Žengti kartu

Būk informuotas 34
.

XXI amžiuje mes gavome laisvę rinktis, kur mokytis ir kuo tapti.
.
Ką tai reiškia? Pirmiausia, išardyta tradicinė trajektorija vidurinė mokykla–aukštoji mokykla–darbas–sėkmė. Mokymasis nėra judėjimas abstrakčiais laiptais iš apačios į viršų. Tai nenutrūkstamas procesas, kurį žmogus kuria savarankiškai. Jo esmę sudaro vidinė motyvacija. Į pirmą planą iškeliamas saviraiškos siekis, meistriškumo ugdymas ir tikslo turėjimas, tai yra suvokimas, kodėl žmogus žengia vienokį arba kitokį žingsnį. Žmogus, turintis vidinę motyvaciją, pats nustato, kokią jis nori matyti šviesią ateitį. Jis užima autoriaus, o ne paklusnaus vykdytojo poziciją. Ir jo svarbiausias uždavinys – gyventi taip, kaip patinka, dedant tam pastangų.
.
Daugelis švietimo platformų ir įstaigų iki šiol naudoja skatinimų ir bausmių sistemas. Tačiau palaipsniui atsiranda vis daugiau projektų, kurie daugiau dėmesio skiria vidinei motyvacijai. Tai tiesiogiai susiję su švietimo įstaiga Tarptautinio menedžmento institutas (TMI). Jis suteikia galimybę įgyti podiplominį išsilavinimą ir baigti kvalifikacijos tobulinimo kursus tarptautiniame švietimo tinkle:
.
✅ Didžiosios Britanijos atvirasis universitetas
✅ Finansų analitikų institutas (IFA–UK)
✅ Ekonomikos ir vadybos akademija (AFW–GE)
✅ Tarptautinė buhalterių asociacija (IAB–UK)
.
TMI savo darbe neabejotinai veikia pagal humaniško metodo principus – studijuodami studentai mokosi konkrečios specialybės ir gauna universalias priemones pažinti pasaulį, o kartu ir pačius save (kompetencijų, paktinis-probleminis, į asmenybę orientuotas metodai).
Studijuojant skatinama studentų sąveika. Juos jungia susidomėjimas ir įsitraukimas. Jie kartu ieško priemonių pažinti save ir pasaulį. Ir tuo remdamiesi studentai tampa bendraminčiais. Tuomet nesvarbu, su kokiais konsultuojančiais dėstytojais jie dirba. Juos jungia ne pats studijų turinys, o metodas.
.
Būkite tarp profesionalų. Renkamos mokymo grupės.
.
.

Kiti mūsų straipsniai