+370 618 12 537, info@tmi.lt, Panerių g. 39, Vilnius

Ar mokymai gali lygiagreičiai
padėti
mano verslui?

Siūlomos kompleksinės mokymų programos

Kursas "Planavimas ir kontrolė"

Šis kursas skirtas vadybos ir kontrolės problemai. Jame aprašomi ir aptariami vadovavimo kontrolės kontūrai – tikslų iškėlimo procesas; planavimas ir sprendimų įgyvendinimas; veiksmai, susiję su monitoringu, sprendimų priėmimu ir tikslų persvarstymu. Nors į vadybininko darbą įeina daug funkcijų – tokių kaip personalo vystymas, sąveika su kitais organizacijos poskyriais ir darbuotojais, informacijos kaupimas, – atsakomybė dėl iškeltų uždavinių atlikimo užima pagrindinį vaidmenį vadybininko veikloje.

Pagrindinės temos:

 • Planavimas ir kontrolė
 • Racionalus planavimo ir kontrolės procesas
 • Realių situacijų sunkumų įveikimas
 • Sprendimų priėmimas
 • Vadybinių sprendimų priėmimas
 • Struktūrinis požiūris priimant sprendimus
 • Naudingos sprendimų priėmimo technikos
 • Monitoringas ir įvertinimas
 • Kontrolės vykdymas: monitoringas
 • Kontrolės vykdymas: įvertinimas
 • Formalaus įvertinimo sukūrimas
 • Monitoringo ir įvertinimo problemos

Registracijos forma

arba tieisog parašykite mums klausimą