Nuolaidos iki 15% iki rugpjūčio 15 d. Pasirinkite kursus
+370 618 12 536, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Ar mokymai gali lygiagreičiai
padėti
mano verslui?

Siūlomos kompleksinės mokymų programos

Kursas "Asmenybės ir karjeros augimas"

Kuo unikalus kursas?

Praktinis kryptingumas suderintas su giliomis ir originaliomis teorinėmis idėjomis. Apdovanoja žingeidų žmogų gana konstruktyviais sprendimų priėmimo modeliais renkantis profesiją, karjerą ir gyvenimo trajektoriją. Kursas atspindi šiuolaikines žinias apie žmogaus vystymosi dėsningumus ir atskleidžia jo mokymosi galimybes.

 

Kam skirtas kursas?

Kursas skirtas asmenims, siekiantiems įsisavinti žmonių elgesio dėsningumus renkantis profesiją, kuriant gyvenimo trajektoriją, pagrįstą objektyvių prieštaravimų ir dialektinio realybės mąstymo valdymu. Kurso turinys nukreiptas į asmenis, linkusius žvelgti į dalykus plačiai ir nepraradusius mąstymo guvumo.

 

Kokia kurso nauda?

Sudaro galimybę gyvenimo kelio pasirinkimo užduotims suteikti sąmonę išlaisvinančią jėgą, supažindina su konstruktyviu
pozityvumu, sudaro galimybę suvokti įvykių vystymosi logiką, skatina sąmonę tikram vystymuisi.

 

Kur naudojama?

Visur, kur yra žmogus ir žmonių tarpusavio santykiai. Tačiau labiausiai ten, kur yra keliamas uždavinys valdyti save.

 

Kurso turinys

Turinys nukreiptas į suvokimą žmogaus kaip asmenybės jam sąveikaujant su kitais žmonėmis ugdomojo mokymosi procese.

 

Pagrindinės temos:

Sėkmės technologija ir įvairūs jos pasiekimo būdai.

Žmogus gyvena besikeičiančiame pasaulyje. Pasaulis keičiasi ir tai nuostabu, bet ir asmenybei pateikiami kitokie reikalavimai.
Žmogus pažįsta pasaulį įvairiais būdais: buitiniais, religiniais, moksliniais – kuris būdas patikimesnis?

 • Laikmečio nepasirinksi: besikeičiantis pasaulis; mažai neatrodys; kompetentingumo koncepcija.
 • Karjeros pamatas: profesija ir kompetentingumas; sukurk save pats; profesinių polinkių nustatymas; gabumai ir karjera; kokių savybių reikia pasirinktai profesijai; karjeros pasirinkimas.
 • Kaip padaryti pažangą: motyvacijos poveikio suvokimas; kelkite sudėtingas, bet realias užduotis; savęs valdymas; ugdymo spiralė.
 • Prasmės paieška: realybės įsisavinimo lygiai; noras ir pareiga; psichologinis tobulėjimas; ar yra kelias, vedantis į laimę.

Apie psichologines, buitines ir mokslines charakteristikas.

Nepakartojamas individualumas kuriamas ne „ant balto popieriaus lapo“: suprask, priimk, pamilk, o paskui pertvarkyk objektyvią duotybę tavo gamtinės ir socialinės aplinkos.

 • Mano buitinis ir mokslinis „Aš“: kas „Aš“, kokiame laike „Aš“ gyvenu; kas šeimininkas mano likimo; psichologinių charakteristikų sudarymo lygiai; kas yra gerai, o kas – blogai.
 • Konstitucinis lygis. Aš ir mano kūnas: ką man padovanojo gamta; nervų sistemos savybės; temperamentas psichologiniame portrete; kas labiau matoma mano sąmonėje; mano naudingas nerimas.
 • „Aš“ ir mano vaidmenys: psichologinis portretas asmenybių santykiuose; asmenybės profilis; pagrindinis stilius; socialinės orientacijos pobūdis.
 • Konflikto traukiamoji jėga: konflikto objektas ir subjektas; elgesio būdai konflikto metu; asmeniniai elgesio polinkiai konflikto metu; konfliktinio elgesio efektyvumo ribos; polinkis konfliktuoti kaip charakterio bruožas.

Kas įgyjama?

 • ugdymo ir veiklos variantų paieška;
 • silpnųjų ir stipriųjų asmenybės vystymosi pusių paieška;
 • „artimiausio vystymosi“ zonos nustatymas;
 • paieška sprendimų, lemiančių pusiausvyrą sudėtinguose procesuose;
 • vientisų, užbaigtų veiklos procesų, neturinčių vienpusių ir siaurų sprendimų, organizavimas;
 • fatalių procesų apsaugojimas nuo paprastos sprendimų logikos;
 • konkrečioms situacijoms tinkamų sprendimų priėmimas;
 • nuspėjimas objektyvių pasekmių dėl sprendimų ir įvykių, pagrįstų ne statistika ir ekstrapoliacija, o pokyčių tendencijų (paslėptų faktorių) esmės suvokimu.

Mokymo procesas

Studijų metu naudojami aktyvūs mokymo būdai, todėl išsilavinimą galima gauti nenutraukiant savo pagrindinės veiklos.
Mokymosi proceso pagrindas – savarankiškas dviejų mokomųjų vadovėlių studijavimas, vieno rašto darbo (TMA) atlikimas, dalyvavimas seminaruose.
Studijos vyksta interaktyviu režimu, kuomet kiekvienas teorinis fragmentas įtvirtinamas atliekant praktines užduotis ir atsakant į klausimus.

Mokymo proceso sudedamosios dalys:

 • Seminarai. Vyksta maždaug du kartus per mėnesį patogiu studentams laiku. Jų metu naudojami aktyvūs mokymosi metodai.
 • Mokomosios priemonės. Specialiai sukurti vadovėliai – darbiniai sąsiuviniai, skirti savarankiškoms studijoms. Atiduodami asmeniniam naudojimui.
 • Savarankiški užsiėmimai. Darbas su mokomosiomis medžiagomis vyksta interaktyviu režimu.
 • Rašto darbai. Studentams siūloma pritaikyti kurso koncepcijas jų pačių veiklai analizuoti ir tobulinti. Rašto darbą (TMA) vertina ir komentuoja dėstytojas konsultantas.

 

Kurso autoriai:

N. G. Miloradova, profesorė, mokslų daktarė.
M. M. Bugakovas, mokslų daktaras, OU tjutorius.
J. K. Sokol, mokslų daktaras, OU tjutorius.