20% nuolaida

+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Ar mokymai gali lygiagreičiai
padėti
mano verslui?

Siūlomos kompleksinės mokymų programos

Kursas "Organizacinė struktūra ir kultūra"

Šis kursas skirtas organizacijos veiklai. Jame aiškinama, kodėl atsiranda organizacijos, kuo pasireiškia jų panašumas, o kuo – skirtumai. Organizacijos specifiką arba individualumą lemia eilė šiame kurse apžvelgiamų faktorių, tokių kaip organizacijos misija, vertybės, etikos, kultūros bei struktūros klausimai. Jums, kaip vadybininkui, svarbu suvokti, kas sukuria organizaciją tokią,
kokia ji yra, kadangi tai nulemia jūsų atliekamų vadybinių funkcijų kontekstą.

Pagrindinės temos:

 • Organizacijų misija
 • Kas yra organizacija?
 • Kodėl visos organizacijos panašios viena į kitą?
 • Kodėl visos organizacijos skiriasi viena nuo kitos?
 • Jūsų organizacija schemose
 • Organizacijos misija, vertybės ir etikos klausimai
 • Vertybių sistema, organizacijos visuomenė
 • Organizacijos misija ir vertybės
 • Individualios ir komandinės etikos klausimai
 • Etikos klausimų valdymas
 • Organizacijos kultūra
 • Kas yra kultūra?
 • Esamos kultūros modeliai
 • Kultūrų įvairovė
 • Organizacijos kultūros keitimas
 • Organizacijos struktūra
 • Struktūros svarba
 • Darbo organizavimas
 • Koordinavimo užtikrinimas