XXI amžiaus įgūdžiai

Būk informuotas 25
.
🔶 XXI amžiaus įgūdžiai 🔶
.
XXI amžiuje įgyvendinama mokymosi visą gyvenimą paradigma. Joje numatoma, kad visi žmonės mokytųsi visą gyvenimą. Tokia švietimo sistema skirta ne tik žinioms perduoti ir įgūdžiams lavinti, bet ir skatinti, kad žmogus taptų visaverčiu autoriumi visose savo gyvenimo srityse.
.
Kad būtų įgytas įgūdis, reikia gauti žinių ir įtvirtinti jas praktikoje. Įgūdis atsiras, kai mokėjimas taps automatiškas – mes išmoksime uždavinį atlikti vienodai gerai, neprarasdami kokybės, nepaisant pasikeitusių išorinių sąlygų. Reikia skirti pamatinius įgūdžius ir unikalią kompetenciją.
.
„Baziniai įgūdžiai“ – bet kurios veiklos pagrindas naujame pasaulyje ir jie bus reikalingi bet kurioje žmogaus veiklos srityje.
.
Štai jie.
🔹 1. Dėmesio koncentravimas ir valdymas.
.
🔹 2. Emocinis raštingumas. Padeda save sutramdyti ir sąveikauti su kitais pasitelkiant emocijas, empatiją ir atjautą.
.
🔹 3. Skaitmeninis raštingumas.
.
🔹 4. Kūryba, kūrybingumas.
.
🔹 5. Ekologinis mąstymas. Suvokti savo veiklą visos ekosistemos kontekste, skatinti evoliucijos procesą.
.
🔹 6. Kryžminė kultūra. Suprasti kitas kultūras ir subkultūras, rasti bendrą kalbą. Įveikti kartų skirtumą.
.
.
Visose TMI parengtose kvalifikacinio rengimo programose naudojamas kompetencijų metodas. Studijos organizuojamos naudojant „Funkcinės analizės modelį“, į kurį įeina: žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, asmeninės savybės. Jo pagrindas – harmoningai ugdyti ir „kietuosius“ arba konkrečiuosius (hard skills), ir socialinius (soft skills) įgūdžius, kurie padeda rezultatyviai spręsti gyvenimo ir profesinius uždavinius.
.
Mes įgyvendiname „mokymąsi atliekant praktiką“ – priešingą plačiai paplitusiam studijų modeliui „atminties mokykla“. Jūs patys galėsite įsitikinti, koks šis studijų modelis veiksmingas. Laikas nelaukia. Veikite.
.
Renkame mokymo grupes.

.
.
Kiti mūsų straipsniai