Nuolaidos iki 15% iki rugpjūčio 15 d. Pasirinkite kursus
+370 618 12 536, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius


Prie kuo čia dėti samurajai?

Dalykinis bendravimas - kaip kovos menas

Programa "Dalykinis bendravimas - samurajų keliu"

Mokymo programa

Paskirtis

Programa skirta asmenims, siekiantiems sėkmingo profesinio ir asmeninio gyvenimo.

Neskiriant dėmesio bendravimo formų raidai, neįmanoma suvokti tokių žmogaus veiklos sričių, kaip ugdymas, švietimas, sveikatos apsauga, mokslas, menas, politika ir kt.

Programos koncepcija

Bendravimas – tai socialinis psichologinis reiškinys, kuris aprėpia žmogaus gyvybinės veiklos dvasinių ir materialinių formų įvairovę ir yra svarbus jo poreikis.

Su bendravimo sąvoka mes siejame priprastą supratimą apie kontaktus ir žmonių tarpusavio santykius, pagrįstus profesiniais, mėgėjiškais, kūrybiniais ir kitokiais interesais.

Kuo čia dėti samurajai?

Japonų fechtavimo meistrai kelia savo kvalifikaciją, detaliai atlikdami treniravimo pratimus. Menas valdyti samurajaus kardą suskaidytas į atskirus įgūdžius ir gebėjimus, kurie kruopščiai tobulinami tol, kol bus pasiektas visiškas meistriškumas. Bendravimo įgūdžiai taip pat reikalauja treniruočių ir meistriškumo. Labai svarbus „samurajiško“ tipo meistriškumo lygis. Bendravimo įgūdžius lengva suprasti, o pridėjus kantrybę ir praktiką, lengva juos įvaldyti. Tačiau supratimas nėra įgūdžių įvaldymas! Idėjas galima lengvai suvokti šiandien, o rytoj pamiršti.

Samurajaus meistriškumas reikalauja, kad kiekvienas kardo valdymo veiksmas būtų nušlifuotas iki visiško tobulumo. Jūsų meistriškumo lygis priklauso nuo jūsų susidomėjimo ir noro įvaldyti dalykinio bendravimo veiksmus bei įgūdžius.

Programos turinys

Programa susideda iš 6 modulių-kursų:

 • Modulis 1   Įvaldyk meistriškumą
 • Modulis 2   Mikrotechnikos piramidė
 • Modulis 3   Įtikinėjimo galia
 • Modulis 4   Supratimo link
 • Modulis 5   Kritikos menas
 • Modulis 6   Žingsniai link tarpusavio supratimo

• Kiekvienas modulis yra vientisa turinio ir veiklos prasme programos dalis, susijusi su konkrečiu bendravimo įgūdžių bloku.
• Visi drauge šie moduliai apima komponentus, reikalingus visaverčiam bendravimo funkcijų įvaldymui.

Modulis 1  Įvaldyk meistriškumą

Temos

 • Komunikacijų svarba.
 • Bendravimo modelis kaip vertinimo ir tobulėjimo priemonė.
 • Asmeninės savybės, bendravimo klimatas.
 • Faktų, jausmų, nuomonių ir vertybių įžvalga.
 • Bendravimo barjerai ir jų įveikimo būdai.
 • Aktyvus klausymasis.
 • Asertyvus elgesys.

Pagrindinės ugdomos kompetencijos

 • Bendravimo modelio naudojimo įgūdžiai, kurie padės įvertinti ir tobulinti savo mokymo praktiką.
 • Komunikacijų, bendravimo klimato reikšmės suvokimas; sudarymas priemonių, kurios patobulintų šiuos procesus.
 • Nustatyti informacijos poreikius;
 • Būdai, padedantys įveikti tipines bendravimo kliūtis;
 • Aktyvaus klausymosi, mokėjimo užduoti klausimus įgūdžiai; įtikinimai;
 • Viešųjų pasirodymų įgūdžiai, dalyvavimas ir pasitarimų vedimas.
Modulis 2  Mikrotechnikos piramidė

Temos

 • Bendros veiklos reikmių sąlygojamas žmonių tarpusavio kontaktų užmezgimo ir plėtros procesas.
 • Produktyvus bendradarbiavimas.
 • Mąstymo stilius.
 • Pozityvus mąstymas.
 • Elgesio klaidos kaip sėkmės faktoriai.
 • Teigiami pojūčiai.
 • P. Graiso kalbos aktų teorija.
 • Kaip mes klystame...
 • Mikrotechnikų piramidė – įvaldymas ir analizė.
 • Gestų kalba.
 • Mokėjimas užduoti klausimus.
 • Pastabumo ugdymo pratybos.
 • Aktyvus klausymasis.
Modulis 3  Įtikinėjimo galia

Temos

 • Kritika – kaip pasiekti konstruktyvų rezultatą.
 • Kritikos sušvelninimo pavojai.
 • Nesėkmių priežastys.
 • Kaip performuluoti problemą.
 • Kaip padaryti, kad kritika būtų priimtinesnė.
 • Regidiškumas.
 • Refleksijos svarba.
 • Aktyvus klausymasis – galimybės ir realybė.
 • Kokie ginčai mums reikalingi.
 • Humoras – kaip informavimo priemonė.
Modulis 4  Supratimo link

Temos

 • Bendravimo trejybės vienybė: suvokimas, komunikacija, sąveika.
 • Suvokimas bendravimo procese: suvokimo faktoriai, mechanizmai, klaidos.
 • Pirmas įspūdis: formavimas, komponentai.
 • Supratimas bendravimo procese: identifikavimas, empatija, refleksija.
 • Santykių formavimo rekomendacijos.
 • Priešiškas elgesys: požymiai, priešiškai nusiteikusių žmonių tipologija.
 • Įveikimo būdai ir taisyklės

