Nuolaidos iki 15% iki rugpjūčio 15 d. Pasirinkite kursus
+370 618 12 536, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Ar mokymai gali lygiagreičiai
padėti
mano verslui?

Siūlomos kompleksinės mokymų programos

Kursas "Planavimas ir kontrolė"

Šis kursas skirtas vadybos ir kontrolės problemai. Jame aprašomi ir aptariami vadovavimo kontrolės kontūrai – tikslų iškėlimo procesas; planavimas ir sprendimų įgyvendinimas; veiksmai, susiję su monitoringu, sprendimų priėmimu ir tikslų persvarstymu. Nors į vadybininko darbą įeina daug funkcijų – tokių kaip personalo vystymas, sąveika su kitais organizacijos poskyriais ir darbuotojais, informacijos kaupimas, – atsakomybė dėl iškeltų uždavinių atlikimo užima pagrindinį vaidmenį vadybininko veikloje.

Pagrindinės temos:

 • Planavimas ir kontrolė
 • Racionalus planavimo ir kontrolės procesas
 • Realių situacijų sunkumų įveikimas
 • Sprendimų priėmimas
 • Vadybinių sprendimų priėmimas
 • Struktūrinis požiūris priimant sprendimus
 • Naudingos sprendimų priėmimo technikos
 • Monitoringas ir įvertinimas
 • Kontrolės vykdymas: monitoringas
 • Kontrolės vykdymas: įvertinimas
 • Formalaus įvertinimo sukūrimas
 • Monitoringo ir įvertinimo problemos