Nuolaidos iki 15% iki rugpjūčio 15 d. Pasirinkite kursus
+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Ar mokymai gali lygiagreičiai
padėti
mano verslui?

Siūlomos kompleksinės mokymų programos

Kursas "Darbo motyvacija ir projektavimas"

Viskas, ko pasiekia vadybininkas, nustatoma jo darbo efektyvumu su žmonėmis, be to, ši vadybos sritis yra pati sunkiausia.

Kiekvienas iš mūsų esame turėję atvejų, kai žmonių elgesys darbe mums atrodo keistas, sunkiai paaiškinamas ir net ekscentriškas. Jūs greičiausiai pažįstate tokius, kurie yra be galo ištikimi savo darbui, nepaisydami jokių sunkumų, ir atvirkščiai tuos, kurie net turėdami gerą atlyginimą atrodo demotyvuoti. Vadybininkai turi suprasti, kodėl žmonės skirtingai reaguoja į panašias aplinkybes arba darbo sąlygas. Būtent šioms problemoms spręsti ir skirtas šis modulis.

Pagrindinės temos:

 • Žmonių elgesio suvokimas
 • Žmonių elgesio darbe suvokimas
 • Darbuotojo atsakomybė
 • Visuomenės įtaka elgesiui
 • Tipinės klaidos suvokiant elgesį
 • Motyvacijos suvokimas
 • Motyvacijos reikšmė
 • Motyvacijos teorija: žmogaus poreikiai ir jų patenkinimas
 • Darbo rezultatai: laukimo teorija
 • Psichologinis kontraktas
 • Darbo projektavimas
 • Ar iš tiesų darbas projektuojamas?
 • Darbo charakteristikų modelis
 • Sociotechninių sistemų požiūris į darbo projektavimą
 • Personalo įtraukimas ir įgaliojimų praplėtimas

Kam skirta ši programa?

 • Tiems, kurie sprendžia ne tik einamuosius uždavinius, o tai svarbu,
  bet ir dirba perspektyvai, kad būtų kuriamos efektyvios, gerų rezultatų pasiekiančios komandos, organizacijos.
 • Visiems siekiantiems savirealizacijos, norintiems tapti savo gyvenimo šeimininkais ir įgyti konkurencinį pranašumą. Programa ypač aktuali žengiantiems į gyvenimą jaunuoliams, sprendžiantiems profesijos ir gyvenimo kelio pasirinkimo klausimus.

Programa ir kursai gali būti adaptuojami atsižvelgiant į konkrečius verslo klientų ir jų vadybininkų poreikius, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos ir komercinės ar gamybinės veiklos sferos.

Laukiami laimėjimai

 • profesinis kompetentingumas
 • prideramų ir realių tikslų pasiekimas
 • planingas sėkmės siekimas
 • saviugdos ir emocijų valdymas

Mokymo procesas

Studijos vyksta naudojant aktyvius mokymo būdus, padedančius gauti išsilavinimą neatsitraukiant nuo pagrindinės veiklos. Mokymo proceso pagrindą sudaro savarankiškas vadovėlio studijavimas ir vienas rašto darbas (TMA), dalyvavimas seminaruose.

Mokymas vyksta interaktyviu režimu, kuomet kiekvienas teorinis fragmentas įtvirtinamas atliekant praktines užduotis ir atsakant į klausimus.

Mokymo proceso sudedamosios dalys:

 • Seminarai. Vyksta patogiu studentams laiku. Jų metu naudojami aktyvūs mokymosi metodai.
 • Mokomosios priemonės. Specialiai sukurti vadovėliai – darbiniai sąsiuviniai, skirti savarankiškoms studijoms. Atiduodami asmeniniam naudojimui.
 • Savarankiški užsiėmimai. Darbas su mokomosiomis medžiagomis vyksta interaktyviu režimu.
 • Rašto darbai. Studentams siūloma pritaikyti kurso koncepcijas jų pačių veiklai analizuoti ir tobulinti. Rašto darbą (TMA) vertina ir komentuoja dėstytojas konsultantas.
 • Seminarai. Vyksta maždaug du kartus per mėnesį patogiu studentams laiku. Jų metu naudojami aktyvūs mokymosi metodai.

Kas teiks pagalbą studijų procese?

Dėstytojas-konsultantas bus jūsų pagrindinis pagalbininkas per visą studijų laikotarpį. Svarbiausios dėstytojo-konsultanto funkcijos – akivaizdinių užsiėmimų vedimas, rašomųjų užduočių tikrinimas, individuali parama studijuojant ir taikant praktikoje teorinę medžiagą.

4-6 valandų trukmės akivaizdiniai užsiėmimai rengiami savaitgaliais vieną arba du kartus per mėnesį, patogiu dirbantiems žmonėms laiku.

Profesinės kvalifikacijos Sėkmingas modulio-kurso baigimas patvirtinamas TMI sertifikatu.

Studijų kaina – sutartinė. Esant daugiau nei 10 studentų iš tos pačios organizacijos, kiekvienam studentui suteikiama 5 procentų nuolaida.

Studijų pradžia: priklausomai nuo grupių suformavimo.