčius savo srityje ir tobulinti komunikacijos įgūdžius.
.
Gydytojams, inžinieriams, architektams, vadovams – beveik daugeliui specialistų tenka reguliariai analizuoti savo kompetencijas, kitaip jie rizikuoja „iškristi“ iš rinkos.
.
Dažnai susiklosto situacija, kai žinios, gautos aukštojoje mokykloje, jau baigiant studijas praranda savo aktualumą. Būtent todėl išsilavinimas nesibaigia gavus diplomą: į pirmą planą iškeliamas lifelong learning – mokymosi visą gyvenimą – modelis.
.
Lifelong learning esmę gerai atspindi žinoma Alvino Toflerio (Alvin Toffler) citata: „Neraštingumu XXI amžiuje bus laikomas ne nemokėjimas skaityti ir rašyti, o nemokėjimas mokytis ir persikvalifikuoti“.
.
Kaip išmokti mokytis, kad nebūtumėte neraštingas pagal E. Toflerio terminologiją?
Remiantis geriausią švietimo technologiją įsisavinusio Tarptautinio menedžmento instituto patirtimi, suaugusieji mokosi naudojant projektinius ir probleminius metodus. Mokymosi metu problemos nagrinėjamos ir aptariamos remiantis naujomis žiniomis ir įgyta patirtimi, kurios jokiu būdu negalima atmesti, ji – geras pagrindas tolesniam tobulėjimui.
Studentai ateina ne tik įgyti žinių, bet ir išmokti organizuoti projektinį darbą, išmokti atpažinti ir spręsti kompleksines problemas, mokėti susitarti ir įtikinti, sulaukti grįžtamojo ryšio, ugdyti refleksijos gabumus. Institute sukuriamos sąlygos, kai studentai užsiima savišvieta, o dėstytojai organizuoja jų švietimo veiklą. Mokymosi rezultatas yra ne įsisavintos ir įsimintinos medžiagos kiekis, o išugdyti kognityviniai gebėjimai: mokėjimas analizuoti, darbas su informacija, kritinis mąstymas, problemų sprendimas, kūrybingumas, inovacijos. Įgūdžiai, nuolatinė saviugda, įsitraukimas į naują profesinį ratą, naujų kontaktų, naujo socialinio kapitalo įgijimas bet kokiame amžiaus tarpsnyje suteikia galimybę praplėsti savo horizontus, o dažnai ir atrasti save.
.
Galimybių esama. Renkamos mokymo grupės. Kvalifikacinio rengimosi pasirinkimas didelis. Veikite!