Pagrindinės ugdomos kompetencijos

 • Žmonių elgsenos suvokimo, prognozavimo, poveikio žmonėms žinios ir įgūdžiai.
 • Lyderio savybių ugdymas.
Modulis 5  Kritikos menas

Temos

 • Kritika – kaip pasiekti konstruktyvių rezultatų.
 • Kritikos sušvelninimo pavojai.
 • Nesėkmių priežastys.
 • Kaip performuluoti problemą.
 • Ką reikia daryti, kad kritika taptų priimtinesnė.
 • Regidiškumas.
 • Refleksijos svarba.
 • Aktyvus klausymasis – galimybės ir realijos.
 • Kokie ginčai mums reikalingi.
 • Humoras – kaip informatorius.
Modulis 6  Žingsniai link tarpusavio supratimo

Temos

 • Teigiamas poveikis – pagyrimas.
 • Tarpasmenybinės įtakos politika.
 • Spąstai bendravimo procese – kaip išvengti.
 • Istorijos ir pamokos.
 • Kategoriškumas, nekategoriškumas bendravime.
 • Žalingi įpročiai – kaip atsikratyti.

Pagrindinės ugdomos kompetencijos

 • Žmonių elgsenos suvokimo, prognozavimo, poveikio žmonėms žinios ir įgūdžiai.
 • Lyderio savybių ugdymas.

Įvaldymo technologija

 • Programoje naudojama „mokymo per veiksmą“ technologija.
 • Programos trukmė – 4 mėnesiai.

Per šį laikotarpį surengiama:

 • 4 akivaizdinės vienos dienos trukmės sesijos ir viena 2 dienų trukmės sesija.
  Tai grupinis klausytojų darbas su mokomosiomis užduotimis, vadovaujant vedėjui.
 • Sesijos pagrindas – turiningas gilinimasis į bendravimo problematiką, diskursai, darbas su pavyzdžiais,
  dalykiniai žaidimai, analitinės intervencijos.
 • Nuolatinė uždara internetinė klausytojų ir vedėjų konferencija, kurios metu teikiamos konsultacijos
  dėl medžiagos įsisavinimo.
 • Individualios vaizdo konsultacijos (Skype-sesijos)

Mokomąjį metodinį kompleksą  MMK sudaro:

 • Praktinių užduočių bukletai
 • Prezentacijų medžiaga
 • Mokymo priemonė (~ 130 puslapių), tik studijuojantiems visą kursą

Baigimo dokumentai

Sėkmingai įsisavinę  programą arba kiekvieną pakopą klausytojai galės gauti sertifikatus  – įgytos
kompetencijos liudijimus.

Vedėjai

 • SOKOL Jurij
  Dr., MBA/Open UK
  jurij@tmi1.lt
 • Didžiosios Britanijos atvirojo universiteto tjutorius (www.open.ac.uk)
 • Tarptautinio menedžmento instituto (www.tmi1.lt) ekspertas-konsultantas
 • Aibės verslo mokyklų vizituojantis dėstytojas

Pagrindinės veiklos sritys

 • Konsultavimas organizacijų valdymo srityje
 • Verslo krypties išsilavinimas vadybos, projektų valdymo, asmenybės ugdymo srityje.
  Seminarai-praktikumai, pratybos.
 • Mokomosios metodinės medžiagos (MMK) ir teminių seminarų, pratybų rengimas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • MUKSINOV Rafael
  Dr. — psichologija, sociologija, ОU UK diplomas;
  neurolingvistinio programavimo meistras
  rmuksinov@mail.ru
 • Tarptautinio menedžmento instituto LINK tjutorius (www.ou-link.ru)
 • Tarptautinio menedžmento instituto (www.tmi1.lt) konsultantas

Pagrindinės veiklos sritys

 • Vadovavimas viešajai įstaigai
 • Konsultavimas psichologijos srityje
 • Pedagogikos ir psichologijos krypties išsilavinimas

Studijų sąlygos

 • Reikalavimai stojantiesiems vidurinis išsilavinimas, amžius — ne mažiau nei 18 metų studijų pradžioje.
 • Stojant į kursą būtina užpildyti registracijos anketą, pasirašyti studijų sutartį ir pateikti  mokėjimo dokumentų kopijas.

 

Viskas tavo rankose

Kai Dievas nulipdė žmogų iš molio, jam liko mažas nepanaudotas gniužulas:
– Sakyk, ką tau iš jo nulipdyti? - paklausė Dievas žmogaus.
– Nulipdyk man laimę – paprašė žmogus.
Dievas nieko neatsakė, tik įdėjo likusį molio gniužulą žmogui į saują.

Kiekvienas žmogus turi saujoje tokį molio gniužulą!

Sėkmė darbe ir asmeniniame gyvenime tiesiogiai susijusi su gebėjimu bendrauti.

Kaip sukurti efektyvią komunikaciją su bendradarbiais, klientais?
Kaip pasiekti tarpusavio supratimą santykiuose su draugais ir artimaisiais?
Paslaptis labai paprasta — reikia įvaldyti bendravimo įgūdžius.
Bendrauti ir vaikščioti mes pradedame maždaug vienu metu.
Tačiau jeigu gebėjimas vaikščioti tiesiogiai priklauso nuo mūsų fizinės sveikatos, tai bendravimo reikia kruopščiai mokytis.

Ugdykite savo gebėjimus – ir prieš jus atsivers naujosgalimybės.

Pagarbiai,  .
kurso vedėjai, mokslų daktarai
  .
R. Muksinov, J. Sokol